Categorii
Articole

Belieforama – Diversitate religioasă şi anti-discriminare

Oana Neştian
Institutul Intercultural Timişoara

În context european, aspectele legate de diversitatea religioasă şi discriminare au o importanţă aparte în dinamica relaţiilor. Religiile şi credinţele din Europa sunt din ce în ce mai diverse – având potenţialul dezvoltării unor relaţii interculturale pozive, dar fiind, în acelaşi timp, şi o sursă a conflictelor interculturale.

În contextul provocărilor actuale cu privire la coeziunea socială, generate de diversitatea de religii şi credinţe, proiectul Belieforama îşi propune să ofere o alternativă educaţională pentru înţelegere, acceptare şi respect reciproc.

Dimensiunea spirituală este o carcteristică specifică existenţei umane. Aceasta se poate manifesta prin apartenenţa la una dintre religiile lumii sau prin simpla credinţă că există ceva dincolo de aspectele pur fizice ale vieţii.

Prin activităţile prevăzute în cadrul proiectului se urmăreşte sensibilizarea publicului larg cu privire la diferenţele religioase şi culturale; oferirea unui spaţiu de discuţie între credincioşi şi necredincioşi; dezvoltarea de abilităţi pentru crearea de medii incluzive; confruntarea prejudecăţilor; sprijinirea dezvoltării profesionale sau personale.

Proiectul a fost conceput pornind de la două proiecte anterioare: un proiect Grundtvig (2004-2006) în care a fost dezvoltat modulul de formare Diversitate Religioasă şi Anti-Discriminare, premiat de Comisia Europeană şi un proiect Transversal (2007-2009) pentru diseminarea şi exploatarea materialelor dezvoltate anterior.

Scopul proiectului este de a dezvolta şi pilota noi metode şi materiale, precum şi de a crea o Comunitate de Practicieni în domeniul educaţiei pentru diversitate religioasă şi anti-discriminare.

În cadrul acestui proiect puteţi participa la cursuri de formare de formatori pe temele:

  • Diversitate religioasă şi anti-discriminare (în limbile engleză, franceză şi germană);
  • Combaterea islamofobiei şi anti-semitismului (în limba engleză);
  • Diversitate religiosă şi roluri de gen (în limba engleză);
  • Diversitate religioasă, facilitare şi acţiune socială (în limba engleză).

Detalii despre cursuri sunt disponibile la: www.ceji.org/education şi www.belieforama.eu 

De asemenea, pentru asigurarea calităţii realizării acestor programe de formare, precum şi a iniţiativelor la nivel local, se va dezvolta în cadrul proiectului o Comunitate de practicieni în formarea în domeniul diversităţii religioase, care va servi ca punct de referinţă în domeniu în sectoarele educaţionale, profesionale şi politice.

Seminariile anuale, oportunităţile de învăţare continuă prin cursurile de formare tematice şi o platformă online interactivă, sunt câteva dintre elementele cheie ale acestui proiect. De asemenea, vor fi dezvoltate o serie de noi materiale în domeniu şi vor fi colectate în cadrul atelierelor locale şi europene, aspecte problematice emergente cu privire la diversitatea religioasă. Acestea vor fi analizate în scopul redactării unor propuneri de politici publice, care vor fi prezentate instituţiilor europene. O broşură cu 50 de studii de caz va reflacta modalităţile prin care elementele învăţate la cursuri sunt aplicate în diferite medii sociale, în viaţa personală şi profesională. Această iniţiativă este o potenţială sursă de inspiraţie şi idei practice – care arată că este posibil să găseşti strategii creative, inovatoare şi eficiente de a trăi şi munci în medii în care diversitatea religioasă este prezentă.

În România au fost realizate în perioada 2009-2010 o serie de ateliere de sensibilizare. Anul acesta, Institutul Intercultural a fost reprezentat la seminarul internaţional al formatorilor în domeniul diversităţii religioase şi anti-discriminării, iar în 2011 acest seminar se va organiza la Timişoara.

Proiectul Belieforama este realizat de:

CEJI – A Jewish Contribution to an Inclusive Europe, Belgia (coordonator)

Multifaith Centre, University of Derby, Marea Britanie

Novas Scarman Group, Marea Britanie

DVV International, Germania

Partners Bulgaria, Bulgaria

Institutul Intercultural Timişoara, România

Extravaleren, Olanda