Categorii
Articole

Exemplu. Modele europene pentru integrarea migranților

Oana Neștian, Institutul Intercultural Timișoara

Societatea europeană parcurge un amplu proces de schimbare, devenind din ce în ce mai diversă. În acelaşi timp, societatea învaţă să accepte această diversitate, să o respecte şi să o valorifice. Este necesar astfel, ca personalul organizaţiilor guvernamentale şi non-guvernamentale să îşi dezvolte competenţa interculturală. Furnizorii de servicii, privaţi sau de stat trebuie să îşi adapteze ofertele la diversitatea clientelei lor. Migranţii au nevoie să înveţe limba ţării în care trăiesc şi modul în care funcţionează societatea, iar cetăţenii au nevoie să înveţe noi modalităţi de acţiune şi interacţiune într-un mediu nou şi aflat într-o continuă schimbare.

În ultimii zece ani, cooperarea europeană în domeniul integrării s-a extins. Un număr din ce în ce mai mare de actori în domeniu sunt implicaţi în diferite arii ale integrării sociale, pentru a asigura participarea egală a cetăţenilor şi migranţilor la viaţa econimică, socială, culturală şi civică. O serie de măsuri legislative, schimburi de informaţii şi practici, parteneriate pentru învăţare, dezvoltare şi împărtăşire de resurse se realizează în contextul Strategiei de la Lisabona şi al Strategiei Europa 2020, cu scopul de a crea o zonă în care  justiţia, libertatea şi securitatea sunt elementele cheie.

Termenul de „module pentru integrare” a fost introdus în cadrul Conferinţelor Ministeriale Europene pentru Integrare, organizate în perioada 2007-2010. În cadrul acestora, miniştrii au cerut dezvoltarea a trei module care să să devină un punct de referinţă pentru decidenţii politici şi pentru  practicienii din întreaga Europă.

Dezvoltarea modulelor pentru integrare porneşte de la activitatea de pregătire a Manualelor pentru integrare. Aceste manuale au avut la bază o serie de seminarii tehnice în care decidenţii politici şi practicienii au analizat politicile şi practicile de integrare. Fiecare capitol al manualelor conţine concluzii care reprezintă o descriere mai amplă a Principiilor de Bază Comune pentru Integrare (cele trei ediţii ale Manualului pentru integrare pot fi accesate pe în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene la: www.integration.eu).

Scopul acestor module este de a fi documente de referinţă care stabilesc obiective ambiţioase, dar realiste şi standarde de calitate ce pot fi folosite pe scară largă pentru a:

 • Deveni noi instrumente în dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor persoanelor şi organizaţiilor care activează la nivel local, regional, naţional şi european;
 • Oferi clarificări cu privire la terminologie şi relevaţa conţinutului lor în procesul de integrare;
 • Prezenta o abordare comprehensivă a subiectelor pe care la abordează (de la dimensiunea legislativă la cea de management de proiect);
 • Fi un ghid practic pentru actorii guvernamentali şi non-guvernamentali pentru obţinerea performanţei în acest domeniu. 

Cele trei teme abordate în cadrul Modulelor Europene pentru Integrare sunt:

 • Cursuri de limbă şi orientare culturală

Principalele provocări identificate în Statele Membre arată că este necesară oferirea de cursuri care să se plieze pe nevoile diferitelor grupuri de imigranţi, ţinând cont de competenţele şi cunoştinţele lor. O atenţie importantă trebuie acordată modalităţii de organizare a cursurilor şi de stabilire a obiectivelor, precum şi evaluării calităţii şi eficienţei acestora. Nu în ultimul rând acest modul va propune o serie de stimulete pentru creşterea motivaţiei de a participa la cursuri, de a învăţa şi pentru evitarea abandonului.

 • Deschiderea şi sprijinul societăţii gazdă;

Nu doar imigranţii sunt responsabili pentru procesul de integrare, ci un rol important au, în egală măsură cetăţenii şi instituţiile locale. Principiile Comune de Bază afirmă că accesul egal şi non-discriminativ al imigranţilor la instituţii, servicii şi bunuri publice şi private reprezintă fundamentul unei integării de succes, alături de  accesul egal la locuri de muncă. Pentru aceasta este necesară includerea politicilor de integrare în toate portofoliile şi la toate nivelurile administraţiei. 

Aspectele pe care se va centra acest modul se referă la percepţia publică a migranţilor, măsuri anti-discriminare, stimulente pentru participarea la programele educaţionale şi pentru accesul la serviciile sociale şi formarea profesională, precum şi măsuri pentru promovarea managementului diversităţii în instituţiile publice şi private şi exemple privind crearea de structuri şi promovarea de servicii pentru facilitarea accesului migranţilor la locuri de muncă în care să îşi valorifice competenţele.

 • Participarea activă a migranţilor în toate aspectele vieţii colective

Principiile Comune de Bază afirmă faptul că interacţiunea frecventă între migranţi şi cetăţenii Statelor Membre reprezintă un mecanism fundamental în procesul de integrare. Există patru domenii principale în care sunt necesari paşi importanţi pentru creşterea participării migranţilor: dialog intercultural şi religios, participarea la activităţile societăţii civile, participarea politică (incluzând implicarea migranţilor în elaborarea şi implementarea politicilor şi programelor de integrare şi la viaţa şi procesele politice mai largi) şi aspectele legate de cetăţenie, naturalizare, cetăţenie activă şi dreptul de a vota la alegerile locale.

Modulele europene pentru integrare vor fi finalizate la sfârşitul lunii mai şi vor avea un rol important în  structurarea celei de-a doua Agende Europene pentru Integrare.  Ele sunt văzute ca puncte de referinţă solide, dar flexibile, pentru a fi folosite de Statele Membre în dezvoltarea şi implementarea politicilor şi practicilor de integrare. Modulele pot fi adaptate la nevoile Statelor Membre, propundu-şi să răspundă la cele mai importante provocări şi să sistemetizeze şi provocările întâlnite până acum şi să dezvolte succesele obţinute. Scopul modulelor este de a susţine învăţarea reciprică în cadrul Uniunii Europene, pornind de la Principiile Comune de Bază pentru Politica de Integrare a Migranţilor şi de la alte iniţiative existente deja, cum ar fi Manualul pentru Integrare. Un alt instrument dezvoltat pentru integrarea migranţilor este Site-ul european pentru integrare:

www.integration.eu

Pe acest site pot fi găsite informaţii despre: 

 • instrumentele folosite la nivel euriopean în domeniul integrării, respectiv cea de-a doua Agendă Europeană pentru Integrare, Forumul European pentru Integrare
 • posibilităţi de finanţare europeană, naţionalp şi privată pentru proiecte în domeniul integrării
 • aproape 500 de exemple de practici pentru integrarea migranţilor din toate Statele Membre, precum şi informaţii despre legislaţia şi modul de funcţionare al instituţiilor şi despre cele mai active organizaţii în domeniu din fiecare Stat Membru
 • ştiri şi alte informaţii în domeniul integrării