Categorii
Articole

16 noiembrie – Ziua Toleranţei şi Integrării

Participanţii la seminarul naţional al Grupurilor de Lucru Tematice pentru Integrarea Resortisanţilor Ţărilor Terţe (RTT), organizat de Institutul Intercultural la Timişoara în perioada 9-11 octombrie 2009, au decis declararea zilei de 16 Noiembrie ca zi naţională a integrării. Ziua de 16 noiembrie are dealtfel şi o semnificaţie relevantă la nivel internaţional, fiind declarată de UNESCO „Ziua internaţională a toleranţei” (detalii la www.calendarintercultural.ro).
Pentru ca această propunere să aibă consecinţe pozitive în sensul facilitării integrării cetăţenilor din alte ţări care locuiesc în România, al dezvoltării unor percepţii pozitive şi al unor colaborări între aceşti cetăţeni şi societatea locală, s-a convenit desfăşurarea în paralel în diferite oraşe în această zi a unor acţiuni menite să atragă atenţia mass-media şi a publicului larg şi care promoveze dialogul intercultural.

Ziua Toleranţei şi Integrării la Cluj-Napoca

La Cluj-Napoca, acţiunile publice din 16 noiembrie au fost precedate de o întrunire a Grupului de Lucru Local pentru Integarea RTT, la care au participat reprezentanţi ai Asociaţiei Române pentru Integrarea Studenţilor Străini (ARISS), ai Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Cluj, Consiliului Judeţean Cluj, ai Inspectoratului Şcolar al Judeţului Cluj şi al unor organizaţii şi comunităţi locale de cetăţeni străini.

Manifestările au constat într-o întâlnire cu elevi şi profesori clujeni, cu invitaţi studenţi străini, la Biblioteca O. Goga Cluj, filiala Mărăşti, care au asistat împreună la o prezentare a semnificaţiei acestei zile, la un spectacol de teatru nonverbal susţinut de elevii Liceului de Artă Dramatică şi Coregrafie O. Stroia Cluj-Napoca, conduşi de profesoara Laura Corpodean, la o vizionare de film pe tema discriminării/integrării. În final am avut o mică dezbatere pe problema aceasta a integrării, la care ne-a ajutat şi Dominique, student la medicină în anul I din Franţa. În final am organizat un mic concurs cu participarea elevilor, în care aceştia erau invitaţi să-şi exprime gândurile lor despre toleranţă. A fost instructiv şi ne-am împrietenit cu micii actori, copii foarte sinceri şi deschişi, care înţeleg multe lucruri despre ce înseamnă a fi tolerant.
Să nu uităm să fim toleranţi pentru că toţi suntem într-un fel sau în altul migranţi! (Maria Bote)

Ziua Toleranţei şi Integrării la Timişoara

Cu ocazia Zilei Integrării şi Toleranţei în Timişoara activităţile au avut ca punct principal prezentarea comunităţii indiene din Timişoara. A fost de asemenea organizată, în parteneriat cu Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş, o expozitie de artă plastică pe tema integrării, cu creaţii ale elevilor din mai multe şcoli timişorene (Eugen Gherga).

Activităţi similare au avut loc la Bucureşti, la Punctul Naţional de Contact pentru Integrarea RTT, respectiv la Constanţa, în organizarea membrilor grupului de lucru local pentru integrare.

Despre sensurile noţiunii de integrare sunt disponibile detalii în numărul 1 al revistei noastre. Prezentăm aici extrase din Declaraţia adoptată de UNESCO în 1995 la declararea zilei de 16 noiembrie ca Zi Internaţională a Toleranţei, privind semnificația toleranței:

„Toleranța este respectul, acceptarea și aprecierea bogăției și diversității culturilor lumii noastre, felurilor noastre de expresie și manierelor de exprimare a calității noastre de ființe umane. Ea este încurajată prin cunoașterea, deschiderea spiritului, comunicație și libertatea gândirii, conștiinței și credinței. Toleranța este armonia în diferențe. Ea nu e doar o obligațiune de ordin etic; ea e, de asemenea, și o necesitate politică și juridică. Toleranța e o virtute care face ca pacea să fie posibilă și care contribuie la înlocuirea culturii războiului cu o cultură a păcii.

Toleranța nu e nici concesie, nici condescendență ori indulgență. Toleranța este, mai ales, o atitudine activă generată de recunoașterea drepturilor universale ale persoanei umane și libertăților fundamentale ale altora. În nici într-un caz, toleranța nu poate fi invocată pentru a justifica violarea acestor valori fundamentale. Toleranța trebuie să fie practicată de către indivizi, grupuri și State.


Toleranța e responsabilitatea care susține drepturile omului, pluralismul (inclusiv, pluralismul cultural), democrația și Statul de drept. Ea implică respingerea dogmatismului și absolutismului și confirmă normele enunțate în instrumentele internaționale cu privire la drepturile omului.

În conformitate cu respectarea drepturilor omului, a practica toleranța nu înseamnă nici a tolera nedreptatea socială, nici a renunța la propriile convingeri, nici a face concesii în această privință. Ea semnifică acceptarea faptului că ființele umane, care se caracterizează natural prin diversitatea aspectului lor fizic, prin situația lor, felul de exprimare, comportamente și prin valorile lor, au dreptul de a trăi în pace și de a fi cele care sunt. Ea semnifică, de asemenea, că nimeni nu trebuie să-și impună propriile opinii altuia.”

Informația despre declararea zilei de 16 Noiembrie ca Zi a Integrării în România apare şi pe Portalul European privind Integrarea: http://www.integration.eu

Ziua Integrării: pentru un dialog intercultural autentic

Activităţile de Ziua Integrării vizează între altele sensibilizarea cetăţenilor României în privinţa importanţei promovării dialogului intercultural cu noii lor vecini, proveniţi, din ce în ce mai frecvent, şi din alte ţări. Precizăm în acest context sensul acordat noţiunii de dialog intercultural:

Dialogul intercultural este un proces ce cuprinde un schimb de vederi deschis şi respectuos între indivizi şi grupuri cu apartenenţă şi moştenire etnică, religioasă, culturală şi lingvistică diferite. El presupune libertatea şi abilitatea de exprimare, precum şi dorinţa şi capacitatea de a asculta vederile altora.

Dialogul intercultural urmăreşte :

  • dezvoltarea unei înţelegeri mai profunde a diverselor practici şi perspective asupra lumii;
  • creşterea cooperării şi participării ;
  • facilitarea dezvoltării personale ;
  • promovarea toleranţei şi a respectului reciproc.

Dialogul intercultural serveşte la :

  • promovarea respectului pentru drepturile omului şi democraţie ;
  • promovarea coeziunii sociale şi a incluziunii ;
  • mediere şi reconciliere prin angajare critică şi constructivă.

(Consiliul Europei, Cartea Albă a Dialogului Intercultural, 2008)