Categorii
Articole

Cursuri de limba română și de orientare culturală în România

Oana Bajka
Institutul Intercultural Timişoara

„Lecţiile au structură logică şi clară, respectând tipologia de dobândire de noi cunoştinţe, de consolidare şi evaluare. Am încercat să orientez atenţia cursanţilor spre un dialog liber cursant-profesor, cursantcursant. Acest curs reprezintă o sursă de informaţii esenţiale, însoţite de explicaţiile strict necesare şi de numeroase exerciţii, totul conceput în aşa fel încât un adult să poată asimila rapid noţiuni şi structuri”. – Maria-Luiza Mohamed, Formator limba română

„Pentru mine a fost o experienţă cu totul nouă, care mi-a deschis o altă perspectivă asupra rolului românilor şi nevoii de implicare a cetăţenilor pentru dezvoltarea acestei ţări. Această infuzie motivaţională am să o transfer către profesorii pe care îi formez, în calitatea mea de formator”.– Simona Luca, Formator orientare culturală

În perioada 19 aprilie – 20 iunie 2010, la Timişoara şi la Bucureşti s-au desfăşurat cursuri gratuite de limba română şi orientare culturală adresate resortisanţilor ţărilor terţe. Aceste cursuri au fost organizate în cadrul proiectului Limba română – oportunitate pentru integrare social şi culturală, implementat de Institutul Intercultural Timişoara în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara, Centrul Cultural Româno-Arab şi Asociaţia DiversEtica şi cu sprijinul Oficiului Român pentru Imigrări, care a asigurat finanţarea prin Programul general „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”, Fondul European de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe/Programul Anual 2008. Pentru cursurile de limba română au fost constituite trei grupe de câte 20 de cursanţi în Timişoara şi două în Bucureşti.

Pentru cursurile de orientare culturală s-au format câte două grupe de câte 25 de persoane în fiecare oraş. Fiecare grupă a avut câte un formator specializat: profesori de limba română desemnaţi de inspectoratele şcolare (pentru cursul de limba română), respectiv formatori cu experienţă în educaţia adulţilor (pentru cursul de orientare culturală). Formatorii au beneficiat de o sesiune de formare înainte de începerea cursurilor, susţinută de echipa de cadre didactice care a elaborat suporturile de curs, formată la rândul ei din specialişti desemnaţi de Universitatea de Vest din Timişoara. De asemenea, pe parcursul desfăşurării cursurilor, formatorii au păstrat în permanenţă legătura cu echipa de cadre didactice care au realizat suportul de curs, în vederea unei adaptări cât mai eficiente a cursului la nevoile grupului ţintă – adulţii rezidenţi în România provenind din state nemembre ale Uniunii Europene.

Suporturile didactice au fost realizate pe baza unei metodologii elaborate tot în cadrul proiectului.

Această metodologie se bazează pe o analiză de nevoi care a cuprins cercetarea bibliografiei existente pentru tematica abordată şi două focusgrupuri realizate în Timişoara, cu persoane aparţinând grupului ţintă. De asemenea, la conturarea metodologiei a contribuit în măsură semnificativă şi întâlnirea de lucru a cadrelor didactice cu Aline Gohard-Radenkovic, expert european în domeniul predării limbii franceze ca limbă străină.

Materialele incluse în suporturile didactice sunt organizate thematic şi pe niveluri, respectând astfel metoda învăţării în spirală. Pentru limba română există 30 de unităţi: Mă prezint, Facem cunoştinţă, Unde locuiesc, Ce mănânc, Locuinţa mea, Cum mă îmbrac, Alo taxi, La farmacie, Corpul, La doctor, Recapitulare (Nivelul 1), Gara, În tren, La hotel, La aeroport, Turul oraşului, Recapitulare parţială, Familia, În sat, Recapitulare (Nivelul 2), Veşti importante, Alegeri importante, Pregătiri de concediu, Probleme cu maşina, Angajare, Recapitulare parţială, La bancă, La muzeu, În Carpaţi, Recapitulare finală (Nivelul 3). Cele mai multe unităţi sunt structurate astfel: o scurtă componentă recapitulativă a unităţii anterioare, un text pentru citire, exerciţii pentru fixare şi înţelegere, exerciţii de gramatică, limbă şi comunicare şi o scurtă recapitulare a celor învăţate în unitatea prezentă.

Pentru orientarea culturală au fost stabilite 14 unităţi: Despre România, Despre români, Locuinţa, Mijloace de transport, Munca, Educaţia, Medicina, Banii şi cumpărăturile, Legislaţie, Gastronomie, Sărbători şi momente din viaţa omului, Familia, Viaţa social şi timpul liber, Adaptare culturală. Structural, majoritatea unităţilor au trei componente: Realităţi şi cuvinte (noţiuni introductive despre cultura românească), Explorare culturală (Studii de caz şi exerciţii aplicate) şi Descoperă România (texte şi trimiteri la lecturi relevante pentru unitatea respectivă).

O contribuţie importantă la desfăşurarea acestui proiect a avut-o Ministerul Educaţiei, Tineretului, Cercetării şi Sportului. Din punct de vedere tehnic, MECTS a asigurat selectarea formatorilor de limbă română prin intermediul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi al Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş. Din punct de vedere al conţinutului, inspectori generali de limba română din cadrul Ministerului au realizat evaluarea suporturilor didactice produse în cadrul proiectului.

Centrul Cultural Româno-Arab din Timişoara a avut de asemenea o contribuţie esenţială la derularea cu succes a proiectului. Prin eforturi susţinute pe parcursul implementării proiectului, reprezentanţii organizaţiei au asigurat legătura cu grupul ţintă, facilitând astfel înscrierea şi participarea la cursuri a unui număr mare de migranţi.

În perioada 1 iulie 2010 – 30 iunie 2011 Institutul Intercultural Timişoara implementează proiectul Cursuri de limba română şi de orientare socio-culturală pentru resortisanţii ţărilor terţe, care îşi propune să extindă cursurile la nivel naţional. Vor fi formaţi un număr de 20 de formatori din toată ţara, respectiv din oraşele în care numărul migranţilor este semnificativ şi cererea pentru astfel de cursuri este mare. Cursul de formare de formatori va fi acreditat, adăugând astfel o dimensiune mai instituţionalizată la scopul proiectului. Beneficiarii cursurilor locale, care vor fi susţinute de aceşti formatori, vor fi 300 de rezidenţi din ţările terţe. Perioada estimată de desfăşurare a cursurilor este noiembrie 2010 – mai 2011.

Ţările de provenienţă ale cursanţilor sunt de o varietate impresionantă: Egipt, India, Sri Lanka, Afganistan, Liban, China, Palestina, Siria, Tunisia, Turcia, Irak, Peru, Pakistan etc.

„Aici, în Bucureşti, mă simt ca acasă. Sunt şi fraţii mei şi am adus şi părinţii. Simt că am aceleaşi drepturi ca toţi ceilalţi români. În România am învăţat să scriu de mână, ca adult. În toţi anii de şcoală în Turcia am scris numai de tipar. După ce mai învăţ, voi aplica pentru cetăţenia română.”– Cursant

„Deja vorbesc mult mai bine şi m-am integrat excelent. Îmi poartă noroc faptul că am decis împreună cu soţul meu, care este român, să venim înapoi în ţară. Mi-ar fi plăcut ca acest curs să dureze un an.”– Cursant

„Înţeleg mai bine limba română”.– Cursant

Suporturile didactice se pot descărca de pe site-www.vorbitiromaneste.ro . Tot acolo puteţi găsi o secţiune de materiale multimedia, cuprinzând exerciţii interactive şi înregistrări audio.