Start | Contact RO | EN | FR
Despre www.migrant.ro | Arabic News Agency | Evenimente şi oportunităţi | Stiri | Forum |
Cauta
Proiectul Migrant în România
Descrierea proiectului
Modul de lucru
Activităţi
Mediatori interculturali
Curs pentru jurnalisti
Cursuri de limba româna
Seminarii
Bucureşti
Cluj-Napoca
Constanţa
Iaşi
Timişoara
Propuneri de modificari legislative
Resurse
Baza de date nationala
Alte proiecte pentru integrarea migrantilor
Legislatie nationala
Politici si documente europene
Studii si rapoarte
Educatie si cultura
Site-uri utile
Contacte Ambasade

Oficiul Român pentru Imigrări este o instituţie destinată gestionării problematicii migraţiei, azilului şi integrării sociale a străinilor în România. Organ de specialitate al administraţiei publice centrale aflat în subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, ORI a fost înfiinţat la data de 26.06.2007, prin reorganizarea Autorităţii pentru străini şi a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi. Atribuţiile Oficiului sunt legate de implementarea politicilor României în domeniile migraţiei, azilului, al integrării străinilor şi a legislaţiei relevante în aceste domenii.

O descriere detaliata a statutului şi activităţii ORI:
http://ori.mai.gov.ro/detalii/pagina/ro/Prezentarea-institutiei/57

Pentru a alege oficiul local din apropiere, accesaţi
http://ori.mai.gov.ro/formatiuni_teritoriale/index/ro

Documente de legislaţie naţionala privind domeniul migraţiei, în ansamblu:
http://ori.mai.gov.ro/detalii/pagina/ro/Legislatie-nationala/121


Primăria (oraşului) este o institutie publica cu activitate permanenta, care urmareste respectarea cadrului legal al desfasurarii activitatii in comunitate, asigura solutionarea problemelor de ordin edilitar si gospodaresc, mentinerea ordinii publice, respectarea si apararea drepturilor omului, a dreptului de proprietate, precum si alte atributii date in competeta, prin Legea organica, respectiv Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala si a celorlalte legi speciale pe domenii de reglementare.

Lista Primăriilor din teritoriu - căutare dupa judeţ, cu link către pagina oficială a instituţiei:
http://www.primaria.ro/index2.html

Primăria Municipiului Bucureşti  http://www.pmb.ro


Instituţia Prefectului este reprezentanta Guvernului în teritoriu. In aceasta calitate, prefectul vegheaza ca activitatea Consiliilor Locale Judetene si a Primariilor sa se desfasoare conform legii. Intre prefecti, pe de o parte, si Consiliile Locale, Judetene si Primarii, pe de alta parte, nu exista raporturi de subordonare. Prefectul conduce serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ - teritoriale.

Lista site-urilor oficiale ale Prefecturilor din teritoriu - căutare dupa judeţ:
http://www.prefectura.ro/index2.html


Inspectoratele scolare sunt organe de specialitate subordonate Ministerului Invatamantului, avand, in principal, atributii de organizare si supraveghere a retelei de invatamant preuniversitar, de incadrare a unitatilor de invatamant cu personal didactic necesar, de coordonare a organizarii concursurilor de admitere si a examenelor de absolvire din unitatile de invatamant, precum si a concursurilor scolare si de control al activitatilor si serviciilor de invatamant preuniversitar organizate de agenti economici, fundatii, asociatii, culte si alte persoane juridice sau fizice, de pe raza lor teritoriala.

O listă a Inspectoratelor Şcolare Judeţene din teritoriu, şi accesul către paginile oficiale de internet ale acestora:
http://www.edu.ro/index.php/articles/c255/


Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) este instituţia publică cu personalitate juridică ce funcţionează în subordinea consiliului judeţean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti ce aplică, la nivelul judetului şi al sectoarelor Municipiului Bucuresti politicile şi strategiile de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

DGASPC locale, cu acces către paginile oficiale ale acestora:
http://www.copii.ro/directii.aspx


Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), împreuna cu cele 41 de agentii judetene, cu Agentia Municipiului Bucuresti si cu cele 88 de agentii locale si 156 puncte de lucru, are ca obiectiv principal cresterea gradului de ocupare a fortei de munca si implicit scaderea ratei somajului. Serviciile sale se adreseaza somerilor si agentilor economici.

Link către pagina web ANOFM, care ofera posibilitatea cautarii dupa judet a agentiei judetene corespunzatoare:
http://www.anofm.ro


Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) este institutia publica, autonoma, al carei principal obiect de activitate il reprezinta asigurarea functionarii unitare si coordonate a sistemului asigurarilor sociale de sanatate din Romania. CNAS are in subordine casele judetene de asigurari de sanatate, Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti, Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti.

Pagina web poate fi accesata la: http://www.cnas.ro

 

inapoi | print | start | sus
Dec 2018 Ianuarie 2019 Feb 2019
D
L
M
M
J
V
S
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
 
 
Cititi online revista Migrant în România
Cititi online Accent Basarabean
Învatati limba româna
 

Acest site este realizat si gestionat de Institutul Intercultural Timisoara www.intercultural.ro


Site realizat in cadrul proiectului Migrant în România interculturală,
cofinanţat de Uniunea Europeană prin
Fondul European pentru Integrarea Resortisanţilor din ţările Terţe.