Categorii
Articole

Exemple şi bune practici europene de promovare a integrării

Portalul imigrantului – Valencia, Spania

În Spania, Valencia este una dintre primele comunităţi în care s-au înfiinţat Consilii pentru imigrare şi cetăţenie. Politica de imigraţie în comunitatea valenciană promovează toleranţa, respectul pentru diversitatea culturală, integrarea şi promovarea interculturalităţii. Pentru a răspunde unei nevoi tot mai crescute din partea comunităţii, la nivel local şi regional, Direcţia generală pentru imigrări din Valencia, în cadrul căreia funcţionează Consiliul pentru imigrare şi cetăţenie, a inclus în Planul pentru imigrare şi coexistenţă pe perioada 2008-2011 Portalul Imigrantului (Portal del Inmigrante), adresat persoanelor din orice parte a lumii care s-au stabilit în regiunea Valencia sau care doresc să facă acest lucru.

Ideea portalului se bazează pe premisa că toţi valencienii, indifferent de locul în care s-au născut, au în aceeaşi măsură drepturi şi obligaţii, iar unul dintre aceste drepturi este să se simtă acasă în Valencia.

Portalul este structurat pe 9 sub-meniuri:

 • Bine aţi venit
 • Educaţie
 • Sănătate
 • Muncă
 • Locuinţe
 • Programe sociale
 • Formare în domeniul imigraţiei
 • Burse şi subvenţii
 • Legislativ.

De asemenea se pot găsi aici linkuri către alte proiecte ale autorităţilor locale şi regionale: AMICS (o reţea de Agenţii de Mediere şi Integrare pentru Convieţuirea Socială în toată regiunea Valencia), Escuelas de acogida (program de introducere în elemente de cultură valenciană, de la limbă şi tradiţii la drepturi şi obligaţii).

Portalul este accesibil în limbile spaniolă, valenciană, engleză şi franceză. El este actualizat în permanenţă cu informaţii noi şi încurajează contribuţiile vizitatorilor.

http://www.portaldelinmigrante.es/

http://ec.europa.eu/ewsi

Suedeza pentru imigranţi

Suedeza pentru imigranţi (Svenska för invandrare sau SFI în suedeză) este cursul naţional de limbă suedeză pe care Suedia îl oferă gratuit pentru imigranţi. O persoană care imigrează în Suedia are dreptul legal la educaţie în limba suedeză. SFI se adresează persoanelor peste 16 ani. Înscrierea la acest curs se face la departamentele de educaţie a adulţilor din cadrul autorităţilor locale, aceste instituţii fiind şi cele care susţin financiar cursul.

Sistemul suedez de educaţie a adulţilor are mai multe componente: educaţia adulţilor realizată de autorităţile locale, educaţia adulţilor pentru persoanele cu dizabilitate intelectuală, suedeza pentru imigranţi, educaţie şi formare vocaţională şi programe educaţionale auxiliare.

Scopul cursului SFI este de a oferi imigranţilor adulţi şansa de a învăţa limba suedeză la un nivel satisfăcător, oral şi scris, pentru a se descurca uşor în comunicarea cotidiană, în diferite situaţii şi relaţionări sociale sau de muncă.

Acest curs ar trebui început în mod normal în primele trei luni de la stabilirea şederii în Suedia. Fiecare cursant începe de la unul din cele trei niveluri ale SFI, în funcţie de nivelul său de educaţie, de cunoştinţele anterioare, de nevoile sale, precum şi de alte elemente care sunt importante pentru posibilitatea atingerii obiectivelor cursului: SFI 1 (format din modulele A şi B), SFI 2 (format din modulele B şi C) şi SFI 3 (format din modulele C şi D). Astfel, fiecare nivel este format din două module care reflectă progresul învăţării, oferind astfel cursanţilor posibilitatea de a-şi planifica studiile în funcţie de obiectivele pe care le pot atinge într-un timp stabilit.

În anul 2008 Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Integrării din Suedia au adoptat şapte măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei pentru imigranţi:

 • teste finale pentru toate programele de studiu la nivel naţional
 • obiective clare în programa SFI
 • limite de timp pentru SFI
 • evaluarea SFI
 • îmbunătăţirea aptitudinilor profesorilor din cadrul SFI
 • un sistem naţional de inspecţie mai puternic
 • bonusuri bazate pe performanţe.

Agenţia Suedeză pentru Management Public a consemnat în raportul său din 2009 modalităţi de diversificare a sistemului de educaţie pentru imigranţi: cursuri vocaţionale, cursuri la distanţă sau o cooperare mai strânsă între autorităţile locale pe această componentă.

www.sweden.gov.se

www.skolverket.se