Categorii
Articole

Bisericile europene şi migraţia

Conferinţa Bisericilor Europene (CBE) şi Comisia Bisericilor din Europa privind Migranţii (CCME) au declarat 2010 ca Anul răspunsului la migraţie din partea bisericilor europene.

Vizibilitatea activităţilor cu şi pentru migranţi, refugiaţi şi grupuri minoritare desfăşurate de biserici, precum şi activităţile ce vizează facilitarea obţinerii permiselor de rezidenţă se află în centrul campaniei 2010.

Reprezentanţii CBE recunosc că migraţia este o realitate globală a societăţii zilelor noastre, ea reprezintând o provocare pentru societate, instituţii politice, dar şi pentru biserici. În acelaşi timp, migraţia oferă oportunităţi privind un trai mai bun într-o lume a diversităţii, ce îmbogăţeşte atât viaţa personală, cât şi pe cea a comuntăţilor religioase. Bisericile membre ale CBE au decis să exprime astfel public în 2010 asumarea preceptelor creştine care recomandă să „îi primim pe străini cu braţele deschise”.

Website-ul www.migration2010.eu prezintă activităşile din cadrul „anului răspunsului la migraţie din partea bisericilor europene 2010”. El oferă informaţii cu privire la scopurile principale, paşii care trebuie făcuţi pentru îndeplinirea acestor scopuri şi posibilitatea de a aduce contribuţii din partea diferitelor comunităţi creştine de pe continent. Iniţiatorii speră că acest demers va stimula discuţii cu privire la ceea ce pot face bisericile pentru a spori vizibilitatea activităţilor desfăşurate cu şi pentru migranţi, precum şi pentru a promova comunităţi şi societăţi mai incluzive şi o politică incluzivă la nivel naţional şi European.

Acţiunile preconizate vizează împărtăşirea experienţelor bisericilor care au deja programe pentru şi cu migranţi, precum şi stimularea de noi programe pentru a îmbunătăţi vizibilitatea angajamentului pe care şi l-au asumat bisericile faţă de migranţi, refugiaţi şi minorităţi. Prin aceste schimburi de experienţe şi încurajări se va urmări şi sporirea recunoaşterii publice a programelor bisericilor cu şi pentru migranţi.

A fost lansat un calendar al „răspunsului la migraţie din partea bisericilor 2010”, care conţine teme centrale pentru fiecare lună, precum şi zile internaţionale care au legătură cu migraţia şi zile festive religioase şi interculturale. Marcarea acestor zile în comun de diferite biserici europene se doreşte să inspire şi să invite membrii comunităţilor religioase să identifice probleme majore legate de migraţie în regiunea lor, să organizeze activităţi proprii pe temele propuse în calendar şi să îşi împărtăşească experienţele între ele. Temele sugerate în calendarul anului sunt variate, incluzând organizarea unor activităţi religioase comune, în diferite limbi, ale unor comunităţi religioase diferite, oferirea de suport psihologic refugiaţilor, promovarea dialogul intercultural, combaterea rasismului şi discriminării, lupta împotriva traficului de persoane, promovarea unei atitudini primitoare faţă de străini, problemele celor forţaţi să migreze de deteriorarea condiţiilor de mediu în ţările de origine, respectarea drepturilor migranţilor, sau legalizarea situaţiei pentru migranţii fără forme legale.

Cum s-a născut această iniţiativă?

În 26 noiembrie 2009 a avut loc la Budapesta o întâlnire la care au participat aproximativ 70 de reprezentanţi ai unor biserici din toată Europa şi participanţi din alte regiuni ale lumii, în cadrul căreia s-a lansat „Anul Răspunsului la Migraţie din partea Bisericilor Europene” – ca o iniţiativă comună a Adunării Bisericilor Europene şi a Comisiei Bisericilor privind Migranţii din Europa.

Această lansare a fost găzduită de Biserica Reformată din Ungaria şi „a marcat începutul unor activităţi prin care, de-a lungul anului 2010, bisericile din Europa vor încerca să dea o mai mare vizibilitate angajamentului pe care şi l-au asumat faţă de străini, răspunzând astfel mesajului biblic care scoate în evidenţă importanţa demnităţii umane”, afirmă Secretarul General al Adunării Bisericilor Europene, Colin Williams. „Bisericile vor fi încurajate să îşi dezvolte şi îmbogăţească activităţile desfăşurate cu şi pentru migranţi, refugiaţi şi minorităţi naţionale”. În acelaşi timp, activităţile au ca scop îmbunătăţirea situaţiei migranţilor din Europa într-un mod foarte concret – prin activităţi comune de militare pentru dreptul migranţilor şi refugiaţior la rezidenţă pe termen lung după o şedere legală de cinci ani, indiferent de motivele şederii.

În cadrul conferinţei de lansare, participanţii au discutat modul în care bisericile lor abordează migraţia – ca o problemă legată de unitatea bisericii, misiunea social-diaconală a bisericii şi implicarea bisericii în politică. Vorbitori din toată Europa au descris activităţile pe care le desfăşoară. Reprezentanţii Reţelei Ecumenice Globale privind Migraţia a Consiliului Mondial al Bisericilor au oferit un punct de vedere obiectiv cu privire la activităţile desfăşurate în Europa.

„Migraţia a devenit o realitate în aproape toate ţările europene, fie ele ţări de imigraţie, de emigraţie sau de tranzit”, a afirmat Secretarul General CCME Doris Peschke. „Este important să recunoaştem această realitate şi să depăşim temerile existente în societatea noastră. Migraţia este o binecuvântare şi nu un blestem”, a adăugat aceasta, deoarece bisericile au o bază biblică profundă pentru a înţelege migraţia într-un mod mai pozitiv.

O astfel de iniţiativă are la bază numeroase experienţe ale unor biserici sau structuri ce funcţionează în cadrul sau cu sprijinul comunităţilor religioase. Există desigur diferenţe mari privind implicarea în acţiuni umanitare sau în proiecte sociale între biserici şi între ţări. În ţări cum sunt cele din Europa de Sud, există o lungă şi bogată tradiţie de implicare a unor structuri şi organizaţii religioase în activităţi sociale, iar de câteva decenii imigranţii ocupă un loc important printre beneficiarii unor astfel de acţiuni. Integrarea într-o comunitate religioasă locală poate constitui, pe de altă parte, o susţinere deosebit de importantă pentru integrarea imigranţilor, aceştia stabilind astfel contacte şi relaţii pozitive cu localnici. Uneori însă, participarea la activităţi religioase alături de concetăţeni din aceeaşi ţară de origine, eventual în limba ţării de origine, sau în limba maternă a imigranţilor, poate contribui de asemenea la o integrare reuşită, asigurând totodată respectarea şi asumarea identităţii culturale specifice.

Migraţie 2010 – Anul Răspunsului la Migraţie din partea Bisericilor Europene 2010 va da vizibilitate angajamentului pe care şi l-au asumat bisericile faţă de străini, răspunzând mesajului biblic care scoate în evidenţă importanţa demnităţii umane, pentru a promova o politică incluzivă la nivel naţional şi european pentru migranţi, refugiaţi şi minorităţi naţionale.

Comisia Bisericilor privind Migranţii din Europa (CCME) este agenţia ecumenică care abordează probleme ce ţin de migraţie şi integrare, azil şi refugiaţi şi care luptă împotriva rasismului şi discriminării în Europa. Membrii săi sunt biserici anglicane, ortodoxe şi protestante şi Consilii ale Bisericilor, precum şi agenţii care au legătură cu bisericile din 18 ţări europene. CCME cooperează cu Adunarea Bisericilor Europene şi Consiliul Mondial al Bisericilor.