Categorii
Articole

Exemple și bune practici europene de promovare a integrării imigranților în Irlanda

The Immigrant Council of Ireland

Consiliul pentru Imigranţi din Irlanda (ICI) este o organizaţie nonguvernamentală, independentă, care lucrează cu şi pentru migranţi, oferindu-le informaţii şi suport. De asemenea, Consiliul desfăşoară activităţi de formare, cercetare, dezvoltare de politici şi proiecte. Serviciul de Informare şi Suport înfiinţat de Consiliu oferă informaţii despre migraţie tuturor celor care vin în Irlanda pentru a o vizita, pentru a munci, pentru studii, sau pentru a trăi aici.

ICI se adresează următoarelor categorii de persoane:

 • muncitori migranţi
 • membri ai familiilor de migranţi
 • membri ai familiilor de cetăţeni irlandezi
 • studenţi străini
 • migranţi care nu sunt active din punct de vedere economic
 • vizitatori
 • victime ale traficului de persoane
 • migranţi fără forme legale de şedere
 • oameni de afaceri/liber profesionişti
 • grupuri sau organizaţii care lucrează cu migranţii din Irlanda
 • agenţii guvernamentale.

Prin activităţile desfăşurate cu migranţii, ICI a dobândit o mai bună înţelegere a problemelor cu care se confruntă aceştia, propunerile de modificare a politicilor publice formulate fiind bazate pe experienţe concrete ale celor care au apelat la Serviciul de Informare şi la Serviciul Legislativ al organizaţiei.

Politici şi campanii iniţiate de ICI:

 • Politica pentru Imigrare şi Integrare: dezvoltarea unei abordări coordonate a politicii şi legislaţiei legate de imigrare şi integrare

ICI a încearcă să promoveze o mai bună coordonare între diferitele departamente ale guvernului irlandez şi o mai mare coerenţă în dezvoltarea de politici cu privire la imigrare. În particular, a propus stabilirea unei structuri trans-departamentale de nivel înalt, condusă de un ministru cu experienţă, care să coordoneze activitatea tuturor entităţilor care au un rol în rezolvarea prolemelor legate de imigrare şi integrare.

 • Campania cu privire la Noua Lege a Imigrării 2005-2008

În aprilie 2005, Guvernul a publicat o propunere pentru un Proiect de Lege cu privire la Imigrare, Rezidenţă şi Protecţie şi a invitat publicul să răspundă la aceste propuneri. De atunci, Consiliul pentru Imigranţi din Irlanda a dus o campanie prin care încerca să convingă guvernul să adopte o abordare a legislaţiei pentru imigrare bazată pe drepturile omului, să stabilească un sistem de imigrare mai just, mai transparent şi strategic în această ţară.

 • Aderare la Planul Naţional de Acţiune pentru Prevenirea şi Combaterea Traficului de Fiinţe Umane

Traficul de fiinţe umane pentru exploatare sexuală este o formă modernă de sclavie. Consiliul pentru Imigranţi din Irlanda împărtăşeşte responsabilitatea guvernului de a acţiona pentru a elimina traficul de fiinţe umane.

Site-ul http://www.immigrantcouncil.ie prezintă activitatea ICI şi oferă informaţii pentru migranţi cu privire la legislaţie şi politici legate de migraţie.

Integrating Ireland

Integrating Ireland este o reţea independentă de grupuri de voluntari şi comunităţi care activează într-un mod solidar pentru a promova drepturile omului, egalitatea şi integrarea complete a refugiaţilor, a solicitanţilor de azil şi a imigranţilor în societatea irlandeză.

Viziunea organizaţiei descrie o societate irlandeză diversă şi incluzivă care să asigure o participare deplină şi respectarea drepturilor migranţilor (imigranţi economici, refugiaţi sau solicitanţi de azil).

Organizaţia dispune de birouri regionale ce oferă informaţii, formare şi suport. În cadrul reţelei au loc întâlniri regionale de patru ori pe an. În present reţeaua are peste 180 de grupuri member localizate în diferite zone ale ţării. Activitatea acestora include, pe lângă serviciile de informare şi suport, campanii de influenţare a politicilor publice locale, dar şi activităţi sportive sau artistice, proiecte de dezvoltare comunitară, precum şi colaborarea cu organizaţii representative ale comunităţilor de migranţi.

De asemenea, Integrating Ireland depune eforturi pentru a dezvolta reţelele naţionale existente, asigurând participarea membrilor săi la activităţi de formulare a politicilor publice şi de cercetare, şi facilitând totodată diseminarea de informaţii şi bune practici.

Integrating Ireland îşi doreşte să contribuie la dezvoltarea şi implementarea unei politici naţionale pentru integrare, cu structure funcţionale susţinute de legislaţie, care să aibă ca rezultat o mai bună integrare, respect pentru imigranţi, precum şi o îmbunătăţire a vieţii acestora.

Unul din proiectele organizaţiei este Proiectul READI – Recunoaştere, Locuri de muncă, Apreciere, Gestionarea Diversităţii, şi Integrare pentru Imigranţi (Recognition, Employment, Appreciation, Diversity Management, and Integration for Immigrants), finanţat de Comisia Europeană.

Grupurile ţintă ale acestui proiect sunt:

 • refugiaţi şi familiile acestora;
 • persoane cu permise de şedere, inclusiv părinţii copiilor născuţi pe teritoriul Irlandei;
 • rude ale cetăţenilor irlandezi care au forme legale de şedere;
 • persoane cu permis de şedere pe termen lung;
 • persoane cu viză sau autorizaţie de lucru;
 • persoane cu permise de lucru, carte verde sau permis de şedere în calitate de soţ;
 • studenţi cu drept de studii.

Detalii privind activitatea organizaţiei sunt disponibile la www.integratingireland.ie