Categorii
Articole

Exemple şi bune practici europene de promovare a integrării

Centro Informativo per L’immigrazione, Provincia Autonomă Trento, Italia CINFORMI

CINFORMI este un centru de informare pentru imigranţi, înfiinţat cu scopul favoriza construirea de relaţii pozitive şi de a facilita accesul la serviciile publice. Obiectivul strategic al unei politici de integrare constă în construirea de relaţii pozitive între localnici şi imigranţi, prin asigurarea comunicării pe mai multe dimensiuni (economică, socială, culturală şi politică). Pentru atingerea acestui deziderat este necesară o politică de informare şi de sensibilizare, pentru reducerea temerilor şi prejudecăţilor, vizând totodată dezvoltarea capacităţii de a propune soluţii cu privire la situaţiile în care există relaţii tensionate. Politica de integrare constă, în principal, din a-i aduce pe străini la condiţia unui trai normal, la acoperirea deficitului de cunoştinţe (cunoaşterea limbii, accesul la educaţie, la servicii de sănătate, la formare profesională, la politicile cu privire la locuinţele sociale etc.).

Obiectivele principale ale centrului sunt:

  • Dezvoltarea cunoaşterii fenomenului migraţiei;
  • Favorizarea participării imigranţilor la viaţa comunitară şi susţinerea comunicării între actorii sociali;
  • Promovarea informaţiei pentru facilitarea accesului la serviciile publice.

Activităţi

Cercetări empirice: realizarea unor baze de date cu privire la modificările demografice, sociale şi ale repartiţiei teritoriale ale cetăţenilor străini, studii privind raportul dintre comunităţile de imigranţi şi cetăţenii italieni, cercetări privind condiţiile de viaţă şi de participare la viaţa publică a imigranţilor.

Comunicare: organizarea de întâlniri între localnici şi străini pentru schimb de experienţe, sensibilizarea opiniei publice cu privire la motivele migraţiei, extinderea tematicilor cu privire la integrare, cunoaşterea diferitelor culturi şi convieţuirea multietnică.

Informare: favorizarea cunoaşterii drepturilor şi responsabilităţilor cetăţenilor, oferirea de informaţii cu privire la ofertele, modalităţile şi posibilităţile existente privind facilitarea integrării.

Din decembrie 2006, revista CINFORMI, unul dintre principalele instrumentele de informare, s-a transformat într-o publicaţie lunară, în care se publică o serie de informaţii relevante despre şi pentru imigranţi, ştiri, comentarii, inverviuri. Revista este distribuită în biblioteci publice, asociaţii din domeniu precum şi persoanelor private, în baza unei solicitari. Un buletin informativ săptămânal este transmis prin email celor care îl solicită.

De asemenea, există un număr de telefon la care raspund vorbitori nativi, formaţi în domeniul medierii culturale. Acest serviciu telefonic este oferit pentru instituţii publice şi private şi pentru persoane fizice, cu scopul de a facilita comunicarea şi înţelegerea, în special în următoarele limbi: albaneză, arabă, poloneză, română, sârbă / croată, rusă, chineză. La Cinformi se poate vorbi, de asemenea, în limbile engleză, franceză, germană, spaniolă, portugheză şi hindusă.

Institut de Recherche, Formation et Action sur les Migrations IRFAM

Institutul de Cercetare, Formare şi Acţiune în domeniul Migraţiei este o organizaţie creată în 1996, cu scopul de a construi, printr-o abordare multidisciplinară, legături între cercetare şi practică în domeniul integării şi dezvoltării, precum şi al combaterii discriminării.

Obiectivele Institutului sunt:

  • informare cu privire la mecanismele discriminatorii ca factori ai excluziunii şi violenţei;
  • promovarea relaţiilor interculturale ca instrument al integării şi dezvoltării;
  • favorizarea dezvoltării identitare pozitive la persoanele victime ale excluziunii şi violenţei;
  • contribuirea la punerea în aplicare a mecanismelor democratice care favorizează gestionarea pozitivă a diferenţelor socioculturale şi dezvoltarea durabilă.

Prin acţiuni precum sensibilizarea, formarea, realizarea de întâlniri între societatea civilă, decidenţi politici şi grupurile cu interese sociale, IRFAM urmăreşte evoluţia comunităţilor de imigranţi, observarea procesului de integrare psihosocială şi a dinamicii identităţii culturale, legăturile între migraţie şi dezvoltare, atât în ţara de origine cât şi în ţara gazdă, dezvoltarea politicilor şi metodelor de intervenţie socio-pedagogice şi interculturale.

Există trei tematici majore în cadrul Institutul de Cercetare, Formare şi Acţiune în domeniul Migraţiei:

  1. Gestionarea diversităţii şi conflictelor prin dezvoltare locală, dialog intercultural şi educaţie pentru cetăţenie democratică
  2. Inserţia socio-profesională şi valorizarea competenţelor imigranţilor
  3. Participarea imigranţilor la acţiunile de solidaritate internaţională şi gestiunea fluxurilor migratorii

IRFAM are sediul central în Belgia şi reprezentanţe în Togo, Benin, Turcia şi Grecia, precum şi o serie de parteneriate cu organizaţii din Europa, Africa şi Canada, asigurând, în acelaşi timp, preşedenţia Reţelei Europene de Migraţie şi Dezvoltare – European Network on Migration and Development (EUNOMAD). În calitatea sa de asociaţie de educaţie permanentă care are ca scop valorizarea deversităţii, IRFAM gestionează colecţia « Compétences Interculturelles » (Competenţe interculturale) a editurii de l’Harmattan (Paris) şi realizează un jurnal electronic trimestrial, intitulat Diversitate şi cetăţenie în care oferă informaţii despre noile publicaţii, cursuri de formare, agenda principalelor activităţi, conferinţe, seminarii, precum şi articole despre subiectele relevate pentru acest domeniu.