Categorii
Articole

2010 – Anul European pentru Combaterea Sărăciei şi Excluziunii Sociale

Uniunea Europeană şi statele membre au declarat 2010 Anul European pentru Combaterea Sărăciei şi Excluziunii Sociale. Obiectivul principal este de creşte gradul de sensibilizare a opiniei publice cu privire la aceste probleme şi de a reînnoi angajamentul politic al UE şi al statelor membre de a combate sărăcia şi excluziunea socială.

Aproape 80 de milioane de europeni sunt ameninţaţi de sărăcie, ceea ce înseamnă că aceştia trăiesc într-un climat de nesiguranţă şi nu beneficiază de lucrurile pe care majoritatea oamenilor consideră că e firesc să le aibă.

Sărăcia poate cauza o mulţime de probleme, de la lipsa banilor pentru hrană şi îmbrăcăminte, până la condiţii de trai improprii şi chiar lipsa unui adăpost. Sărăcia înseamnă şi un număr redus de opţiuni de stiluri de viaţă, ceea ce poate avea ca rezultat excluziunea socială.

Principiul călăuzitor al Anului 2010 este de a da glas problemelor oamenilor care trăiesc în sărăcie şi excluziune socială şi de a inspira fiecare cetăţean european şi alţi actori să abordeze aceste probleme importante. Se urmăreşte şi demontarea stereotipurilor şi percepţiilor colective asupra sărăciei.

Una dintre temele prioritare va fi eliminarea discriminării, promovarea incluziunii sociale a imigranților și a minorităților etnice

Organizaţii din societatea civilă şi parteneri sociali se vor alătura ţărilor participante şi Comisiei Europene în scopul organizării unei multitudini de activităţi pe tot parcursul anului 2010. Se vor organiza evenimente la nivel naţional şi local în fiecare stat membru al UE, plus Norvegia şi Islanda. Printre activităţi se numără campanii de sensibilizare, ateliere şi sesiuni informative în şcoli. Se vor realiza filme şi se vor publica reviste şi alte materiale informative pentru a-i ajuta pe oameni să înţeleagă felul în care sărăcia şi excluziunea socială le afectează comunitatea, iar pe cei afectaţi în mod direct, să-şi cunoască mai bine drepturile.

Pe lângă personalităţi publice, mai multe persoane care au fost afectate de sărăcie vor deveni ambasadori ai campaniei cu scopul de a spori vizibilitatea şi credibilitatea activităţilor Anului şi de a invita şi alte persoane să se implice.

Eurobarometrul privind sărăcia şi excluziunea socială, realizat de Comisia Europeană la sfârşitul anului 2009 pune în evidenţă diferenţe importante între ţările membre privind percepţia sărăciei şi responsabilităţile privind combaterea acesteia.

Astfel, la întrebarea Cine are responsabilitatea principală de a asigura combaterea sărăciei? S-au obţinut următoarele rezultate medii la nivel european:

53 % dintre europeni sunt de părere că guvernele naţionale au cea mai mare responsabilitate în combaterea sărăciei. La nivel naţional, procentul celor care cred acest lucru variază între 24 % (în Franţa) şi 85 % (în Bulgaria). Peste un sfert din respondenţii olandezi (27%) cred că lupta contra sărăciei este în primul rând responsabilitatea cetăţenilor, iar peste un sfert (26 %) din respondenţii francezi cred că lupta contra sărăciei este în primul rând responsabilitatea ONG-urilor sau organizaţiilor caritabile.

În decizia Parlamentului European şi a Consiliului European de a declara 2010 ca Anul European pentru Combaterea Sărăciei şi Excluziunii Sociale, se recunoaşte faptul că cheia pentru succesul acțiunii comunitare de luptă împotriva sărăciei și a excluziunii sociale este măsura în care se va bucura de o largă susținere din partea populației și din partea clasei politice. De asemenea, punerea în aplicare efectivă a legislației UE privind egalitatea de șanse și nediscriminarea sprijină, de asemenea, obiectivele anului european. Prin urmare, anul european ar trebui să acționeze ca un catalizator pentru sensibilizarea și impulsionarea publicului și pentru realizarea schimbului de bune practice între statele membre, autoritățile locale și regionale și organizațiile internaționale implicate în lupta împotriva sărăciei. Acesta ar trebui, de asemenea, să contribuie la concentrarea atenției politice și la mobilizarea tuturor părților interesate implicate pentru a asigura protecția și incluziunea socială, precum și pentru promovarea de noi acțiuni și inițiative în domeniu, la nivel comunitar și național, în colaborare cu persoanele afectate de sărăcie și cu reprezentanții acestora. De asemenea, Anul european ar trebui să stimuleze politicile de incluziune activă, acestea fiind un mijloc de a preveni sărăcia și excluziunea socială. Gradele diferite de progres înregistrate la nivel național, diferitele contexte socio-economice și culturale naționale, precum și sensibilitățile naționale, impun ca o parte considerabilă a activităților din cadrul anului european să fie descentralizate la nivel național. Coordonarea activităţilor din România ale Anului va fi făcută de Direcţia pentru Programe de Incluziune Socială a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

Detalii privind activităţile din cadrul Anului European pentru Combaterea Sărăciei şi Excluziunii Sociale sunt disponibile la www.2010againstpoverty.eu