Categorii
Articole

Bucureşti: Două noi inițiative pentru străini

La sfârșitul lunii octombrie, asociaţia “Cultura Păcii” a anunţat lansarea unui Centrul de Informare şi Sprijin pentru Imigranţi și a unei Rețele a Organizaţiilor Tinerilor Imigranţi din România.

Cele două acţiuni fac parte din campania de sprijin în vederea asigurării condiţiilor de coeziune socială şi integrare a imigranţilor, dezvoltarea de mijloace de a informa şi susţine străinii, în particular resortisanţii ţărilor terţe şi familiile mixte sub aspectul exerciţiului şi protecţiei drepturilor şi obligațiilor lor şi de combatere a rasismului si discriminării prin educare.

La eveniment au participat reprezentanţi ai societăţii civile, ai adminstraţiei publice centrale şi locale, experţi independenţi pe problematica imigraţiei, se arată într-un comunicat de presă.

Centrul de Informare şi Sprijin pentru Imigranţi reprezintǎ un proiect implementat cu sprijinul financiar al fundaţiei francize Comité Catholique Contre la Faim et pour le Développment.

Reţeaua Organizaţiilor Tinerilor Imigranţi din România reprezintă un proiect implementat cu sprijinul financiar al Ambasadei Regale a Ţărilor de Jos la Bucureşti, prin programul Matra-KAP.

Asociaţia “Cultura Păcii” este o organizaţie non-guvernamentală înfiinţată în 2002. Ţelurile principale ale organizației includ promovarea valorilor, atitudinilor şi comportamentelor care să reflecte respectul pentru viaţă, pentru demnitatea fiinţei umane şi drepturile omului. Asociaţia “Cultura Păcii” aderă şi conlucrează să pună în practică principiile dreptăţii, solidarităţii, toleranţei şi înţelegerii între oameni, grupuri şi indivizi.

Foto-conversații cu migranții

Acest proiect inedit, intitulat “Foto-conversații cu migranții” are ca obiectiv îmbunătățirea situației migranților din București prin desfășurarea de ateliere interactive susținute de grupul de inițiativă al proiectului împreună cu voluntari.

Participanții la proiect își propun ca prin socializare și educație informală (utilizarea metodei Photo-voice) să faciliteze comunicarea, procesul de învățare a limbii române, precum și cunoștințele generale despre țara gazdă a tinerilor migranți. În paralel, tinerii migranți îi vor ajuta pe voluntari să înțeleagă mai bine situația migranților din România, să își îmbunătățească cunoștințele referitoare la alte spații și culturi de pe glob, să respecte specificul cultural al fiecăruia și să acționeze împreună într-un mediu multicultural.

Obiective: formarea unui grup de voluntari care să sprijine organizarea unor ateliere interactive în vederea îmbunătăţirii situaţiei migranţilor, facilitarea comunicării şi a procesului de învăţare a limbii române, îmbunătăţirea cunoştinţelor migranţilor despre societatea românească şi cultura ţării-gazdă. Principalele activităţi vor fi: ToT (Training of trainers) pentru voluntarii implicaţi în proiect, sesiuni de lucru cu migranţii, facilitarea dialogului intercultural, îmbunătăţirea cunoştinţelor de limba română ale migranţilor, introducere în Desktop Publishing, Web 2.0 şi arta fotografiei, conştientizarea pozitivă a populaţiei asupra altor culturi prin expoziţii foto, întâlniri cu elevii de liceu pentru diseminarea rezultatelor şi pentru prezentarea programului Tineret în Acţiune în România.

Metode folosite: mentoratul, PhotoVoice, comunicare non-verbală.

Activitățile realizate în cadrul prezentului proiect cuprind, printre altele: selectarea unor voluntari și formarea acestora în vederea dobândirii unor deprinderi necesare în lucrul cu migranții.

  • sprijinirea tinerilor migranți pentru învățarea și exersarea limbii române prin activități care pun accent pe conversație și pe “valorificarea imaginii”
  • dezvoltarea unei inițiative de educație non-formală (Photo-voice), realizarea unui blog și a unei hărți foto online ce prezintă materialele realizate de tineri pe parcursul proiectului, organizarea unor expoziții de fotografie și a unor întâlniri interactive cu elevii din liceele în care se organizează expozițiile de fotografie etc.

Activitățile proiectului au început la data de 1 octombrie anul acesta și vor continua pînă la 31 ianuarie 2011.

„Foto-conversaţii cu Migranţii” este un proiect în valoare de circa 5000 de euro, implementat de Asociația pentru Apărarea Drepturilor și Integrare Socială (ADIS), finanțat din partea Comisiei Europene prin intermediul Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP), în cadrul Programului Tineret în Acțiune, Acțiunea 1.2, Inițiative ale Tinerilor.

Proiectul va fi implementat în București la sediul Asociației ADIS precum și în Centrul de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil din București.

Asociația pentru Apărarea Drepturilor și Integrare Socială este o organizație care susține integrarea în viața socio-economică și cultural a individului, în special a diferitelor categorii de migranți, a tinerilor, dar și a altor persoane aparținând unor grupuri sociale marginalizate, defavorizate sau vulnerabile.