Categorii
Articole

Integrare şi coeziune socială pentru resortisanții țărilor terțe

Bilanţ şi gânduri de viitor

Lansarea revistei „Migrant în România” a fost făcută în cadrul proiectului cu titlul de mai sus, desfăşurat în perioada aprilie – decembrie 2009. A fost primul proiect de anvergură naţională ce vizează susţinerea integrării cetăţenilor străini care locuiesc în România, singurul proiect finanţat în prima rundă a Fondului European pentru Integrare. Aşa cum am prezentat în primul număr al revistei, el a fost iniţiat şi coordonat de Institutul Intercultural Timişoara şi implementat în parteneriat cu trei organizaţii din Bucureşti: Asociaţia DiversEtica, Asociaţia Cultura Păcii şi Organizaţia Femeilor Refugiate în România.

Pe lângă editarea a cinci numere ale acestei reviste, proiectul şi-a propus următoarele:
• Realizarea unei baze de date cu informaţii relevante pentru comunităţile de străini care locuiesc în România;
• Crearea unui punct national de contact pentru comunităţile de cetăţeni străini rezidenţi în România;
• Constituirea de grupuri de lucru locale în Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Iaşi şi Timişoara, oraşele cu numărul cel mai mare de rezidenţi străini, pentru îmbunătăţirea participării acestora la viaţa publică locală şi stabilirea unor mecanisme de consultare cu autorităţile publice şi societatea civilă
• Constituirea unor grupuri de lucru tematice la nivel national care să analizeze şi să propună soluţii la problemele cu care se confruntă cetăţenii statelor ne-membre UE rezidenţi în România şi care necesită o modificare în legislaţie sau o decizie la nivelul autorităţilor centrale ale statului.
• Realizarea unui site de internet cu date privind fenomenul migraţiei şi informaţii utile pentru cetăţenii străini rezidenţi în România: www.migrant.ro

Ce am obţinut?

Baza de date

În cadrul diferitelor întâlniri organizate în cadrul proiectului s-a pus constant problema nevoii de a avea acces rapid la date de contact şi informaţii relevante atât pentru instituţiile publice şi organizaţiile neguvernamentale care doresc să implice şi cetăţenii străini în procese de consultare publică şi în diferite parteneriate, precum şi pentru cetăţenii străini care doresc o implicare civică, un cadru în care să-şi poată manifesta apartenenţa culturală, sau sprijin din partea unor instituţii sau organizaţii în legătură cu problemele pe care le întâmpină.

Astfel, deşi procesul nu a fost uşor, s-a reuşit colectarea a câteva sute de contacte ce cuprind:
• organizaţii neguvernamentale ale cetăţenilor străini sau de origine culturale, civice, umanitare, de promovare a afacerilor, de tineret, etc.;
• structuri şi organizaţii religioase ale comunităţilor de străini din România sau frecventate de aceştia;
• organizaţii focalizate pe dezvoltarea de relaţii bilaterale între cetăţenii români şi comunităţile de străini din România, respectiv ţările de origine ale acestora, sau care susţin promovarea în România a culturilor din afara spaţiului european;
• organizaţii neguvernamentale ce au ca şi grup ţintă al activităţilor lor imigranţii, refugiaţii, sau alte categorii de cetăţeni străini;
• organizaţii neguvernamentale a căror activitate este relevantă pentru facilitarea integrării cetăţenilor străini;
• organizaţii ale minorităţilor naţionale din România înrudite sau care au caracteristici culturale comune cu comunităţile de străini din ţări ne-membre UE (de exemplu, sârbi, ucraineni, ruteni, ruşi, turci, tătari);
• ambasade şi reprezentanţe diplomatice ale ţărilor de origine ale rezidenţilor străini în România;
• instituţii publice cu care rezidenţii străini din state ne-membre ale UE trebuie să intre în legătură pentru soluţionarea diferitelor probleme cu care se confruntă;
• alte instituţii cu activitate relevantă pentru facilitarea integrării străinilor care locuiesc în România.

la finalul proiectului

Această bază de date este disponibilă online pe site-ul www.migrant.ro, unde se pot face căutări după diferite criterii: localitate, tipul organizaţiei sau instituţiei, domeniul de activitate, comunităţile de străini vizate, precum şi după diferite cuvinte cheie. De asemenea, sistemul permite propunerea de noi date sau realizarea de corecturi şi actualizări la datele existente. Astfel, sunt şanse sporite ca baza de date să cuprindă informaţii cu adevărat pertinente şi la zi. O astfel de abordare dinamică, bazată pe contribuţia utilizatorilor site-ului este necesară şi având în vedere şi faptul că în cursul ultimelor luni au apărut o serie de organizaţii noi şi ne putem aştepta ca altele să apară şi în perioada următoare.

Punctul Naţional de Contact

După cum se poate citi pe coperta 3 a fiecărui număr al revistei noastre, Punctul Naţional de Contact funcţionează la sediul Organizaţiei Femeilor Refugiate în România (OFRR), este echipat cu cele necesare pentru a permite cetăţenilor străini care îi solicit sprijinul să găsească informaţii şi să se documenteze în legătură cu problemele care îi interesează. Pe lângă serviciile curente de informare şi sprijin, aici au loc periodic dezbateri tematice, întâlniri cu reprezentanţi ai unor instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale, precum şi evenimente culturale. OFRR va continua să ofere astfel de servicii şi în perioada următoare.

Acţiuni locale

În Timişoara, Bucureşti, Constanţa, Iaşi şi Cluj-Napoca au fost organizate în perioada iunie-iulie seminarii locale la care au participat, alături de reprezentanţi ai diferitelor organizaţii şi comunităţi ale imigranţilor, reprezentanţi ai instituţiilor publice şi ai unor organizaţii neguvernamentale. A fost semnalată cu această ocazie nevoia îmbunătăţirii comunicării dintre aceste trei categorii de participanţi în vederea facilitării integrării străinilor rezidenţi în aceste localităţi, precum şi nevoia de informare şi sprijin a străinilor. Concluziile acestei serii de seminarii au inclus şi propuneri concrete vizând:
• implicarea cetăţenilor străini şi a organizaţiilor acestora în mecanismele de consultare existente între instituţiile publice şi societatea civilă la nivel local;
• iniţierea de acţiuni comune şi de colaborări pentru creşterea şanselor de integrare a străinilor şi pentru a crea la nivel local un mediu intercultural care să favorizeze integrarea. În perioada octombrie – decembrie a avut loc o a doua rundă de întâlniri locale, în care s-a făcut bilanţul activităţilor realizate şi s-au făcut planuri pentru asigurarea continuităţii grupurilor de lucru constituite. Un moment important în acţiunea grupurilor de lucru locale a fost sărbătorirea în comun în 16 noiembrie a „zilei internaţionale a toleranţei”, declarată „zi a integrării” în România.

Grupurile tematice naţionale

Dintre problemele semnalate în acţiunile locale, s-a constatat că unele presupun pentru a fi soluţionate intervenţii ale unor instituţii publice centrale, sau chiar schimbări ale legislaţiei. Pentru a identifica şi analiza problemele de acest tip, precum şi pentru a formula soluţii pertinente, au fost constituite, trei grupuri de lucru tematice naţionale. Domeniile de acţiune ale acestora au fost stabilite pe baza consultărilor cu reprezentanţii mai multor organizaţii ale cetăţenilor străini:
• administrativ-juridic
• educaţie-cultură-tineret
• social-muncă-sănătate

În numărul 2 al revistei au fost descrise principalele problem identificate şi soluţiile propuse pentru acestea. În numărul următor sperăm să putem prezenta rezultatele obţinute în urma înaintării acestor propuneri către instituţiile responsabile.

Un rezultat important al întâlnirilor organizate la nivel naţional este şi stabilirea de colaborări cu alte organizaţii care activează în acest domeniu, coordonarea şi susţinerea reciprocă a acţiunilor prevăzute.

Ce ne-am dori pentru viitor?

În primul rând ne-am dori ca, odată cu încheierea proiectului, toate rezultatele de mai sus să continue să existe. Noi, coordonatorii proiectului, echipa Institutului Intercultural din Timişoara, ne vom asigura că site-ul www.migrant.ro va rămâne activ şi actualizat cu informaţii pertinente. El va continua de asemenea să rămână şi un spaţiu de dialog în care se pot adresa întrebări, se pot face comentarii şi se pot oferi răspunsuri.

De asemenea, am făcut demersuri pentru a asigura continuitatea revistei Migrant în România, precum şi pentru susţinerea în continuare a grupurilor de lucru locale şi a celor tematice naţionale. Un element important al continuităţii acţiunilor locale îl reprezintă înfiinţarea în cel puţin o parte dintre oraşele care au fost vizate de proiectul nostru a unor centre de informare şi consigliere pentru străini. Sperăm că acest deziderat se va putea concretiza începând din primăvara anului 2010.

Totuşi, cel mai important element este pentru noi ca cititorii revistei şi utilizatorii site-ului www.migrant.ro să ne informeze în legătură cu activităţile lor, să ne ofere sugestii şi informaţii, să contribuie la actualizarea bazei de date, să ne propună articole pentru revistă şi să semnaleze eventuale probleme pentru ca acestea să fie discutate şi să li se găsească cele mai adecvate soluţii.