Categorii
Articole

Oficiul Român pentru Imigrări

Instituţia cu care orice cetăţean străin rezident în România intră în legătură, cel puţin pentru reglementarea documentelor care să îi permită locuirea în România, este Oficiul Român pentru Imigrări (ORI), organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Administratiei si Internelor. Oficiul a fost înfiinţat în 2007, prin reorganizarea Autorităţii pentru Străini şi a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, precum şi prin preluarea problematicii ce vizează dreptul de muncă al străinilor.

ORI are, prin lege, atribuţii privind implementarea politicilor României în domeniile migraţiei, azilului, al integrării străinilor şi a legislaţiei relevante în aceste domenii. Activitatea ORI constituie serviciu public şi se desfăşoară în interesul persoanei şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii. Organizarea şi atribuţiile ORI sunt prevăzute prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.55/2007 şi Hotărârea Guvernului nr.639/2007. Pe lângă programele specifice care vizează integrarea persoanelor care au obţinut o formă de protecţie în România, activitatea ORI în domeniul integrării se adresează tuturor străinilor cu drept de şedere legal în România. Astfel, toţi străinii cu drept de şedere în România, inclusiv cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European pot beneficia, la cerere si gratuit, de următoarele servicii:

  • Informare şi consiliere privind drepturile străinilor în România şi modalităţile concrete de exercitare a acestor drepturi;
  • Sesiuni de acomodare culturală la specificul societăţii româneşti;
  • Curs de învăţare a limbii române pentru începători. 

În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Oficiul Român pentru Imigrări cooperează cu alte structuri din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor şi cu alte instituţii ale statului care au atribuţii în asigurarea ordinii de drept, dar colaborează şi cu organizaţii neguvernamentale şi cu organizaţii internaţionale cu activitate în acest domeniu.

Instituirea sistemului unei singure instituţii şi a unei legislaţii unitare privind imigraţia, incluzând regimul străinilor şi azilul, are ca avantaje incontestabile o viziune unitară asupra fenomenului, asigurarea unor proceduri mai bine coordonate, reducerea birocraţiei generată de faptul că imigrantul relaţionează cu o singură instituţie, precum şi un consum raţional de resurse financiare, umane şi materiale.

La nivel central ORI are în componenţă direcţii, servicii şi alte structuri funcţionale, iar la nivel teritorial centre regionale pentru refugiaţi şi străini şi servicii teritoriale: Centrele Regionale de cazare şi proceduri pentru solicitanţii de azil Timişoara, Galaţi, Rădăuţi şi Şomcuta Mare, Maramureş; Centrele pentru străini Otopeni şi Arad; Serviciile teritoriale judeţene pentru Imigrări. Reprezentanţi ai ORI, atât din structurile centrale, cât şi din cadrul serviciilor teritoriale din Constanţa, Cluj-Napoca, Iaşi şi Timişoara, au participat activ la consultările şi seminariilor organizate de Institutul Intercultural Timişoara în cursul anului 2009, în cadrul proiectului „Integrare şi coeziune socială pentru resortisanţii ţărilor terţe”, ce face posibilă şi publicarea acestei reviste.

Necesitatea înfiinţării acestei structuri unice cu competenţe în domeniul migraţiei şi azilului a fost justificată, între altele, de asigurarea participării active, coerente şi unitare la procesul de luare a deciziilor la nivel european în aceste domenii atât de dinamice, de asigurarea unei capacităţi instituţionale sporite pentru un management corespunzător al migraţiei în condiţiile în care ţara noastră devine din ce în ce mai mult o ţară ţintă, inclusiv ca urmare a evoluţiilor de pe piaţa internă a forţei de muncă, de natură să asigure un echilibru optim între beneficiile migraţiei şi posibilele riscuri şi ameninţări la adresa ordinii publice si siguranţei naţionale.

Detalii privind activitatea ORI pot fi obţinute pe site-ul www.ori.mai.gov.ro