Categorii
Articole

Asociaţia Divers Etica

Diana Ureche, Președinte de onoare Divers Etica

DiversEtica este înfiinţată la Bucureşti în anul 2007 de către un grup de tineri uniţi în spiritul diversităţii şi al responsabilităţii necesare celor care o promovează: Mihai Buţincu, Liliana Enăchescu, Veronica Dănălache, Mara Crişu, Irina Ciocan şi Adrian Onacă.

Asociaţia are ca scop desfăşurarea unor acţiuni de identificare a nevoilor sociale ale cetăţenilor, analiza şi soluţionarea lor viabilă în vederea permanenţei dreptului la egalitate de şanse. În acest sens, DiversEtica are ca obiective: crearea de alternative educaţionale cu scopul activării resurselor personale în vederea creşterii respectului de sine şi a unei integrări reuşite în activitatea profesională; informare şi formare pentru nediscriminare, responsabilitate socială, etica diversităţii; elaborarea de analize sociale; organizarea dezbaterilor publice în vederea sensibilizarii societăţii în privinţa respectului faţă de diversitate; cultivarea și promovarea tradiţiilor locale, sprijinirea creaţiei şi gândirii inovative în toate domeniile culturale; încurajarea dialogului interconfesional şi a diversităţii religioase; dezvoltarea aptitudinilor de management al diversităţii pentru liderii formali şi informali.

DiversEtica a fost implicate până în prezent într-o serie de proiecte dintre care amintim: International Romani Art Festival ediţia a doua, Timişoara 2007, proiect al Asociaţiei Culturale TURN; Iniţierea în 2008 a unui apel către Primăria Municipiului Bucureşti, la care au aderat cele

mai reprezentative organizaţii de profil din ţară, cu privire la lipsa de accesibilitate a străzilor din Bucureşti pentru persoanele cu disabilităţi, străzi aflate deja în construcţie; Educaţie pro-diversitate (în parteneriat cu Asociaţia pentru Promovarea Diversităţii şi Egalităţii de Şanse şi Asociaţia Nevo Parudimos din Reşiţa).

DiversEtica anului 2009 are următoarea echipă:

Diana URECHE, Preşedintă de Onoare

Mihai Buţincu, Preşedinte

Aime Lema, Coordonator Departament Migraţie

Andi Păcurar, Coordonator Departament Comunicare Publică

Daniel Vasile, Coordonator Departament Drepturile Omului.