Categorii
Articole

Asociaţia „Cultura Păcii” adună tinerii imigranţi ca într-un fagure

Pentru mai multe informaţii şi/sau cereri de adeziune la proiect:
www.imigrant.ro
www.rnymo.blogspot.com
Asociaţia Cultura Păcii:
Ioana Niang, Preşedinte / Director Executiv
Mobil: 0734083735
e-mail: info.acp@clicknet.ro
Contact PR: Anca Ilie, consultant comunicare
AD-HOC Consultanta Media SRL
Mobil: 0723361543
E-mail: ilieancacristina@gmail.com

Asociaţia “Cultura Păcii” derulează în prezent proiectul Reţeaua Naţională de Organizaţii ale Tinerilor Imigranţi. Iniţiativa constituie un proiect realizat cu susţinerea Ambasadei Regatului Ţărilor de Jos, prin programul Matra – KAP.

Proiectul are ca scop crearea unei reţele puternice şi eficiente, care să faciliteze integrarea imigranţilor, respectând valorile umane. De asemenea, proiectul îşi propune să răspundă nevoii de comunicare şi cooperare între organizaţiile de tineri imigranţi existente în ţara noastră. Totodată, prin acest proiect, Asociaţia “Cultura Păcii” urmăreşte să creeze un forum permanent de dezbateri şi o platformă online de lucru cu reprezentanţii comunităţilor de tineri imigranţi. Crearea acestei reţele a organizaţiilor va avea ca rezultat asigurarea schimbului de bune practici cu reprezentanţii reţelelor şi organizaţiilor similare din alte ţări europene şi, mai ales, implicarea tinerilor într-un mecanism de consultare format cu această ocazie.

Reţeaua Naţională de Organizaţii ale Tinerilor Imigranţi se adresează tinerilor imigranţi cu vârste cuprinse între 18 şi 30 de ani, organizaţiilor de tineri imigranţi, precum şi grupurilor informale ale acestora.

Iniţiativa îşi propune ca obiective:

  • combaterea rasismului şi discriminării, făcând auzite vocile tinerilor imigranţi prin crearea şi consolidarea unui cadru de mijloace de comunicare la nivel naţional;
  • susţinerea dezvoltării unei comunităţi profesionale virtuale a Organizaţiilor Tinerilor Imigranţi din România, care vor colabora cu reţele similare la nivel European;
  • stabilirea condiţiilor pentru o colaborare eficientă între Organizaţiile Tinerilor Imigranţi, pe de o parte, şi organismele administraţiei publice locale şi centrale, operatori economici, reprezentanţi ai societăţii civile, pe de altă parte, pentru a lucra împreună în scopul integrării tinerilor imigranţi.

„Aceste obiective vor fi puse în practică prin realizarea unui studio referitor la organizaţiile de tineri imigranţi existente în România, crearea unei reţele a acestor organizaţii, a unui mecanism consultativ şi a unei platfome de lucru online”, declară Ioana Niang, preşedintele Asociaţiei Cultura Păcii.

Asociaţia Cultura Păcii este un organism non-guvernamental înfiinţat în anul 2002. Ţelurile principale ale organizaţiei includ promovarea valorilor, atitudinilor şi comportamentelor care să reflecte respectul pentru viaţă, pentru demnitatea fiinţei umane şi drepturile omului.

Asociaţia Cultura Păcii aderă şi conlucrează să pună în practică principiile dreptăţii, solidarităţii, toleranţei şi înţelegerii între oameni, grupuri şi indivizi. Prin proiectul Reţeaua Naţională de Organizaţii pentru Tineri Imigranţi, Asociaţia Cultura Păcii oferă: susţinere strategică pentru capacitatea de creare, relaţionare şi diseminare a bunelor practici pentru realizarea unei mişcări puternice şi unite în România; susţinere în integrarea în mişcarea europeană în ansamblu; încurajarea tinerilor să construiască împreună asociaţii independente, democratice, reprezentative şi cuprinzătoare.