Categorii
Articole

Organizația Femeilor Refugiate în România (OFRR)

Organizaţia Femeilor Refugiate în România (OFRR) este o organizaţie non-guvernamentală înfiinţată în anul 2000, în cadrul unui program finanţat de către Agenţia Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi, cu scopul de a promova şi de a susţine valorile democratice şi drepturile fundamentale ale omului, în special acelea ale femeilor şi copiilor refugiaţi şi migranţi pentru integrarea lor […]

Categorii
Articole

Asociaţia Cultura Păcii

Asociaţia Cultura Păcii a fost înfiinţată în septembrie 2002 şi are ca scop principal: promovarea valorilor, atitudinilor şi formelor de comportament care reflectă respectul pentru viaţă, pentru fiinţele umane şi demnitatea lor şi pentru drepturile omului, respingerea violenţei sub toate formele ei şi aderarea la principiile dreptăţii, solidarităţii, toleranţei şi înţelegerii dintre popoare şi între […]

Categorii
Articole

Avangarda sau Resortisanţii din Ţările Terţe

Diana Ureche, Președinte de Onoare, Divers Etica Refugiaţii expulzaţi dintr-o ţară reprezintă avangarda oamenilor din acea ţară. (Hannah Arendt) De ce propunem un asemenea program în România? Poate are o oarecare însemnătate faptul că refugiul a apărut pentru prima dată ca fenomen vizibil la sfârşitul Primului Război Mondial, în urma prăbuşirii Imperiului Austro-Ungar, a celui Rus […]

Categorii
Articole

Asociaţia Divers Etica

DiversEtica este înfiinţată la Bucureşti în anul 2007 de către un grup de tineri uniţi în spiritul diversităţii şi al responsabilităţii necesare celor care o promovează: Mihai Buţincu, Liliana Enăchescu, Veronica Dănălache, Mara Crişu, Irina Ciocan şi Adrian Onacă. Asociaţia are ca scop desfăşurarea unor acţiuni de identificare a nevoilor sociale ale cetăţenilor, analiza şi […]

Categorii
Articole

Institutul Intercultural Timişoara

Institutul Intercultural Timișoara (IIT) este o organizație neguvernamentală, autonomă cu activitate culturală, civică și științifică, fără scopuri politice, înființată în 1992, la iniţiativa unui grup de cadre didactice, participante la o serie de seminarii internaţionale organizate la Timişoara de Consiliul Europei. IIT a beneficiat încă de la înfiinţare atât de sprijinul autorităților locale din Timișoara […]

Categorii
Articole

Integrare și coeziune socială pentru resortisanții țărilor terțe

Proiectul Integrare și coeziune socială pentru resortisanții țărilor terțe (ICS4RTT) s-a născut din necesitatea de a îmbunătății comunicarea între autoritățile locale și naționale cu competențe în gestionarea fenomenului migrației și străinii cu drept de ședere pe teritoriul României. El este finanţat de Fondul European pentru Integrarea resortisanţilor statelor terţe al Uniunii Europene, gestionat în România de Oficiul […]

Categorii
Articole

România în Europa migrației

Putem spune că există în Uniunea Europeană, din punctul de vedere al experienţei migraţiei, trei categorii de ţări. O primă categorie este cea ţărilor care de multă vreme, încă de la mijlocul secolului XX, au un număr important de imigranţi, mulţi dintre ei proveniţi din afara Europei. A doua categorie este cea a ţărilor care […]