Categorii
Articole

Oficiul Român pentru Imigrări

Instituţia cu care orice cetăţean străin rezident în România intră în legătură, cel puţin pentru reglementarea documentelor care să îi permită locuirea în România, este Oficiul Român pentru Imigrări (ORI), organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Administratiei si Internelor. Oficiul a fost înfiinţat în 2007, prin reorganizarea Autorităţii […]

Categorii
Articole

Ia atitudine împotriva sărăciei extreme!

FOND – Federaţia Organizaţiilor neguvernamentale pentru Dezvoltare din România implementează împreună cu partenerii săi ART Fusion, PATRIR – Institutul Român pentru Acţiune, Instruire şi Cercetare în domeniul Păcii şi OFRR – Organizaţia Femeilor Refugiate în România proiectul „Fii cetăţean global! Ia atitudine împotriva sărăciei extreme!” 1 septembrie – 31 decembrie 2009. Proiectul este realizat cu […]

Categorii
Articole

Limba română – oportunitate pentru integrare socială şi culturală

Este unanim recunoscută importanţa cunoaşterii limbii oficiale a societăţii gazdă pentru reuşita integrării migranţilor. De câţiva ani, sub impulsul valului de migranţi dar şi al cerinţelor de conformare la cadrul european în acest domeniu, a început organizarea de cursuri de limba română pentru solicitanţii de azil şi refugiaţi, în centrele regionale ale actualului Oficiu Român […]

Categorii
Articole

Cum se poate învăţa limba română?

1. Accesul la educaţie al copiilor cetăţenilor străini rezidenţi în România Familiile cetăţenilor străini, indiferent de statutul care le permite şederea legală în România, care au în întreţinere copii în vârstă de până la 18 ani sau care au depăşit 18 ani, dar nu au încheiat studiile preuniversitare, precum şi reprezentanţii legali ai minorilor neînsoţiţi, […]

Categorii
Articole

Cine învață limba română?

Nu este necesară o cercetare sociologică riguroasă pentru a dovedi faptul că majoritatea românilor cred că limba română este o limbă foarte greu de învăţat de către străini şi că puţini străini ar avea motivaţia şi perseverenţa de a face un astfel de efort. La una dintre întrunirile privind integrarea migranţilor care a avut loc […]