SITE_HOME | SITE_CONTACT RO | EN | FR
Despre www.migrant.ro | Arabic News Agency | SITE_AGENDA | SITE_STIRI | SITE_FORUM |
SITE_SEARCH_TOP
Proiectul Migrant în România
Descrierea proiectului
Modul de lucru
Activităţi
Mediatori interculturali
Curs pentru jurnalisti
Cursuri de limba româna
Seminarii
Bucureşti
Cluj-Napoca
Constanţa
Iaşi
Timişoara
Propuneri de modificari legislative
Resurse
Baza de date nationala
Alte proiecte pentru integrarea migrantilor
Legislatie nationala
Politici si documente europene
Studii si rapoarte
Educatie si cultura
Site-uri utile
Contacte Ambasade
Stiri

Invitație de participare la procedura de atribuire contract de achiziții Servicii de organizare sesiuni de formare React_RO
16.05.2018

Institutul Intercultural Timișoara cu sediul în str. 16 Decembrie 1989, nr.8, ap.8 cod poştal: 300173, Timișoara, România, CUI: 7033935, email: iit@intercultural.ro, vă invită să participaţi la procedura de atribuire a contractului de achiziţii: Servicii de organizare sesiuni de formare React_RO, care cuprinde: Servicii de cazare, de restaurant și de conferințe (închiriere sală) la hotel, pentru sesiunea de formare de formatori, la Sibiu și Brașov, proiect React_RO cod CPV 55110000-4 - Cazare la hotel; 55311000-3 - Servicii de restaurant cu ospătari cu clientelă restrânsă; 55120000-7 - Servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel.

Obiectivul contractului constă în furnizarea de servicii de cazare şi masă,şi închiriere sală de curs în vederea organizării a două sesiuni de formare la Sibiu și Brașov în cadrul proiectului „REACT_RO: resurse educaţionale pentru învăţarea limbii române şi acomodarea culturală a Beneficiarilor de Protecție Internațională (BPI) şi Resortisanților Țărilor Terțe (RTT) în România" finanțat prin Programul Național - Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare.

Durata contractului: de la data semnării până la data de 18.07.2018.

Valoarea estimativă: 75617.32 RON (fără TVA). Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare va fi prețul cel mai scăzut.

Data limită a depunerii ofertelor: 29.05.2018 ora 13:00, prin poştă sau personal la adresa: 300173, Timisoara, Str. 16 Decembrie 1989, nr.8, ap.8, Jud. Timiș, cu denumirea Achiziţii Servicii de organizare sesiuni de formare React_RO.

Documentația achiziției este disponibilă în documentul de mai jos.

Detalii despre achiziție se pot obține la adresa de email romina.matei@intercultural.ro sau la numărul de telefon +40256498457 până la data de 26.05.2018, ora 17:00.
Documentatie servicii React_RO
inapoi | start | sus
Nov 2018 Decembrie 2018 Jan 2019
D
L
M
M
J
V
S
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
         
 
 
Cititi online revista Migrant în România
Cititi online Accent Basarabean
Învatati limba româna
 

Acest site este realizat si gestionat de Institutul Intercultural Timisoara www.intercultural.ro


Site realizat in cadrul proiectului Migrant în România interculturală,
cofinanţat de Uniunea Europeană prin
Fondul European pentru Integrarea Resortisanţilor din ţările Terţe.