Proiectul ICS4RTT 2009

Descrierea proiectului Integrare si coeziune sociala pentru resortisantii tarilor terte
mai – decembrie 2009

Proiectul Integrare si coeziune sociala pentru resortisantii tarilor terte (ICS4RTT) s-a nascut din necesitatea de a îmbunatati comunicarea între autoritatile locale si nationale cu competente în gestionarea fenomenului migratiei si strainii cu drept de sedere pe teritoriul României.

Proiectul a fost finantat de Fondul European pentru Integrarea resortisantilor statelor terte (gestionat în România de Oficiul Român pentru Imigrari) si implementat de Institutul Intercultural Timisoara în parteneriat cu Asociatia Divers Etica, Asociatia Cultura Pacii si Organizatia Femeilor Refugiate din România.

Scopul acestui proiect a fost dezvoltarea unui mecanism de consultare cu comunitatile de RTT, urmarind în mod direct asigurarea unei comunicari continue si eficiente între autoritatile locale si nationale si straini, de a crea mecanisme de consultare care se vor autosustine în viitor si asigurând, în acelasi timp, o implicare a societatii civile si o deschidere catre publicul larg.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:
• Realizarea unei baze de date cu comunitatile de RTT la nivel national;
• Crearea unui punct national de contact pentru comunitatile de RTT din România;
• Realizarea a 10 seminarii de consultare cu comunitatile de RTT, autoritati publice cu competente în gestionarea fenomenului migratiei si reprezentanti ai societatii civile la nivel local în 5 localitati din tara;
• Realizarea unor grupuri de lucru tematice la nivel national cu reprezentanti din diferite regiuni ale tarii pe teme precum: legislatia, educatia, cultura etc.
• Realizarea unui site adresat comunitatilor de RTT;
• Realizarea unei publicatii cu informatii relevante pentru si despre comunitatile de RTT si distribuirea acesteia în diferite regiuni din tara.
Proiectul s-a derulat în localitatile Timisoara, Iasi, Constanta, Cluj-Napoca si Bucuresti.