Categorii
Articole

Proiecte privind migraţia în România

Ne propunem ca în fiecare număr al revistei noastre să oferim spaţiu pentru prezentarea unor organizaţii, a unor comunităţi (etnice, naţionale sau religioase), sau a unor proiecte care vizează integrarea imigranţilor. În acest număr se prezintă (în pagina alăturată) Organizaţia Studenţilor Basarabeni.

Semnalăm de asemenea proiectele aflate în prezent în derulare şi care sunt finanţate în cadrul Programului European privind Gestionarea Fluxurilor Migratorii, gestionat de Oficiul Naţional pentru Imigrări.

Proiectul nostru, ICS4RTT, a fost printre primele proiecte finanţate din Fondul European pentru Integrarea RTT.

În afară de acesta, se derulează în prezent următoarele proiecte (cu termen de finalizare în 31.12.2009):

Titlu: “Program de educare şi integrare pentru resortisanţii ţărilor terţe”;

Beneficiar: Fundaţia Familia;

Obiective: formarea în comunitate a unui nucleu specializat care să ofere pentru 35 de persoane provenite din rândul resortisanţilor ţătilor terţe cu şedere legală în România din Municipiul Galaţi posibilitatea de educare şi integrare ocupaţională; asigurarea de acţiuni cu scop de educare, învăţare şi culturalizare timp de nouă luni pentru 35 de persoane provenite din rândul resortisanţilor ţărilor terţe cu şedere legală în România din Municipiul Galaţi; sensibilizarea opiniei publice din Municipiul Galaţi, pe parcursul a nouă luni, privind problematica persoanelor ce provin din rândul resortisanţilor ţărilor terţe pe teritoriul României.

Titlu: “Comunicarea interculturală – factor de integrare socială”;

Beneficiar: Societatea Filantropică Diana;

Obiectiv: Crearea unui cadru de integrare socială a resortisanţilor prin organizarea de cursuri de comunicare interculturală la nivelul resortisanţilor şi al funcţionarilor publici.

Titlu: “Bun venit în România! – Îmbunătăţirea cunoştinţelor resortisanţilor statelor terţe cu privire la drepturile, obligaţiile precum şi posibilităţile lor de integrare în societatea românească”;

Beneficiar: ARCA  – Forumul Român pentru Refugiaţi şi Migranţi; Parteneri: Fundaţia Soros România şi ADO SAH ROM.

Obiectiv: Îmbunătăţirea accesului RTT la informaţii referitoare la drepturile, îndatoririle şi oportunităţile de integrare în România, creşterea gradului de relevanţă a informaţiilor oferite RTT, prin instituirea unui sistem de consultare a membrilor comunităţilor acestora şi ameliorarea comunicării dintre RTT şi societatea gazdă.

Titlu: “Împreună cu şi pentru resortisanţii ţărilor terţe”;

Beneficiar: Asociaţia pentru Rezolvarea Alternativă a Disputelor – ADRA;

Obiectiv: Crearea unui cadru de informare şi integrare socială a RTT care se află pe teritoriul României, prin elaborarea unui instrument de diseminare a informaţiilor cu privire la drepturile, obligaţiile şi oportunităţile de integrare a acestora.

Din Fondul European pentru Refugiaţi sunt finanţate în prezent proiectele:

Titlu: “Consiliere şi asistenţă juridică pentru solicitanţii de azil – 2009”;

Beneficiar: Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi (CNRR);

Titlu: “Integrarea solicitanţilor de azil în societatea românească”;

Beneficiar: Organizaţia Salvaţi Copiii;

Titlu: “Asistenţa beneficiarilor unei forme de protecţie de pe raza teritorială a centrelor de cazare pentru asigurarea unei locuinţe”;

Beneficiar: ARCA – Forumul Român pentru Refugiaţi şi Migranţi;

Titlu:“Sprijinirea persoanelor cu o formă de protecţie în procesul de obţinere a cetăţeniei române”;

Beneficiar: ARCA – Forumul Român pentru Refugiaţi şi Migranţi;

Titlu: “Îmbunătăţirea consilierii şi asistenţei juridice pentru solicitanţii de azil – 2009”;

Beneficiar: Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi (CNRR).