Categorii
Articole

Dezbateri.Rețea de centre de informare și consiliere pentru resortisanți ai unor țări terțe

Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM) – Misiunea în România implementează în perioada 1 iunie 2010 – 31 mai 2011, în colaborare cu parteneri locali, proiectul “Reţea de centre de informare şi consiliere pentru resortisanţi ai unor ţări terţe”. Proiectul este finanţat de către Oficiul Român pentru Imigrări (ORI) prin Fondul European de Integrare a resortisanţilor ţărilor terţe, Programul Anual 2009, în cadrul Programului general „Solidaritatea şi Gestionarea fluxurilor migratorii”.

Obiectivul general al proiectul este să sprijine integrarea resortisanţilor ţărilor terţe (RTT) în societatea românească prin asigurarea unor servicii relevante de informare şi consiliere care să faciliteze accesul nediscriminatoriu al acestora la bunurile şi serviciile publice (ex: accesul pe piaţa muncii, accesul la servicii medicale, accesul la servicii de învăţământ etc.) precum şi relaţionarea / interacţiunea cu membrii comunităţilor locale, având în vedere că doar prin participarea la viaţa socială se poate ajunge la o eventuală integrare / naturalizare a populaţiei de migranţi în cadrul comunităţilor.

Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de resortisanţii ţărilor terţe aflaţi pe teritoriul României, dar şi de autorităţile locale şi alţi operatori care lucrează cu migranţi la nivel local în cele 15 oraşe în care va activa proiectul, respectiv: Bucureşti/ Ilfov, Bacău, Buzău, Braşov, Cluj, Constanța, Craiova, Galaţi, Iaşi, Piteşti, Ploieşti, Sibiu, Suceava, Târgu Mureş şi Timişoara.

Principalele rezultate care se doresc a fi atinse la finalul perioadei de implementare a proiectului sunt:

  • realizarea a 15 centre de informare şi consiliere a migranţilor;
  • recrutarea şi instruirea a 16 persoane cu privire la problematica integrării migranţilor, astfel încât aceştia să poată oferi consiliere RTT;
  • realizarea şi distribuirea a 8.250 pliante şi 750 de postere;
  • informarea şi consilierea a cel puţin 7.500 RTT prin intermediul centrelor de informare.