Categorii
Articole

Centrul Cultural Româno-Arab din Timișoara

Maria-Luiza Mohamed Președinte Centrul Cultural Româno-Arab

Centrul Cultural Româno-Arab din Timișoara a fost înființat în aprilie 2008, având ca scopuri principale:

 • promovarea limbii și culturii române și arabe în cadrul sistemului educativ organizat;
 • promovarea și organizarea unitățiilor de învățământ, schimburiculturale, schimburi de experiență între România și țările arabe;
 • monitorizarea și inventarierea traducerilor din/în limba arabă și română;
 • schimbul de burse, material didactice, cursuri de inițiere, calificare și perfecționare;
 • redactarea și publicarea de material informative (reviste, broșuri, pliante, ziare, post de radio și televiziune);
 • consultații juridice și economice;
 • înființarea de biblioteci și librării, agenții turistice, unități comerciale;
 • organizarea periodică a unui congress în care se vor aborda problemele comunităților musulmane din România, precum și dificultățile întâmpinate de acestea în demersul de a se afirma pe plan cultural, religios, economic, politic etc.;
 • sprijinirea cetățenilor români pe lângă autoritățile statelor arabe pentru acordarea vizelor;
 • protejarea cetățenilor români pe teritoriul țărilor arabe.

Activităţi principale

Din octombrie 2009, Centrul Cultural Romano-Arab din Timişoara, în cooperare cu Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, gestionează Lectoratul de Limbă, Cultură şi Civilizatie Arabă, care funcţionează în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara. Deschiderea oficială a lectoratului s-a făcut în cadrul unui eveniment la care au luat parte Excelenţa Sa doamna Sanaa Atallah, ambasadorul Republicii Egipt, domnul Saleh Wahab, preşedintele Asociaţiei Egiptenilor din România, reprezentanţi ai Ambasadei Siriei, Ambasadei Tunisiei, Ambasadei Palestinei, Prefecturii Timiş, Consiliului Judetean Timiş, Institutului Intercultural Timişoara şi lideri ai comunităţii arabe locale, fiind urmată de un program cultural. La sediul Centrului, situat în centrul Municipiului Timişoara, funcţionează din iunie 2008 o expoziţie permanent de port popular şi obiecte de artizanat din ţări arabe (Tunisia, Siria, Egipt, Sudan). Expoziţia a fost conceputa și realizată de catre D-na Prof. Maria Hadiji, muzeograf, Secretar General al Centrului în colaborare cu D-na Prof. Luiza Mohamed, iniţiatoare de proiecte ce vizează inbunătăţirea condiţiilor de integrare culturală şi socială a comunităţii arabe din Timişoara şi Preşedinte al Centrului, cu sprijinul D-lui Dr. Ouassim Drira, reprezentant al Ligii Studentilor Tunisieni din Timişoara, Consilier al Centrului. Obiectele şi vestimentaţia din cadrul expoziţiei sunt autentice şi provin în cea mai mare parte din colecţiile particulare ale organizatorilor, din donaţii ale membrilor comunităţii arabe, precum şi din achiziţiile Centrului.

Alte evenimente:

 • lansarea cărţii lui Heidir Chalabi, „Ecouri de speranţă”;
 • concurs de desen al copiilor de la Şcoala Arabă din Timişoara şi de la Şcoala Generală nr. 14;
 • sărbătorirea Zilei Internaţionale a Copilului – 1 Iunie, cu participarea preşcolarilor şi elevilor Grădiniţei şi Şcolii Arabe aflate sub egida Ligii Islamice din Timişoara;
 • Festivitatea Aid al Fetr – Prima zi de dupa Ramadan;
 • Sărbătorirea Zilelor Naţionale ale ţărilor arabe.

Centrul Cultural Româno-Arab din Timişoara este reprezentat în Grupul de Lucru Local pentru Integrare din Timişoara, iniţiat de Institutul Intercultural Timişoara. Membrii Centrului au participat în 2008 şi 2009 la mai multe evenimente pe tema participării civice şi a dezvoltării unor relaţii de colaborare între autorităţile publice şi societatea civilă la nivel local.

De ce un Centru Cultural Româno-Arab la Timișoara?

Centrul Cultural Româno-Arab din Timişoara a pornit ca o idee. Într-un oraş atât de multicultural ca Timişoara, unde încă se vorbesc curent patru limbi, o minoritate relativ recent apărută, cea arabă, merita să-şi aibă şi ea propria voce.

Urmând moto-ul Uniunii Europene „Unitate în diversitate”, comunitatea arabă din Timişoara intenţionează să se integreze în societatea românească şi cea europeană, adăugându-şi propria contribuţie culturală unică în spectrul multicolor european. Astfel că, acţiunile Centrului Cultural Româno-Arab reprezintă o oglindă pentru minoritatea dornică de afirmare şi recunoaştere şi o fereastră pentru majoritatea deschisă spre comunicare şi înţelegere.

Proiecte precum Centrul Cultural Româno-Arab vin în întâmpinarea celor care doresc să interacţioneze cu membrii altor culturi şi să cunoască obiceiurile și tradițiile acestora. Necunoaşterea şi neînţelegerea culturii celor care ajung să coabiteze poate atrage cu sine contacte bazate pe neîncredere şi reticenţă şi pot duce chiar la separare şi izolare socială.

Scopul Centrului Cultural Româno-Arab este de a facilita integrarea armonioasă din punct de vedere social a minorității în cadrul majorităţii, de a asigura o educație demnă de respectul majorităţii şi de dezvolta respectul pentru cei care i-au primit cu ospitalitate. Un astfel de proiect este un punct de sprijin, de înţelegere, de consiliere, dar şi un loc unde sunt preţuite tradiţia, credinţa, limba şi obiceiurile, atât ale minorităţii ce tinde să se dilueze, cât şi a majorităţii ce începe să şi le uite.

Prin astfel de proiecte se urmăreşte facilitarea raporturilor fireşti sociale, culturale şi economice din cadrul unei comunităţi, precum și dintre comunități. Totodată, se oferă ocazia cunoaşterii mai amănunţite a altor culturi, ştiut fiind faptul că particularităţile sociale, culturale, economice, sunt motoare pentru manifestările purtătoare de progres.

Tocmai de aceea, ne-am reunit, dincolo de profesii şi priceperi, dincolo de tradiţii şi particularităţi, într-o instituţie pe care, eu personal, o consider şi o doresc a fi o instituţie afectivă. Obiectivele organizaţiei noastre, chiar aşa, pragmatic enunţate, nu sunt decât ancore care, din vârtejul social ocupaţional cotidian ne ţin aproape de solul puternic al recunoaşterii şi toleranţei binevoitoare, extinsă în timpurile şi spaţiile perceptibile.

Finalmente, nu pot să nu amintesc pe marele Goethe care a avut o viziune clară asupra universalităţii omului, spunând că prin intermediul literaturii universale popoarele se cunosc, se apropie, se leagă, şi chiar ajung să se preţuiască, aşa cum este demn sufletului omenesc într-o lume din ce în ce mai mică.

Mai multe informații despre activitățile Centrului Cultural Româno-Arab pot fi găsite la adresa: www.centrulculturalromanoarab.org