Categorii
Articole

Exemple şi bune practici europene de promovare a integrării

Portalul de integrare –
Proiecte de integrare
www.integration-in-deutschland.de

Un site complex, cu informaţii utile, ştiri, resurse utile, pentru imigranţi, pentru alte categorii interesate, şi pentru publicul larg, realizat de Oficiul Federal pentru Migrație și Refugiați din Germania. Conţinutul acestui site este accesibil în engleză şi în germane şi parţial în limbile rusă şi turcă.

Acest proiect a fost conceput cu scopul de a sprijini procesul de integrare prin evidențierea programelor și facilităților care sunt oferită pentru grupuri țintă specifice. Astfel, imigranții, actorii din domeniul integrării și cetățenii cu interese în domeniu pot găsi tot ceea ce au nevoie să știe despre integrare, precum și departamentele și persoanele pe care ar trebuie să le contacteze.

Având o abordare generală și încercând să acopere cât mai multe domenii de interes, programul de integrare din Germania cuprinde o serie de cursuri și servicii de consultanță, precum și o serie de proiecte de integrare, oferind în același timp posibilitatea de finanțare pentru proiecte care să dezvolte măsuri de integrare pentru imigranți în următoarele domenii:

  • Implicare civică
  • Dezvoltarea de competențe
  • Dezvoltarea abilităților parentale
  • Prevenirea dependenței, violenței și infracționalității
  • Competențe interculturale
  • Integrarea prin programe educaționale pentru timpul liber
  • Proiecte pilot

În cadrul acestui portal este accesibilă, de asemenea, o enciclopedie a integrării, care cuprinde cuvinte specifice terminologiei integrării.

Forumul pentru refugiați și migranți
www.mrcf.org.uk

Forumul pentru migranți și refugiați este o platformă care adduce împreună peste 40 de comunități și organizații voluntare, pentru a oferi sprijin organizațiilor și persoanelor în combaterea excluziunii sociale a refugiaților și migranților din Londra. Misiunea Forumului este de a promova drepturile migranților și refugiaților prin sprijinirea dezvoltării organizațiilor acestora, asigurând-le accesul la servicii și oportunități și prin stabilirea de parteneriate eficiente cu diferite agenții. Scopul pe termen lung este de a dezvolta comunități capabile de autosusținere și de participare și contribuire la o societate incluzivă. Vă prezentăm în continuare câteva dintre proiectele lor:

Mentoring – Transforming lives

Proiectul urmărește să sprijine indivizii aflați în situație de izolare sau care au nevoie de sprijin pentru atingerea unui nivel optim al stimei de sine și pentru integrarea în societate. De asemenea, facilitează accesul migranților și refugiaților la servicii și dobândirea de noi cunoștințe și abilități printr-o serie de ateliere și sesiuni de formare.

Policy and Voice

Acest proiect are ca scop aducerea împreună a migranților și refugiaților, decidenților politici și formatorilor de opinii. Forumul pentru refugiați și migranți realizează o serie de întâlniri lunare, pentru a oferi membrilor și partenerilor oportunitatea de a primi răspunsuri directe despre problemele importante din viața lor cotidiană, participarea civică și experiențele integrării în Marea Britanie.

Profesioniști în domeniul sanitar

Proiectul oferă sprijin medicilorși stomatologilor care se pregătescpentru a da examene de verificareîn Marea Britanie, prin cluburi destudiu săptămânale și prin oferirea decursuri de formare de abilități clinice,realizate de experți în domeniu.

„Suntem aici ca să rămânem”
– portalul tinerilor musulmani din Olanda

Acesta este numele unui site iniţiat şi administrat de un grup de tineri musulmani din Olanda, ca spaţiu de exprimare liberă şi de dialog. Titlul său este şi un răspuns la mesajele xenophobe ale unor organizaţii extremiste, preluate şi de unele partide politice, de genul „imigranţii să plece acasă”.

Editorul șef al site-ului „We are here to stay” (Suntem aici ca să rămânem) spune că acest mesaj trebuie citit ca o invitație către tinerii musulmani spre a scrie despre experiențele lor personale. Motivația inițierii acestui proiect a fost de face cunoscute problemele, dar și realizările tinerilor muslumani în societate pentru a sensibiliza restul societății.

Site-ul oferă spațiu pentru toate persoanele aparținând comunității islamice să scrie despre orice subiect și să participe la discuții online. Peste 50000 de tineri vizitează site-ul lunar, având ocazia să interpreteze acest moto în manieră personală. Iar interpretările sunt într-adevăr diverse, deoarece există o mare diversitate în interiorul comunității musulmane, dar sunt și alte personae care vizitează acest site și doresc să își împărtășească opiniile.

Cunoscătorii limbii olandeze pot consulta direct site-ul şi pot intra în legătură cu grupul care îl gestionează: www.wijblijvenhier.nl

Centrul African din Irlanda
www.africacentre.ie

Centrul African a fost înființat în anul 2000 de către un grup de activiști ai comunității de imigranți din Africa cu scopul de a asigura vizibilitate comunității lor și de a promova participarea activă în societatea irlandeză. Misiunea centrului este de a sprijini dezvoltarea unor atitudini, politici și acțiuni care să promoveze justiția, incluziunea socială și cetățenia activă.

Obiectivele principale ale acestei organizații sunt:

 Dezvoltarea comunității de imigranți africani din Irlanda și promovarea participării lor în societate;

 Combaterea sărăciei și îmbunătățirea standardelor de viață ale comunității africane;

 Sprijinirea educației și dezvoltarea de cunoștințe în domeniul interculturalității și al anti-rasismului;

 Promovarea relațiilor dintre Irlanda și Africa, a cooperării, dialogului și parteneriatului;

 Dezvoltarea capacității și resurselor oamenilor de a se implica în activități socio-culturale, cursuri de formare și activități de cercetare despre Africa și relațiile dintre Africa și Irlanda;

 Colaborare cu persoane și instituții care lucrează cu imigranți la nivel local și internațional.

Viziunea Centrului African este de a contribui la dezvoltarea societății irlandeze prin realizarea de schimburi și consolidarea relațiilor între Africa și Irlanda, astfel încât africanii să se simtă în Irlanda ca acasă și să participle pe deplin, alături de alte comunități, la viața unei societăți incluzive, care prin diversitatea și interdependeța sa, să poată genera un sentiment de apartenență, stabilitate și creativitate pentru toți membrii societății.