Categorii
Articole

Educaţia adulţilor migranți

Educație pentru combaterea marginalizării –
Education Against Marginalization (EDAM)

Scopul acestui proiect este ca prin programe speciale de educaţie, imigranții și alte grupuri minoritare (cuprinzând aici de asemenea persoanele fără un loc de muncă, cele vârstnice şi cele cu un nivel de educaţie scăzut) să depăşească barierele spre incluziunea socială, să obţină oportunităţi cât mai largi pentru a se implica activ în viaţa comunităţii în care trăiesc.

Proiectul este coordonat de Universitatea Maastricht din Olanda şi este realizat de un consorţiu format din instituţii publice, private şi ONGuri din alte şapte ţări ale Uniunii Europene: Hamburger Volkshochschule (DE), Universitatea Molise (IT), VUB-Vrije Universiteit Brussels (BE), AFIC – Universitatea Craiova (RO), Ergomathisi (GR), Voksen Paedagogisk Center (DK), BFI Tirol (AU). Proiectul este co-finanțat de Comisia Europeană prin Programul Grundtvig.

Folosind metode ştiinţifice de colectare şi interpretare a informaţiilor, EDAM îşi propune să creeze prima bază de date europeană privind educaţia permanentă, centrată efectiv pe mediile de învăţare din grupurile minoritare. Folosind informaţiile furnizate de această bază de date:
• se vor dezvolta cursuri şi materiale auxiliare pentru formatori şi factori de decizie din domeniul educaţiei adulţilor;
• se vor elabora studii şi cercetări focalizate pe grupurile dezavantajate de adulţi.

Fiecare dintre partenerii din consorţiu va avea ca sarcină prioritară să identifice grupurile de persoane dezavantajate din ţara sa, precum şi problemele specifice cu care aceste grupuri se confruntă.

Pornind de la aceste aspect specifice, particulare fiecărei ţări, prin activitatea comună din proiect, se vor desprinde trăsături generale ale proceselor de migraţie din Europa contemporană şi se vor genera modele de incluziune socială. Pe baza rezultatelor obţinute, vor fi identificaţi factorii de succes ai diverselor medii de învăţare, care vor fi folosiţi în designul şi elaborarea materialelor unui curs destinat formării de formatori locali, precum şi pentru realizarea unui model de evaluare standardizat. Acestea vor fi utilizate în fiecare dintre ţările reprezentate de partenerii din consorţiu, pe durata desfăşurării sesiunilor de formare ale grupurilor minoritare ţintă, pentru a îmbunătăţi incluzunea socială a acestora.

Prima întâlnire de lucru în cadrul acestui proiect s-a desfăşurat în perioada 2-5 decembrie 2009, la Maastricht. Pentru partenerul român al acestui proiect european, AFIC – Asociaţia Fizicienilor Craioveni Absolvenţi ai Universităţii din Craiova, prezenţa la întâlnirile de lucru ale consorţiului şi implicarea în derularea activităţilor din proiect, oferă pe de o parte posibilitatea de a prezenta situaţia pe care membrii asociaţiei, în majoritate profesori de fizică în învăţământul preuniversitar, o constată zi de zi în activitatea lor de educatori, iar pe de altă parte reprezintă ocazii speciale de perfecţionare a stilului de lucru şi de acţiune în raport cu categorii sociale dezavantajate de adulţi. Prin intermediul acestui proiect se contribuie la realizarea unui instrument de sprijin pentru Comisia Europeană, în vederea adaptării politicilor educaţionale privind educaţia adulţilor la noile contexte europene legate de fenomenul migraţiei.

Cultura și cetățenia europeană pe piața forței de muncă

În cadrul Uniunii Europene, migrația forței de muncă se confruntă cu lipsa de cunoștințe necesare și adecvate despre cultură, cetățenie și cerințe legate de piața muncii, aspecte cu care se confruntă migranții în țările în care merg. Mai precis, mare parte dintre aceștia nu cunosc aspecte legate de funcționarea diferitelor sectoare profesionale, posibile inconveniente la locul de muncă sau așteptările angajatorilor. Propriile reprezentări ale mediului social, politic și cultural sunt deseori foarte indepărtate de noua realitate cu care aceștia vor interacționa.

Proiectul este co-finanțat de Comisia Europeană prin Programul Grundtvig și realizat în cadrul unui parteneriat format din Fundația Carpatica din România, IRFA Sud din Franța, BEST Trainig din Austria, VHS din Germania, WSHE din Polonia, ARC Researchers din Marea Britanie, Folkuniversitetet din Suedia, ADLEV din Turcia și FSEA din Elveția.

Proiectul se concentrează pe activitatea din sectoarele de curățenie și construcții, acestea fiind identificate ca având dificultăți de recrutare, în special în rândul tinerilor și care, deseori, angajează (sau vor angaja) muncitori veniți din alte țări. Materialele și instrumentele obținute în cadrul proiectului vor putea fi adaptate și transferate ulterior la alte domenii profesionale.

Scopul proiectului este de a pregăti și facilita migrația muncitorilor între și către țările europene, prin furnizarea unui pachet de cunoștințe minime necesare in condițiile unor noi coduri sociale și moduri de viață, cuprinzând reglementări legislative, legislația muncii, cerințe și constrângeri specifice din diverse domenii profesionale și companii din țara „gazdă” precum și un vocabular de bază ce va putea fi însușit și utilizat la locul de muncă vizat.

Rezultatul proiectului va fi un ghid practic care va furniza informații simple și ușor de înțeles, în limba națională a fiecărei țări partenere, pentru domeniile profesionale vizate. Ghidul va fi completat cu instrumente de instruire care se vor concentra pe dezvoltarea a două competențe cheie specifice, solicitate în general de către angajatori: managementul timpului la locul de muncă și vocabularul specific de bază pentru locul de muncă respectiv.

Imigranţii – trecut şi viitor

Şi unele şcoli din România sunt implicate în proiecte europene ce abordează problematica migraţiei. Un exemplu este cel al Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” din Baia Mare, care colaborează în perioada 2008-2010 cu parteneri din Franţa, Italia, Turcia, Polonia şi Germania în cadrul unui proiect finanţat de Comisia Europeană prin programul Comenius şi intitulat „Imigranţii – trecut şi viitor. Spre o mai mare integrare?”. Proiectul oferă ocazia cadrelor didactice şi elevilor din şcolile participante să discute, în cadrul unor întâlniri internaţionale, prin mesaje transmise prin internet, dar şi la nivel local, diferite teme legate de implicaţiile migraţiei.

Detalii privind acest proiect sunt disponibile la http://immigrants-past-and-present.eu

Notă: Programele Grundtvig şi Comenius, menţionate mai sus, fac parte dintr-un amplu program al Comisiei Europene intitulat „Învăţarea pe toată durata vieţii”. Despre acest program se pot obţine informaţii fie de la Agenţia Naţională din România, la www.anpcdefp.ro, fie, în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene, la www.ec.europa.eu