Categorii
Articole

Bun venit în România! Ghid de informare pentru cetățenii din state terțe

Conform Oficiului Român pentru Imigrări, „la data de 31.08.2009, în România se aflau înregistrați cu ședere legală 59.017 străini. Dintre aceștia, 49.497 cu ședere temporară și 9.520 cu ședere permanentă”.

În acest context, al creșterii fenomenului imigrației în România, ARCA-Forumul Român pentru Refugiaţi şi Migranţi (ARCA-FRRM), împreună cu Asociaţia pentru Dezvoltarea Organizaţiei – SAH ROM (ADO SAH ROM) şi Fundaţia Soros România au inițiat proiectul „Bun venit în România! Îmbunătăţirea cunoştinţelor resortisanţilor statelor terţe (RTT) cu privire la drepturile, obligaţiile şi posibilităţile lor de integrare în societatea românească”, finanțat prin Fondul European de Integrare a resortisanților țărilor terțe (ref: IF/08.02-01).

Realizat cu scopul de a îmbunătăți accesul resortisanților țărilor terțe la informații referitoare la drepturile, îndatoririle și oportunitățile de integrare în România, proiectul urmărește dezvoltarea potențialului acestora de a participa activ la viața socială, culturală și economică a societății gazdă.

Proiectul vizează, totodată, actorii implicați în gestionarea fenomenului imigrației – instituții publice, angajatori, sindicate – precum și mass-media și comunitatea românească în general. Proiectul a debutat prin redactarea raportului de cercetare „Nevoile de informare ale imigranților în România”, ale cărui concluzii au constituit punctul de plecare pentru realizarea, în decembrie 2009, a unui ghid de informare, „Bun venit în România. Ghid de informare pentru cetăţenii din state terţe”.

Publicația, lansată în decembrie 2009 în cadrul unei dezbateri publice, este dedicată în primul rând cetățenilor care vin din state din afaraEuropei, străini al căror statut legal este diferit în multe aspecte de cel al cetățenilor Uniunii Europene sau ai Spațiului Economic European.

Ghidul de informare este structurat în câteva capitole mari, astfel încât informaţia să fie uşor accesibilă pe fiecare dintre domeniile abordate. În prima parte sunt prezentate date generale despre România, valorile fundamentale ale societăţii româneşti, informaţii referitoare la structura, instituţiile şi legile fundamentale de funcţionare ale statului român, cadrul de reglementare legislativ şi instituţional în domeniul imigraţiei în România, programe naţionale de integrare ale imigranţilor, prezentarea drepturilor şi obligaţiilor fundamentale statuate în legislaţia internaţională şi cea comunitară. Următoarele capitol conţin date specifice despre: dreptul de şedere în România, munca şi accesul pe piaţa muncii, educaţie şi cultură, serviciile sociale şi medicale, transport, accesul la locuinţă, familie, finanţe şi fiscalitate, participare la viaţa comunităţii, având anexate liste cu informaţii şi contacte utile.

Ghidul de informare nu se substituie legislaţiei în vigoare şi ca atare, pe subiecte particulare sau pentru informaţii detaliate, cititorul este în mod constant direcţionat către sursele de informare competente. Ghidul contribuie la îmbunătățirea șanselor cetățenilor din state terțe de a-și exercita efectiv drepturile, iar informațiile cuprinse reprezintă puncte de plecare în vederea prevenirii şi combaterii marginalizării sociale şi a discriminării, propunând creșterea mobilității și indicând căi de participare activă la construcția unei societăți deschise și incluzive. Publicaţia este disponibilă în format tipărit şi electronic, în limbile română, engleză, franceză și, în scurt timp, în limbile turcă şi chineză, atât pe site‑ul Oficiului Român pentru Imigrări: http://ori.mai.gov.ro, cât şi pe site‑urile organizaţiilor care au participat la redactarea acestuia: www.arca.org.ro, www.adosahrom.ro, www.soros.ro, precum și pe site‑ul proiectului, http://integrarertt.arca.org.ro.

În ianuarie 2010, organizațiile din cadrul proiectului, ARCA-Forumul Român pentru Refugiaţi şi Migranţi (ARCA-FRRM), Asociaţia pentru Dezvoltarea Organizaţiei – SAH ROM (ADO SAH ROM) şi Fundaţia Soros România, organizează trei seminarii de diseminare a Ghidului de informare, la Constanța – 14 ianuarie 2010, Cluj Napoca – 21 ianuarie 2010, și București – 28 ianuarie 2010. Seminariile asigură atât promovarea Ghidului de informare, cât și realizarea unui dialog direct cu cetățenii străini, cu autoritățile și organizațiile relevante în domeniul imigrației, prin prisma realităților locale.

„Bun venit în România!”, îi puteți contacta pe:

Simina Guga Coordonator proiect, ARCA-FRRM, tel. 021 252 73 57 simina@arca.org.ro

Răzvan Samoilă Director Executiv, ARCA-FRRM, tel. 021 252 73 57 office@arca.org.ro

Rodica Novac Coordonator / responsabil proiect ADO SAH ROM, tel. 021 210 71 60 adosahrom@starnets.ro

Iris Alexe Responsabil Proiect Fundația Soros România, tel. 021 212 11 01 ialexe@soros.ro