Categorii
Articole

Asociaţia Cultura Păcii

Amadou Diouma Niang, Director relaţii internaţionale, Asociaţia Cultura Păcii

Asociaţia Cultura Păcii a fost înfiinţată în septembrie 2002 şi are ca scop principal: promovarea valorilor, atitudinilor şi formelor de comportament care reflectă respectul pentru viaţă, pentru fiinţele umane şi demnitatea lor şi pentru drepturile omului, respingerea violenţei sub toate formele ei şi aderarea la principiile dreptăţii, solidarităţii, toleranţei şi înţelegerii dintre popoare şi între grupuri şi indivizi; combaterea oricărei forme de discriminare.

Deşi înfiinţată în 2002, adevăratul debut a avut loc in 2004 cu proiectul “Better knowledge, better life”, încheiat in 2005 finanţat prin programul Matra KAP de Ambasada Regală a Ţărilor de Jos la Bucureşti. Proiectul avea ca obiectiv să ofere sprijin grupului nostru tintă: cuplurile mixte si imigranţii. Proiectul a oferit sprijin substanţial, specific şi consistent sub forma primului Ghid al imigrantului din ţară, cât şi prin site-ul www.imigrant.ro (relansat recent) care acopereau toate problemele din viaţa de zi cu zi a unui imigrant – legislaţie, regulamente, prevederi legate de statutul lor social şi juridic, drepturile şi obligaţiile în ţara gazdă. O a doua parte a proiectului a constat într-un studiu privind problemele principale întâmpinate de imigranţi în procesul integrarii. Acesta a dovedit că doar o colaborare între public şi privat poate genera solutiile adecvate pentru problemele noastre cotidiene.

Ca o consecinţă naturală, bunăvoinţa, determinarea şi eforturile noastre au fost recunoscute prin invitaţia de a participa la Intâlnirea la Nivel Inalt a OSCE pentru Combatrea Discriminării si Promovarea respectului reciproc şi a înţelegerii din iunie 2007 (OSCE High-Level Conference on Combating Discrimination and Promoting Mutual Respect and Understanding).

Începând din anul 2006, experţi europeni au identificat iniţiativa noastră ca fiind singura de acest gen din ţară și am fost invitaţi să participăm ca experți în proiectele E-drim și Mobikid, sub finanţare Socrates. Partenerul român în aceste proiecte este TEHNE, Centrul pentru inovare şi dezvoltare în educaţie (www.tehne.ro).

Din mai 2007 ACP este membru fondator al ENAR România, Coordonarea Naţională a European Netwok Against Racism şi deţine o poziţie de membru in Comisia de Politici şi Lobby a ENAR până în anul 2010. ENAR este un corp consultativ al Comisiei Europene, care deţine un punct de vedere cheie în dezbaterile pe marginea protecţiei impotriva discriminării din raţiuni de religie, de convingeri şi de discriminare multiplă, dar şi în punerea în practică a experienţelor noastre vizavi de implementarea directivei EU referitoare la egalitatea rasială, vizând acţiuni pozitive, compensaţii, sancţiuni etc.

În ultima perioadă ACP a derulat următoarele activităţi:

  • Democrație și Curaj, faza pilot a  unui proiect anti-rasism dedicat tinerilor din licee, finanţat  de Ambasada Regatului Ţărilor de Jos, identificat de dl. Istvan Haller, secretar de stat  la CNCD, ca o experiență unică în ţară
  • Africa in black and white – expoziţie de fotografii a artistului sud-African, stabilit în România, Mark Oostendorp
  • Săptămâna de acţiuni anti-rasism, 15 – 21 mai 2009, ca în fiecare an, membrii ACP organizează o serie de acţiuni, în cadrul campaniei la nivel european, sub egida reţelei UNITED (www.unitedagainstracism.nl)
  • Acţiune pozitivă: de la teorie la practică în România, 2008 – Masă rotundă, Co-organizator împreună cu ENAR , București 21.10.2008.

În cadrul programului de internship, realizat prin parteneriatul încheiat cu Universitatea din Bolzano, Italia, secția Master for conflict management and international peace operator, am realizat un studiu privind situaţia migranţilor din centrele închise din Romania, centrele de refugiaţi, a imigranţilor ilegali, realităţi vs. proiecţii-prognoze-perspective. Colaborare cu Universitatea de Economie şi Administrarea Afacerilor din Viena, Institutul Ludwig Boltzmann pentru Drepturile Omului şi Academia de Ştiinţe a Austriei, în cadrul unui proiect de cercetare a reţelelor din Europa Centrala şi de Est. Punctul principal al cercetării constă în identificarea reţelelor de producţie, identificând actorii principali şi pozitia lucrătorilor migranţi şi drepturile lor în aceste reţele. Campanie de advocacy – 18 decembrie 2008 – ziua internaţională a migranţilor, în parteneriat cu December 18 (www.december18.net). Vizită de studiu la Paris, la organizaţii ale imigranţilor sau care luptă pentru drepturile imigranţilor, realizată cu sprijinul Ambasadei Franţei la Bucureşti.

Participări internaționale

  • Prima întâlnire a Platformei Sociale a Agenției pentru drepturi fundamentale (FRA) 7 – 8 octombrie 2008, Viena
  • Conferinţa privind drepturile imigranţilor – Kosice, Slovacia, organizată de Ambasada Franţei în Romania şi Ambasada Franţei în Slovacia  – 23 octombrie, 2008
  • Sesiune de consultări cu dl Alain Gilette, magistrat al Curţii de Conturi a UE, derulată la recomandarea Ambasadei Franţei, în cadrul auditării procedurilor interne ale ORI – decembrie 2008
  • Conferinţa europeană Perspective internaţionale privind acţiunea pozitivă, 19 – 20 februarie 2009, Bruxelles, Belgia, organizată de Universitatea Bradford, UK.

Studiul realizat în 2004 de Asociaţia Cultura Păcii în cadrul proiectului „Better knowledge, better life” a fost primul din România care a scos în evidenţă unele aspecte ce sunt acum detaliate în cadrul proiectului ICS4RTT. Astfel, au fost puse în evidenţă o serie de probleme în relaţia dintre cetăţenii străini şi autorităţile publice din România, a fost semnalat gradul redus de informare al cetăţenilor străini privind cadrul legal ce reglementează statutul lor şi drepturile de care beneficiază în România şi a fost argumentată necesitatea îmbunătăţirii comunicării, creşterii transparenţei şi înfiinţării unor structuri care să faciliteze informarea şi consilierea străinilor care locuiesc în România, inclusiv a celor care fac parte din cupluri mixte în care un soţ este cetăţean român.

Amadou Niang, originar din Senegal şi venit iniţial pentru studii în România, a decis să se implice în fondarea Asociaţiei Cultura Păcii după ce s-a confruntat el însuşi cu dificultăţi la instalarea în România, după căsătorie, soţia sa fiind cetăţean român. A considerat că experienţa acumulată şi cunoaşterea modului în care funcţionează sistemul administrativ pot ajuta alţi cetăţeni străini în interacţiunea lor cu sistemul administraţiei publice din România şi prin intermediul Asociaţiei Cultura Păcii a putut contribui la o mai bună informare şi susţinere a străinilor care locuiesc în România.