Categorii
Articole

Munca nedeclarată a străinilor în România

Munca nedeclarată, sau “munca la negru” a imigranţilor este un fenomen larg răspândit în ţările europene cu un număr mare de imigranţi, după cum o confirmă numeroase studii la nivel european, ca şi dezbaterile din cadrul Forumului European pentru Integrare, organism din care face parte şi Institutul Intercultural Timişoara. Acest fenomen are efecte sociale negative care le depăşesc cu mult în importanţă pe cele economice. Astfel, muncind “la negru” migranţii se expun suplimentar unor riscuri de discriminare şi îşi menţin o poziţie socială marginală. Mai mult, munca “la negru” tinde să întărească stereotipurile negative ale imigranţilor şi să justifice prejudecăţile pe care populaţia locală le are faţă de aceştia.

Recent, deşi fenomenul este încă în fază incipientă în România, el a intrat explicit în atenţia autorităţilor, sub impulsul cerinţelor UE şi al acordurile semnate de România cu instituţiile europene. Din 2007 Oficiul Român pentru Imigrări (ORI) are atribuţii în ceea ce priveşte acordarea autorizaţiilor de muncă cetăţenilor străini şi are responsabilităţi în combaterea muncii nedeclarate desfăşurate de străini. În acest context, a fost publicat pe site-ul ORI în decembrie 2009 un prim raport privind acţiunile de combatere a muncii nedeclarate, din care redăm cele mai importante idei.


ORI a acordat în anul 2009 3959 autorizaţii de muncă, dintr-un total de 8000 autorizaţii aprobate. Situaţia autorizaţiilor de muncă este următoarea:

Detaşaţi1385
Permanenţi2369
Permanentă studii75
Sezonier2
Sportiv126
Stagiar1
Transfrontalier1
Total autorizaţii de muncă acordate3959

Mai mult de jumătate din autorizaţiile de muncă emise în primul semestru au fost acordate unor cetăţeni din China şi din Turcia, cu o creştere semnificativă în al doilea trimestru.

Activităţile de combatere a muncii nedeclarate a străinilor desfăşurate de ORI în 2009, au inclus, pe lângă efectuarea de controale la angajatori, crearea unui sistem informatic de gestionare a datelor privind angajatorii care angajează cetăţeni străini, angajații, precum şi rezultatele controalelor efectuate de fiecare formaţiune teritorială ORI.


Activitatea de combatere a muncii nedeclarate presupune o strânsă colaborare interinstituţională. Astfel, ORI, Inspecţia Muncii şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală au semnat un protocolului tripartit în acest sens.

În 2009, prin implementarea unui plan de sporire a intensităţii controalelor, s-a obţinut o creştere semnificativă a numărului societăţilor comerciale verificate în scopul depistării cetăţenilor străini care lucrează fară forme legale, de la 611 controale în anul 2008, la 2067 în anul 2009.

Cu toate acestea doar 176 de persoane au fost identificate ca lucrând ilegal, estimându-se că numărul străinilor care lucrează fără forme legale este mai redus acum datorită crizei economice ce afectează România, mulţi dintre angajatori renunţând la forţa de muncă străină ca urmare a diminuării volumului activităţilor desfăşurate. S-a constatat totuşi că mulţi angajatori preferă sa desfăşoare activităţi lucrative cu forţa de muncă nedeclarată, celor identificaţi în această situaţie fiindu-le aplicate în cursul anului 2009 amenzi în valoare de 229.635 lei.

Pentru anul 2010 se are în vedere continuarea activităţilor de combatere a muncii nedeclarate a străinilor. Tot în 2010 se aşteaptă publicarea unui raport care va analiza diferite aspecte ale accesului cetăţenilor străini la piaţa muncii din România.