Start | Contact RO | EN | FR
Despre www.migrant.ro | Arabic News Agency | Evenimente şi oportunităţi | Stiri | Forum |
Cauta
Proiectul Migrant în România
Descrierea proiectului
Modul de lucru
Activităţi
Mediatori interculturali
Curs pentru jurnalisti
Cursuri de limba româna
Seminarii
Bucureşti
Cluj-Napoca
Constanţa
Iaşi
Timişoara
Propuneri de modificari legislative
Resurse
Baza de date nationala
Alte proiecte pentru integrarea migrantilor
Legislatie nationala
Politici si documente europene
Studii si rapoarte
Educatie si cultura
Site-uri utile
Contacte Ambasade
Activităţi şi mod de lucru în cadrul proiectului Migrant în România

Proiectul contribuie la promovarea coeziunii şi integrării, pe baza principiilor unei democraţii participative incluzive şi urmăreşte obţinerea următoarelor rezultate concrete:

Grupurile de lucru locale


Ca rezultat al activităţilor desfăşurate în 2009, au fost constituite 5 grupuri de lucru locale pentru integrarea RTT în Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Iaşi şi Timişoara. Acestea sunt formate din cetăţeni RTT, instituţii şi ONG şi desemnează un comitet local de coordonare, precum şi reprezentanţi în grupurile de lucru tematice naţionale.
Grupurile de lucru locale au rolul de a facilita identificarea problemelor locale privind integrarea RTT, realizarea de acţiuni comune şi includerea RTT în procesele de consultare publică la nivel local.

Grupurile de lucru tematice naţionale

1. Administrativ-juridic
2. Educaţie - cultură - tineret
3. Social (muncă, sănătate, protecţie socială)

Grupurile tematice naţionale vor analiza problemele şi propunerile identificate la nivel local
Vor propune soluţii sau iniţiative pentru îmbunătăţirea situaţiei
Vor comunica online şi în cadrul unei întâlniri directe
Concluziile vor fi transmise autorităţilor centrale relevante şi comunicate public

Revista „Migrant în România"

Este o revistă ce reflectă diferite aspecte ale problematicii migraţiei şi integrării în România a cetăţenilor RTT. Primele cinci numere au apărut în 2009, numărul 5 fiind distribuit la începutul anului 2010. Din 2010 revista are o apariţie trimestrială.
Comitetul de redacţie urmăreşte ca revista să reflecteze în mod echilibrat 
- Ştiri şi informaţii de actualitate privind problematica migraţiei şi date de interes pentru RTT
- Informaţii despre comunităţile RTT în România, atât sub forma unor prezentări privind aspecte culturale, social, etc, cât şi prin prisma personală (interviuri, cazuri individuale etc)
- Analize ale unor tematici de interes general (participare publică, procesul de elaborare a unei politici europene privind migraţia, combaterea discriminării, eglitatea de gen, comunicarea interculturală, etc.)
Se acordă atenţie reprezentării echilibrate a diferitelor comunităţi RTT, sub aspect al ţărilor de origine, limbii, religiei etc. Revista încurajează exprimarea opiniilor beneficiarilor pe site; site-ul conţine o secţiune unde se pot formula propuneri pentru conţinut al revistei.

Punctul naţional de contact cu comunităţile RTT

Funcţionează în cadrul OFRR, la Bucureşti. Are activităţi curente de informare şi consiliere administrativă pentru cetăţenii RTT, precum şi activităţi tematice periodice. Organizează întâlniri ale RTT cu reprezentanţi ai diferitelor instituţii, ONG, etc.

Site-ul www.migrant.ro

Site-ul are 3 funcţii principale: 
- portal informativ ce oferă diferite tipuri de informaţii privind fenomenul migraţiei în România şi la nivel european;
- instrument de promovare şi de diseminare a rezultatelor proiectului (proiectul în general, baza de date, revista, grupurile de lucru locale şi tematice)
- platformă de comunicare şi consultare

Baza de date

Baza de date este accesibilă public (pe acest site şi la Punctul de Naţional de Contact) şi va fi actualizată periodic. Invităm pe toţi cei ce deţin informaţii relevante să ni le comunice. 

inapoi | print | start | sus
Nov 2018 Decembrie 2018 Jan 2019
D
L
M
M
J
V
S
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
         
 
 
Cititi online revista Migrant în România
Cititi online Accent Basarabean
Învatati limba româna
 

Acest site este realizat si gestionat de Institutul Intercultural Timisoara www.intercultural.ro


Site realizat in cadrul proiectului Migrant în România interculturală,
cofinanţat de Uniunea Europeană prin
Fondul European pentru Integrarea Resortisanţilor din ţările Terţe.