Categorii
Articole

Organizaţia Studenţilor Basarabeni din România

Iurie Mocanu, Organizaţia Studenţilor Basarabeni din România

Tinerii români din Basarabia au început să vină la studii în România în jurul anului 1992, la scurt timp după prăbuşirea colosului sovietic. Deşi centrele universitare româneşti pregătiseră mai multe generaţii de studenţi basarabeni, o structură cu caracter juridic care să-i reprezinte în spaţiul românesc şi să militeze pentru interesele şi drepturile lor s-a înfiinţat abia în anul 2001. Este vorba de Organizaţia Studenţilor Basarabeni din Timişoara – deschizătoare de drum ONG-istic pentru tinerii din Basarabia şi liantul iniţiativelor creatoare studenţeşti. Înfiinţarea acestui ONG reflectă dezideratul studenţilor basarabeni de a se afirma în mediul românesc şi de a demonstra legătura firească dintre specificul cultural basarabean şi cel autohton. Principala misiune a acestei organizaţii este educarea tinerilor în spirit naţional, democratic şi pro-european – ingrediente indispensabile pentru formarea tinerilor de care aceştia au fost privaţi din cauza factorilor istorici, politici şi sociali nefavorabili.

Ceea ce ne-a mânat în lupta deloc uşoară a promovării imaginii tinerilor din Basarabia au fost câteva obiective pe care ni le-am fixat încă de la început şi la care nu vom renunţa niciodată. Primul şi cel mai important dintre ele este crearea unei relaţii cât mai strânse între tinerii de pe ambele maluri ale Prutului aflaţi la studii în Timişoara. Urmărim să realizăm aceasta prin implicarea lor în diverse activităţi şi colaborarea cu organizaţii neguvernamentale. Culturii îi revine un rol esenţial în consolidarea relaţiilor dintre tineri, drept pentru care proiectele culturale vin în ajutorul cultivării spiritului naţional al acestora. Aspiraţiile societăţii româneşti către valorile democratice şi pro-europene nu i-au putut ocoli nici pe basarabenii care studiază aici şi care constituie cheia integrării şi dezvoltării reuşite. Deşi suntem o organizaţie apolitică, ne propunem, de asemenea, să informăm societatea civilă din ţară asupra diverselor evenimente politice şi social-culturale din Republica Moldova, România şi restul lumii. Aceasta a fost dovedită cu prisosinţă în timpul evenimentelor dramatice de pe 7 aprilie care au scandalizat opinia publică mondială.

„Nasc şi la Moldova oameni”, cum a spus Miron Costin cu mai bine de trei secole în urmă – valabil atunci la fel ca şi acum. Astfel că organizaţia noastră nu a putut rămâne indiferentă faţă de realizările de seamă ale personalităţilor culturale sau din alt domeniu din Basarabia. Datoria noastră morală este să le aducem la cunoştinţa publicului românesc. Și nu în ultimul rând, dorim să informăm societatea civilă românească de problemele pe care le întâmpină basarabenii în Republica Moldova sau România.

Pe parcursul celor zece ani de existență, OSB și-a trecut în CV numeroase activități. Dintre acestea, amintim:

 • Congrese internaționale cu dezbateri între studenți și specialiști în domenii, precum: istorie, cultură, sociologie, drept, etc.
 • Comemorarea evenimentelor istorice de mare însemnătate pentru dezvoltarea spiritului românesc de pretutindeni;
 • Mitinguri de solidaritate în timpul momentelor de răscruce ale societății românești
 • Școli de vară cu participarea a sute de studenți din toată țara și din străinătate
 • Organizarea anuală a Festivalului Zilele Basarabiei – piatra de temelie a OSB;
 • Competiții pe diferite discipline sportive între ONG-uri;
 • Excursii de informare la principalele centre istorice și culturale din țară
 • Publicații studențești cu acoperire în principalele centre universitare și comunități românești din afara granițelor;
 • Campanii de informare, promovare și apărare a drepturilor omului;
 • Cursuri de cultură românească, film și dezbatere;
 • Marșuri de protest împotriva inadvertențelor clasei politice;
 • Lansarea portalului de informare www.basarabeni.ro
 • Conferințe pe teme studențești cu participarea oficialităților și reprezentanților autorităților publice;
 • Lansarea revistei basarabeni.ro
 • Olimpiade studențești.

Dar cum basarabenii nu uită nici să se distreze, printre activitățile noastre se numără și organizarea Balului Bobocilor, ajuns anul acesta la cea de-a șasea ediție. Acest eveniment are drept scop întâmpinarea noii generații de tineri basarabeni sosiți la studii în România. Așadar, din program nu pot lipsi buna dispoziție, entuziasmul și optimismul. Tot ce am făcut până acum, obiectivele pe care ni le-am propus, și determinarea ce ne caracterizează ne recomandă drept o organizație de perspectivă și ancorată în realitatea românească.