Start | Contact RO | EN | FR
Despre www.migrant.ro | Arabic News Agency | Evenimente şi oportunităţi | Stiri | Forum |
Cauta
Proiectul Migrant în România
Descrierea proiectului
Modul de lucru
Activităţi
Mediatori interculturali
Curs pentru jurnalisti
Cursuri de limba româna
Seminarii
Bucureşti
Cluj-Napoca
Constanţa
Iaşi
Timişoara
Propuneri de modificari legislative
Resurse
Baza de date nationala
Alte proiecte pentru integrarea migrantilor
Legislatie nationala
Politici si documente europene
Studii si rapoarte
Educatie si cultura
Site-uri utile
Contacte Ambasade
ORGANIZAŢII CARE OFERĂ SPRIJIN PENTRU INTEGRARE ÎN ROMÂNIA

(detalii: www.romaniaeacasa.ro)

Regiunea 1 (Bucureşti, Ilfov, Prahova, Buzău, Dâmboviţa, Argeş, Vâlcea, Gorj, Braşov, Covasna, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Teleorman, Olt, Dolj)

Centrul Regional de Integrare București (Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Biroul în România)
Str. Viitorului nr. 11, sector 2, București
Telefon: 021-210.30.50
E-mail: iombucharest@iom.int

Centrul Regional de Integrare Craiova (Asociaţia Global Help)
Str. C. D. Fortunescu nr. 4, etaj 1
Telefon: 0351-442.287
E-mail: a.globalhelp@yahoo.com

Punct de lucru Brașov (Asociaţia Română pentru Promovarea Calităţii şi a Practicilor de Succes)
Str. Aurel Vlaicu nr. 26bis, etaj 2 (fosta școală nr. 24), Brașov
Telefon: 0766-282.090
E-mail: astrid2001ro@yahoo.com, astrid@arpcps.ro

Punct de lucru Pitești (Asociaţia Solidaritatea Umană Nova)
Str. Henri Coanda nr. 4, Pitești
Telefon: 0248-615.415
E-mail: asunova14@gmail.com

Regiunea 2 (Galaţi, Vrancea, Bacău, Vaslui, Brăila, Tulcea, Constanţa)
Centrul Regional de Integrare Constanţa (Centrul pentru Resurce Civice Constanţa)
Str. George Enescu, nr. 18, Constanţa
Telefon: 0341-730.611
E-mail: office@resursecivice.ro

Centrul Regional de Integrare Galaţi (Fundaţia World Vision România)
Str. Mărășești, nr. 16, bl. F7, parter (cartier Mazepa 1), Galați
Telefon: 0728.176.417

Punct de Lucru Vaslui  (Fundaţia World Vision România)
Str. Hușului, nr. 48 (incinta liceului teoretic "Emil Racoviță"), Vaslui
Telefon: 0728.176.487

Centrul Regional de Integrare Constanţa (Asociatia JRS Romania)
Adresa: bd. Mamaia, nr. 13, Constanta
Telefon: 0723 200 866; 0727 857 247.
Fax: 0372.877.090
E-mail: jrsromania@gmail.com

Centrul Regional de Integrare Galaţi (Asociatia JRS Romania)
Adresa: str. Brailei nr. 37, et. 2, Galați
Telefon: 0754 462 295; 0744 637 899.
Fax: 0372.877.090
E-mail: jrsromania@gmail.com

Punct de lucru Galati (Fundatia Inima de Copil)
Adresa: Str. Furnalistilor, nr. 7, Galati
Telefon: 0236.312.199
Fax: 0236312199
Email: office@inimadecopil.ro

Regiunea 3 (Suceava, Botoşani, Iaşi, Piatra Neamţ)
Centrul Regional de Integrare Iaşi
Str. Păcurari, nr. 66, Iași
Telefon: 0745.992.668

Fundaţia Icar
Bulevardul Unirii, nr. 70, Bloc J5, Sector 3, Bucureşti
Telefon: 021-321.22.21
E-mail: icar@icarfoundation.ro

Regiunea 4 (Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Bistriţa Năsăud, Mureş, Harghita, Sibiu, Alba)
Centrul Regional de Integrare Cluj Napoca (Liga Pentru Apărarea Drepturilor Omului)
Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 108, ap. 23-24
Telefon: 0264-434.806

Centrul Regional de Integrare Baia Mare (Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC Baia Mare)
Str. Rachetei nr. 3
Telefon: 0262 222 226,
E-mail: assoc@asoc.ro

Punct de Lucru Sibiu - Centrul de informare Sibiu
Str. Constantin Noica nr.1
Tel, Fax: 0269 215 944
E-mail: costin1i@yahoo.com

Punct de Lucru Tîrgu Mureş - Centrul de Informare şi Consiliere pentru Străini Tîrgu Mureş
Str. Andrei Şaguna, nr. 2 A
Tel:  0265-250.141
Email: filantropia_ms@yahoo.com

Regiunea 5 (Timişoara, Arad, Bihor, Hunedoara, Mehedinţi, Caraş Severin)
Centrul Regional de Integrare Timişoara (Centrul de Consiliere a Persoanelor în Situaţii de Risc - AIDRom Timişoara)
Str. Gheorghe Şincai, nr. 9, Timişoara
Telefon: 0256-217.096
E-mail: aidrom@gmail.com

Centrul Regional de Integrare Oradea (Asociaţia Filantropia Oradea)
Str. Buzăului, nr. 2B, Oradea, Bihor
Telefon: 0256-217.096
E-mail: centru@filantropiaoradea.ro.
REACT_RO: resurse educaţionale pentru învăţarea limbii române şi acomodarea culturală a Beneficiarilor de Protecție Internațională (BPI) şi Resortisanților Țărilor Terțe (RTT) în România

Institutul Intercultural din Timișoara în parteneriat cu Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), Biroul în România și Fundația Schottener Servicii Sociale desfășoară în perioada iulie 2017 - ianuarie 2019 proiectul REACT_RO: resurse educaţionale pentru învăţarea limbii române şi acomodarea culturală a Beneficiarilor de Protecție Internațională (BPI) şi Resortisanților Țărilor Terțe (RTT) în România. Acest proiect se implementează în două etape.

Obiective proiectului sunt:

·    Dezvoltarea cadrului naţional pentru învăţarea limbii române de către cetăţenii străini (BPI şi RTT), respectiv a celui de evaluare a competenţelor dobândite, prin iniţierea şi testarea a cel puţin 3 suporturi de curs interactive şi inovative, pe grupe de vârste şi nivel de educaţie.
·    Dezvoltarea Programului Naţional de Integrare prin crearea a cel puţin 3  instrumente educaţionale specializate de acomodare culturală (suport de curs, manual de formare de formatori, ghid destinat cetăţenilor străini), cu predare intensivă şi interactivă, respectiv a cadrului şi instrumentelor de evaluare aferente.
·    Capacitarea a cel puţin 57 de profesori de limba română/furnizori de servicii educaţionale şi a 25 de facilitatori de orientare culturală în aplicarea noilor instrumente de predare/învăţare a limbii române şi de acomodare culturală şi în testarea calităţii şi utilităţii acestora.
·    Sprijinirea cel puţin 100 de migranţi (BPI şi RTT) să dobândească, prin predare intensivă, abilităţi care să le faciliteze integrarea în societatea românească cum sunt: comunicare în limba română,  acomodare la şi interacţiune cu societatea gazdă.În prima etapă a proiectului, s-a realizat un pachetul de resurse educaționale ce include programele pentru predarea cursurilor de limba română adulților și copiilor ca și limba străină,  manuale de limba română pentru adulți și copii, dezvoltate pe nivele de competențe, însoțite de caiete specifice de lucru pentru profesori de limba română și cursanți și de materiale necesare evaluării competențelor. De asemenea s-au format peste 50 de profesori de limba română, din aproape toate județele din România în folosirea acestor materiale. În acest moment proiectul curricular pentru limba română se află în evaluare la Institutul de Științe ale Educație și urmează să fie preluat de Ministerul Educației Naționale.

În ceea ce privește orientarea în societate, în cadrul parteneriatului s-au dezvoltat 3  instrumente educaţionale (un suport de curs pentru formatori, un manual de formare de formatori,  un ghid destinat BPI și RTT), cu predare intensivă şi interactivă, precum și instrumentele de evaluare aferente. Un material video de orientare in societatea românească este disponibil. Toate materialele destinate orientării în societate, se pot descărca de la acest link: https://www.romaniaeacasa.ro/react_ro-resurse-educationale-pentru-orientarea-in-societate/ .

În etapa a doua a proiectului, iulie 2018 - ianuarie 2019, timp de 6 luni se vor implementa următoarele activități:
- Pilotarea si testarea resurselor educaționale dezvoltate pentru predare și învățare limbii române și de acomodare culturală a BPI/RTT în România. Mai exact pilotarea și testarea resurselor la nivelul celor 5 regiuni din România, în care se desfășoară proiecte de integrare a străinilor. Mai apoi colectarea și analiză feedback-ului obținut și validarea finală a materialelor dezvoltate pentru acomodare culturală și limba română.
- Organizarea unei conferințe finale a proiectului în care se vor prezenta toate materialele dezvoltate în timpul proiectului.

Proiectul este finanțat prin Programul Național - Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare prin Inspectoratul General pentru Imigrări, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al României.
MIGRANET - Rețea regională pentru integrarea migranților

Proiectul MIGRANET - Rețea regională pentru integrarea migranților, finanţat prin Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare (FAMI) îşi propune să sprijine integrarea în societatea românească a beneficiarilor de protecție internatională (BP) și a resortisanților țărilor terțe (RTT) din Regiunea 4 (județele Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Bistriţa Năsăud, Mureş, Harghita, Sibiu, Alba) prin crearea la nivelul regiunii a unei coaliţii formată din actori instituţionali/organizaţionali care funcţionează ca reţele locale de sprijin în vederea creşterii calităţii serviciilor integrate acordate migranților.

1. Obiectivele proiectului:
Prezenta iniţiativă își propune să abordeze următoarele trei arii principale de acţiune:
· Facilitarea integrării sociale, economice și culturale a BP și RTT prin acordarea de servicii specifice acestora (ex. servicii de informare și consiliere, sprijin pentru accesarea serviciilor disponibile pentru aceștia).
· Facilitarea cooperării inter-instituționale între instituțiile cu atribuții în domeniul integrării străinilor în România.
· Sprijinirea implicării active a BP şi RTT în viaţa economică, socială, culturală a comunităţilor de rezidenţă prin activităţi educativ-recreaţionale, crearea de evenimente.

2. Zonele de implementare a proiectului:
Județele Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Bistriţa Năsăud, Mureş, Harghita, Sibiu, Alba.

3. Grupul ţintă al proiectului
a) Grupul ţintă principal este reprezentat de:
· beneficiarii unei forme de protecție internațională (BP) în România
· resortisanții țărilor terțe (RTT) cu ședere legală în România
b) Grupul ţintă secundar
· Autorităţi locale şi alte instituţii publice (Primării, Prefecturi, Agenţii judeţene de ocupare a forţei de muncă, Inspectorate şcolare, Case judeţene de asigurări de sănătate, Inspectorate teritoriale de muncă, Universităţi etc.)
· Alte organizaţii (Asociații ale migranților, Rețeaua mediatorilor interculturali și comunități de migranți, Asociații ale angajatorilor, ONG care lucrează cu migranţi).

4. Organizații implicate în implementarea proiectului:
· Liga Apărării Drepturilor Omului (LADO) Filiala Cluj.
· Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală (DASM) Cluj-Napoca.
· Asociația Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială (ASSOC) Baia Mare.
· Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), Biroul în România
· Asociația de Ajutor Familial Pro Vita Sibiu.
· Asociația Solitudine Tg. Mureș.
INTEGRARE+: Servicii și asistență pentru migranți în Regiunea 2

În perioada iunie 2016 - iunie 2017, Fundația World Vision Romania, alături de partenerii săi, Asociaţia Novapolis - Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare și Asociația Centrul pentru Resurse Civice derulează proiectul „INTEGRARE+: Servicii și asistență pentru migranți în Regiunea 2".

Obiectivul general al proiectului este de a furniza servicii de asistență (socială, medicală, psihologică, juridică etc.) adaptată și adecvată la cerințele speciale ale beneficiarilor de protecție internațională (BP) și resortisanților țărilor terțe (RTT) cu ședere legală în România, prin susținerea procesului de integrare socială și prin consolidarea capacității actorilor relevanți și cooperării interinstituționale.

Proiectul este finanţat prin Programul Național - Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare (număr de referință contract: FAMI/15.03.02), gestionat în România de Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia Fonduri Externe Nerambursabile, ca Autoritate Responsabilă, şi Inspectoratul General pentru Imigrări, ca Autoritate Contractantă. Proiectul are o valoare totală de 1.469.247,47 lei.

Proiectul îşi propune să asigure servicii integrate în Centre Regionale pentru Integrare (CRI) și să susțină cooperarea dintre instituții, ambasade, consulate, mass media, comunități ale străinilor, actori sociali și organizații neguvernamentale în scopul promovării și derulării de activități pentru integrarea străinilor, BP și RTT, din Regiunea 2 (CRCPSA Galați): județele Galaţi, Vrancea, Bacău, Vaslui, Brăila, Tulcea şi Constanţa.

Printre principalele activități ale proiectului se numără:

- înființarea a 2 Centre Regionale pentru Integrare la  Galati și Constanta și a unui punct de lucru la Vaslui
- realizarea de evenimente de promovare a proiectului și a rezultelor sale și elaborarea si diseminarea materialelor de informare traduse in 7 limbi reprezentative
- dezvoltarea de parteneriate și de rețele de suport local a actorilor implicați în procesul de integrare
- instruirea autorităților cu atribuții și alți actori relevanți implicați în integrarea BP și RTT
- crearea și dezvoltarea unei rețele de mediatori interculturali și voluntari
- recrutarea, identificarea și înregistrarea grupului țintă
- acordarea serviciilor de asistență beneficiarilor unei forme de protecție și RTT din judeţele de implementare: informare și consiliere psiho-sociala, asistență juridică, cursuri de limba română, inclusiv organizarea unor sesiuni de orientare și acomodare culturală, activități socio-culturale, recreaționale și a unor sesiuni speciale de spargere a barierelor culturale în comunităţile BP și RTT, asistență materială pentru BP si RTT cu nevoi speciale, facilitarea accesului la servicii medicale și servicii educaționale pentru copii, mediere profesională și facilitarea accesului la piața  muncii.

Prin activitățile sale proiectul acordă asistență și servicii de integrare și intenționează să îmbunătăţească situaţia celor două grupuri ţintă, BP și RTT, care reprezintă categorii de persoane cu multe probleme din punct de vedere social, probleme date de sosirea în România, necunoaşterea obiceiurilor şi a limbii române, accesului și participării greoaie pe piața muncii pentru majoritatea dintre aceștia, lipsa mijloacelor materiale şi financiare de trai, lipsa oportunităţilor de petrecere a timpului liber, posibilități mai reduse de a accesa sistemul de sănătate și sistemul educațional.

Pentru informaţii suplimentare, vă invităm să contactaţi pe:
dna. Narcisa Alexe, Specialist PR și Organizare Evenimente - Asociaţia Novapolis, tel. 0766.304.610, asociatianovapolis@gmail.com


Proiecte implementate în România și finanțate din Fondul european de integrare a resortisanților țărilor terțe - Programul Anual 2012

În documentul de mai jos puteți găsi informații despre toate proiectele finanțate din Fondul european de integrare a resortisanților din țările terțe - Programul Anual 2012.


Proiecte FEI Program anual 2012


ICAR - Lansarea Centrului de Resurse și Servicii pentru Migranți

Fundația ICAR beneficiază de finanţare nerambursabilă în valoare de 213.215 de euro pentru proiectul „ICAR- Centru de Resurse și Servicii pentru Migranți", proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România. Fundația ICAR va avea ca partener în cele 24 de luni de derulare a proiectului organizația norvegiană Resource Centre of Violence Traumatic Stress and Suicide Prevention Region West din cadrul Helse Bergen HF, Haukeland University Hospital.

Migranții din România formează un grup distinct de persoane vulnerabile, al căror număr este în continuă creștere. Conform datelor statistice oferite de Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI), la finele anului 2012 erau înregistrați, în România, 55.8223 de străini cu ședere legală: 44.992 cu ședere temporară și 10.831 cu ședere permanentă. Cei mai mulți dintre ei au emigrat din Moldova, Turcia, China și Siria.  

Datorită fluxului tot mai mare de cetățeni străini care tranzitează sau se stabilesc în România, problema serviciilor de sănătate acordate lor a devenit prioritară în politicile migraționale. Prin Centrul de Resurse și Servicii pentru Migranți, ICAR își propune să vină în întâmpinarea acestei nevoi, oferind imigranților serviciile de sănătate și de consiliere psihologică necesare, servicii neacoperite de sectorul public sau privat actual.

În plus, prin campanii media și de sensibilizare, ne propunem ca în cei doi ani de implementare a proiectului să includem problematica azilului, migrației și sănătății în agenda publică, pentru a reduce distanța socială dintre cetățenii români și migranți și pentru a dezvolta parteneriate care să consolideze colaborarea în domeniu și să îmbunătățească situația migranţilor din țară.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm adresați-vă Fundației ICAR.
Persoane de contact:
dl. Marius Cosmeanu - Responsabil Comunicare si PR, dra Iuliana Florea - Asistent Proiect
E-mail: marius@icarfoundation.ro, icar@icarfoundation.ro
Telefon: +40 21 321 22 21, Fax: +40 21 327 54 74
www.icarfoundation.ro, www.rvtsvest.no.Cursuri de limba română la Cluj-Napoca, nivel intermediar

Asociația ADIS în parteneriat cu Asociația Serviciul APEL organizează în Cluj-Napoca un curs gratuit de limba română, nivel intermediar. Cursul se va desfășura la Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu", după un orar adaptat la disponibilitatea cursanților. La absolvirea cursului va fi eliberat un certificat de absolvire.

Persoanele interesate se pot înscrie prin completarea formularului de înscriere, pe care îl puteți găsi mai jos. Persoane de contact: Ioana Bere - 0748 082 541, ioana@asociatia-adis.ro, Ali Shah – 0755386844, naqvi_jemini@yahoo.com.

Locurile sunt limitate iar admiterea se realizează în ordinea înscrierilor la curs.

Cursul se organizează în cadrul proiectului „Cursuri de limba română și activități educative pentru străinii din afara Uniunii Europene"(nr. ref. IF/12.02-02.01), finanţat prin Programul general „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii" al Uniunii Europene, Fondul European de Integrare a Resortisanţilor Țărilor Terţe - Programul anual 2012.


Formular de inscriere cursuri limba romana Cluj-Napoca RO

Formular de inscriere cursuri limba romana Cluj-Napoca EN

Formular de inscriere cursuri limba romana Cluj-Napoca FR

Formular de inscriere cursuri limba romana Cluj-Napoca Chineza

Formular de inscriere cursuri limba romana Cluj-Napoca Turca

Formular de inscriere cursuri limba romana Cluj-Napoca Araba


CENTRUL MULTIFUNCTIONAL „MY PLACE"

Asociația Serviciul Iezuiţilor pentru Refugiaţi din România în parteneriat cu Asociaţia Novapolis - Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare a lansat în luna octombrie 2013 etapa I a proiectului „My Place - Centrul Cultural Multifuncţional - o punte pentru integrarea RTT în România". Proiectul este finanţat din Fondul European de Integrare a resortisanţilor ţărilor terţe, prin Programul General "Solidaritatea şi Gestionarea fluxurilor migratorii" (ref: IF/12.02-04.01) al Uniunii Europene, gestionat în România de Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia Schengen, ca Autoritate Responsabilă, şi Inspectoratul General pentru Imigrări, ca Autoritate Contractantă.

My Place este un spatiu cald si primitor in care poti savura un ceai, rasfoi o carte, asculta muzica sau viziona un film alaturi de prieteni.

Descriere
My Place este un spatiu cald si primitor in care poti savura un ceai, rasfoi o carte, asculta muzica sau viziona un film alaturi de prieteni. Centrul ofera o varietate de activitati culturale, educationale si recreationale pentru cetatenii straini.

Ce este My Place?
• Un spatiu propriu de intalnire, gandit si creat special pentru tine
• Un loc de socializare si relaxare
• Centrul in care dezvoltam activitati, conform propunerilor talezzzCe iti ofera My Place?
• Ceainarie si internet-cafe
• Cinema cultural
• Training in diverse domenii (afaceri, management, IT etc.)
• Petreceri specifice culturii tale
• Activitati sportive (aerobic, tenis de masa, cursuri de autoaparare, dans, sah etc.)
• Ateliere de: pictura, muzica, limbi straine, fotografie, bijuterii etc.
• Activitati specifice copiilor (cerc de teatru, cerc de dans, pictura etc.)
• Specialisti din domenii diferite

Tu alegi:
• Cursul, noi venim cu trainerul
• Sarbatoarea, noi organizam petrecerea
• Filmul, noi venim cu popcornul si sucul
• Reteta, noi te ajutam sa o gatesti

Pentru desfasurarea evenimentelor, spatiile sunt oferite mod gratuit fiind asigurate toate conditiile necesare desfasurarii acestora, iar participarea activa este premiata (tombole, concursuri, diplome, premii).

Pentru familiile care doresc sa participe la activitati, exista spatii special amenajate pentru copii („Camera copilului" si „Locul de joaca pentru copii") in care acestia vor fi supravegheati si implicati in jocuri specifice varstei lor, iar parintii vor avea timp la dispozitie pentru alte activitati.

Mai multe detalii in atasament

Centrul multifunctional My place
Centre de informare pentru imigranţi - coordonate de Organizaţia Internaţională pentru Migraţie


Coordonarea națională a acțiunii de integrare a resortisanților țărilor terțe (RTT) în România


Proiectul sprijină integrarea socială, economică şi culturală a resortisanţilor unor ţări terţe în societatea românească prin asigurarea de informaţii, servicii specifice, oferirea de asistenţă, adaptate nevoilor acestora, şi prin îmbunătăţirea colaborării cu instituţiile cu atribuţii în domeniul integrării RTT în România. Proiectul este cofinanțat prin Fondul European de Integrare a resortisanților țărilor terțe administrat de Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI).

Coordonator:Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), Biroul în România
Partener: Asociația Serviciul Apel
Perioada de implementare: proiectul are o duratăde 3 ani și se implementează astfel:
  • Etapa întâi: Iulie 2012 -iunie 2013
  • Etapa a doua: Iulie 2013 -Iunie 2014
  • Etapa a treia: Iulie 2014 -Iunie 2015
Locuri de desfășurare: Proiectul este implementat în 15 orașe din România: Bucureşti (inclusiv Ilfov), Bacău, Braşov,
Cluj-Napoca, Craiova, Constanța, Galaţi, Iaşi, Oradea, Piteşti, Ploieşti, Sibiu, Suceava, Târgu Mureş şi Timişoara.

Descrierea detaliată a proiectului şi lista cu datele de contact ale centrelor de informare din cele 15 orase in care se implementeaza proiectului sunt ataşate.

Descrierea proiectului

Date de contact ale centrelor de informare şi consiliere pentru migranţi din cele 15 oraşe
inapoi | print | start | sus
Nov 2018 Decembrie 2018 Jan 2019
D
L
M
M
J
V
S
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
         
 
 
Cititi online revista Migrant în România
Cititi online Accent Basarabean
Învatati limba româna
 

Acest site este realizat si gestionat de Institutul Intercultural Timisoara www.intercultural.ro


Site realizat in cadrul proiectului Migrant în România interculturală,
cofinanţat de Uniunea Europeană prin
Fondul European pentru Integrarea Resortisanţilor din ţările Terţe.