Descrierea proiectului

Proiectul Migrant in România interculturala (IF/11.01-04.01/2013) este o continuare a demersurilor pentru integrarea migrantilor initiate de Institutul Intercultural Timisoara în 2009. Acest proiect se desfasoara în perioada septembrie 2012 – iunie 2015 si este co-finantat prin Fondul european pentru integrarea resortisantilor tarilor terte, administrat în România de Inspectoratul General pentru Imigrari.

Parteneri:
Institutul Intercultural Timisoara (coordonator)
Liga pentru Apararea Drepturilor Omului – Filiala Cluj
Asociatia ADIS – Bucuresti
Centrul pentru Resurse Civice – Constanta

Scopul acestui proiect este crearea unui mediu intercultural adecvat pentru facilitarea integrarii strainilor în România si pentru întarirea coeziunii sociale, prin mentinerea unor mecanisme de consultare a comunitatilor de straini create prin programele anterioare.

Prin intermediul proiectelor anterioare desfasurate în scopul facilitarii integrarii migrantilor si realizarii unui mecanism de consultare au fost identificate o serie de nevoi, atât ale migrantilor, cât si ale autoritatilor cu competente în domeniu:

  • necesitatea stabilirii unor relatii pozitive si diminuarea distantei sociale dintre institutii si migranti;
  • necesitatea existentei unui cadru organizat, dar în acelasi timp adaptat din punct de vedere cultural pentru exprimarea problemelor si nevoilor migrantilor în relatia cu autoritatile, dar si pentru comunicarea autoritatilor în relatia cu migrantii;
  • necesitatea obtinerii informatii cât mai diverse si prin surse mai variate cu privire la oportunitatile de integrare;
  • necesitatea unui dialog real si semnificativ între migranti si populatia locala, respectiv autoritatile locale;
  • existenta unor oportunitati de promovare a specificului cultural al comunitatilor de migranti si recunoasterea existentei acestora în rândul societatii si publicului larg;
  • existenta unor multiplicatori în rândul comunitatilor, unor persoane resursa care sa reprezinte cu succes „vocea” migrantilor în dialog cu autoritatile si cu societatea civila;
  • dezvoltarea capacitatii organizatiilor de RTT sa participe la viata sociala, culturala si comunitara;
  • sensibilizarea mass-media cu privire la fenomenul migratiei si formarea jurnalistilor în scopul transmiterii de informatii relevante si ne-stereotipe.

Activitatile principale ale acestui proiect, prin care se va contribui la satifacerea acestor nevoi identificate sunt prezentate în continuare.

Site-ul Migrant în România www.migrant.ro functioneaza ca o platforma pentru comunicare, informare si consultare. Pe acest site pot fi gasite stiri de interes despre si pentru migranti, informatii cu privire la situatia migrantilor în România, informatii importante la nivel european, precum si evenimentele organizate de catre si pentru migranti. Informatii despre toate activitatile realizate în cadrul acestui proiect vor fi postate în mod regulat. Site-ul contine si un forum discutii deschis publicului.

Revista Migrant în România îsi propune, atât sa informeze publicul larg despre fenomenul migratiei, cât si sa ofere migrantilor informatii utile care sa îi încurajeze în eforturile de integrare. Revista are o aparitei trimestriala si este disponibila pe suport hârtie si electronic pe site-ul www.migrant.ro. Revista Migrant în România are o aparitie trimestriala, fiecare numar fiind distribuit împreuna cu suplimentul Accent Basarabean. În fiecare an se va edita si distribui si câte o revista într-o limba straina de interes pentru migranti.

Reteaua de mediatori interculturali este constituita din câte 20 de persoane din localitatile în care se desfasoara proiectul (Timisoara, Cluj, Iasi, Constanta si Bucuresti), care au rolul de a asigura o mai strânsa legatura între membrii comunitatilor de migranti si autoritatile publice, respectiv societatea civila. Mediatorii actioneaza ca un un liat, reprezentând, în acelasi timp „vocea” comunitatilor lor în situatii relevante, dar si „traducerea” informatiilor si legislatiei pentru membrii comunitatii. Aceste persoane au participat la un curs de formare la nivel national si vor participa anual la cursuri care sa le sprijine munca la nivel local, sa îi ajute în dezvoltarea unei colaborari eficienta între mediatori, autoritatile locale si societatea civila locala.

Seminariile locale de consultare cu migrantii vor continua sa aiba loc trimestrial în cele 5 orase. Temele de discutie vor fi stabilite de grupul local de initiativa, în functie de interesele comunitatilor de migranti din localitatea respectiva. În cadrul acestor seminarii se va asigura o comunicare deschisa a problemelor si nevoilor migrantilor si se vor sprijini demersurile acestora de integrare. De asemenea se urmareste informarea membrilor comunitatilor de migranti cu privire la drepturile si obligatiile acestora pe teritoriul României. Rapoartele acestor seminarii vor fi disponibile pe www.migrant.ro. Rapoartele tuturor seminariilor desfasurate în cadrul proiectelor anterioare sunt, de asemenea, disponibile. Problemle discutate în cadrul acestor seminarii si sugestiile propuse vor servi ca baza pentru o serie de propuneri de politici publice care vor fi înaintate autoritatilor competente în domeniu.

În fiecare an va avea loc la Bucuresti o conferinta nationala de consultare cu comunitatile de migranti. În cadrul aceste conferinte se va facilita o comunicare libera si deschisa între toti participantii la eveniment – respectiv, migranti, mediatori interculturali, reprezentati ai societatii civile si ai autoritatilor publice de la nivel central si local. Scopul conferintei este de a oferi un cadru pentru împartasirea experientelor, diseminarea ideilor, formarea de opinii, identificarea de solutii si strategii pentru integrarea cu succes a migrantilor în România.

Pentru a asigura o mai buna reprezentare a migrantilor în mass-media, pentru ca jurnalistii sa aiba o mai buna întelegere a fenomenului migratiei si sa evite prezentarea stereotipurilor în materialele pe care le produc, se va organiza un curs de formare în comunicare interculturala si deconstructia stereotipurilor în mass-media. La curs vor participa aproximativ 20 de persoane, jurnalisti din diferite zone. Dupa încheierea cursului, pe durata desfasurarii proiectului, jurnalistii vor avea sarcina sa redacteze si sa publice în cadrul publicatiilor cu care colaboreaza cel putin 4 articole referitoare la migrantii din România, aplicând principiile învatate la curs. Grupul de jurnalisti va fi pus în legatura cu reteaua de mediatori interculturali pentru a asigura sustinere reciproca pentru reflectarea situatiei migrantilor catre publicul larg si transmiterea de informatii relevante pentru migranti.

Orice contributii în sprijinul activitatilor pentru integrarea migrantilor sunt binevenite. Mai multe informatii si detalii de contact gasiti pe site-ul www.migrant.ro