România interculturala 2011- iunie 2012

Institutul Intercultural Timisoara a desfasurat în perioada iunie 2011- iunie 2012 proiectul România Interculturala, co-finantat prin Fondul european pentru integrarea resortisantilor tarilor terte, administrat în România de Oficiul Român pentru Imigrari.

Parteneri:

Institutul Intercultural Timisoara (coordonator)

Liga pentru Apararea Drepturilor Omului – Filiala Cluj

Centrul pentru Resurse Civice – Constanta

Asociatia ADIS – Bucuresti

Scopul acestui proiect este dezvoltarea mecanismelor de consultare a comunitatilor de straini cu autoritatile publice si societatea civila. Prin varietatea metodelor de consultare, formare si informare folosite în cadrul acestui proiect urmareste contribuirea la crearea unui mediu intercultural, a unui climat adecvat în rândul populatiei românesti cu privire la migratie, destinat sa faciliteze integrarea si coeziunea sociala.

Prin intermediul proiectelor anterioare desfasurate în scopul facilitarii integrarii migrantilor si realizarii unui mecanism de consultare au fost identificate o serie de nevoi, atât ale migrantilor, cât si ale autoritatilor cu competente în domeniu:

  • necesitatea stabilirii unor relatii pozitive si diminuarea distantei sociale dintre institutii si migranti;
  • necesitatea existentei unui cadru organizat dar în acelasi timp adaptat din punct de vedere cultural pentru exprimarea problemelor si nevoilor migrantilor în relatia cu autoritatile, dar si pentru comunicarea autoritatilor în relatia cu migrantii;
  • necesitatea obtinerii de informatii cât mai diverse si prin surse mai variate cu privire la oportunitatile de integrare;
  • existenta unor oportunitati de promovare a specificului cultural al comunitatilor de migranti si recunoasterea existentei acestora în rândul societatii si publicului larg;
  • existenta unor multiplicatori în rândul comunitatilor, unor persoane resursa care sa reprezinte cu succes „vocea” migrantilor în dialog cu autoritatile si cu societatea civila;
  • dezvoltarea capacitatii organizatiilor de migranti sa participe la viata sociala, culturala si comunitara.

Activitatile principale ale acestui proiect, prin care se va contribui la satifacerea acestor nevoi identificate sunt prezentate în continuare.

Site-ul Migrant în România www.migrant.ro functioneaza ca o platforma pentru comunicare, informare si consultare. Pe acest site pot fi gasite stiri de interes despre si pentru migranti, informatii cu privire la situatia migrantilor din România, precum si evenimentele organizate de catre si pentru migranti. Informatii despre toate activitatile realizate în cadrul acestui proiect vor fi postate în mod regulatSite-ul contine si un forum discutii deschis publicului.

Revista Migrant în România îsi propune, atât sa informeze publicul larg despre fenomenul migratiei, cât si sa ofere migrantilor informatii utile care sa îi încurajeze în eforturile de integrare. Revista are o aparitei trimestriala si este disponibila pe suport hârtie si electronic pe site-ul www.migrant.ro. Fiecare numar al revistei este distribuit împreuna cu suplimentul Accent Basrabean. Vor exista de asemenea, în cadrul proiectului 2 suplimente în limbi de interes pentru migranti, respectiv turca si araba.

Reteaua de mediatori interculturali, constituita din câte 30 de persoane din localitatile în care se desfasoara proiectul (Timisoara, Cluj, Iasi, Constanta si Bucuresti), care au rolul de a asigura o mai strânsa legatura între membrii comunitatilor de migranti si autoritatile publice, respectiv societatea civila; vor actiona ca un un liat, reprezentând, în acelasi timp „vocea” comunitatilor lor în situatii relevante, dar si „traducerea” informatiilor si legislatiei pentru membrii comunitatii. Aceste persoane au participat la un curs de formare la nivel national, urmând sa contribuie apoi la realizarea unor cursuri de formare la nivel local. Nevoia realizarii unui curs de formare în domeniul comunicarii interculturale a fost identificata în repetate rânduri în cadrul seminariilor locale si nationale realizate în cadrul proiectului Integrare si coeziune sociala pentru resortisantii tarilor terte si al proiectuluiMigrant în România. Aceste cursuri vor avea ca scop dezvoltarea abilitatilor de comunicare interculturala si de interactiune între autoritatile publice si migranti, atât de necesare într-o societate plurilista în care este necesara dezvoltarea întelegerii si respectului reciproc. Cursurile vor pune de asemenea bazele pentru o colaborare eficienta între mediatori, autoritatile locale si societatea civila locala.

Seminariile locale de consultare cu migrantii vor continua sa aiba loc trimestrial în cele 5 orase. Temele de discutie vor fi stabilite de grupul local de initiativa, în functie de interesele comunitatilor de migranti din localitatea respectiva. În cadrul acestor seminarii se va asigura o comunicare deschisa a problemelor si nevoilor migrantilor si se vor sprijini demersurile acestora de integrare. De asemenea se urmareste informarea membrilor comunitatilor de migranti cu privire la drepturile si obligatiile acestora pe teritoriul României. Rapoartele acestor seminarii vor fi disponibile pe www.migrant.ro. Rapoartele tuturor seminariilor desfasurate în cadrul proiectelor anterioare sunt, de asemenea, disponibile.

Ca în fiecare an, si în 2012 va avea loc la Bucuresti o conferinta nationala de consultare cu comunitatile de migrantiAceasta conferinta va reprezenta o oportunitate de împartasire a experientei între actorii de la nivel local din diferite regiuni din tara. Se urmareste asigurarea unei comunicari libere si deschise între toti participantii la eveniment, diseminarea ideilor, formarea de opinii si elaborarea de strategii în vederea îmbunatatirii situatiei lor. Între invitati se vor afla autoritati relevante de la nivel central. Cu aceasta ocazie va fi discutata si sprijinirea comunitatilor de migranti pentru crearea unei federatii a organizatiilor de migranti, care sa reprezinte un interlocutor reprezentativ si bine informat în relatia cu autoritatile si societatea civila. În acest sens, se vor realiza demersuri pentru sensibilizarea comunitatilor de migranti cu privire la importanta acestui demers, oferindu-le sprijinul în crearea unui structuri care sa raspunda nevoilor lor.

Un studiu-raport privind oportunitatile de integrare ale migrantilorva urmari realizarea unei prezentari clare, succinte si accesibile a oportunitatilor de integrare ale migrantilor în România; analiza cadrului legislativ si institutional actual privitor la integrarea imigrantilor în România; exemple de bune practici din România si Europa; analiza datelor statistice ce pot facilita întelegerea perceptiilor si atitudinilor populatiei majoritare cu privire la integrarea migrantilor, respectiv a perceptiilor si atitudinilor migrantilor fata de oportunitatile de integare existente; propuneri de politici si actiuni pentru crearea unui mediu intercultural destinat sa faciliteze integrarea si coeziunea sociala. Activitatea desfasurata la nivel local de mediatorii interculturali, ce va fi atent monitorizata si analizata de personal de specialitate din echipa de proiect, va reprezenta o sursa importanta de informatii pentru studiu. 

Orice contributii în sprijinul activitatilor pentru integrarea migrantilor sunt binevenite. Mai multe informatii si detalii de contact gasiti pe site-ul www.migrant.ro