Categorii
Articole

Forumul European pentru Integrare

În 2005, Mesajul Comisiei Europene „O Agendă Comună pentru Integrare: Cadrul pentru Integrarea Resortisanţilor Ţărilor Terţe în Uniunea Europeană” a subliniat fapul că o abordare comprehensivă, în care să fie implicate toate părţile interesate este esenţială pentru succesul politicilor de integrare. Importanţa împărtăşirii expertizei, la toate nivelurile şi cu o implicare cât mai largă, a fost reafirmată de Consiliul European în Concluziile Agendei Comune în 2005 şi, mai recent, în concluziile celei de-a treia Conferinţe Ministeriale a Integrării, în 2008. În consecinţă, în aprilie 2009 au fost lansate două instrumente care au ca scop îmbunătăţirea cooperării şi schimbului de informaţii la nivel european în domeniul integrării:

 1. Forumul European pentru Integrare
 2. Site-ul European pentru Integrare Forumului European pentru Integrare este un mecanism de consultare cu societatea civilă în domeniul intergării, în special cu privire la Agenda Uniunii Europene privind integrarea, pentru a permite instituţiilor europene să promoveze integrarea într-o manieră coerentă, cu implcarea actorilor de la toate nivelurile. Principalele atribuţii ale forumului sunt: „consultare, schimb de experienţe şi formularea de recomandări”. Organizaţiile membre ale acestui forum sunt atât organizaţii locale cât şi organizaţii europene, care desfăşoară activităţi în domeniul integrării migranţilor.

Site-ul European pentru Integrare (www.integration.eu) este o platformă unică la nivel european pentru realizarea de reţele de integrare prin schimburi de practici şi politici. Se adresează practicienilor şi factorilor de decizie politică, în sfera guvernamentală şi non-guvernamentală, oferind:

 1. O bază de date cu rapoarte, politici publice, legislaţie, studii de impact şi evaluări;
 2. O colecţie de bune practici (peste 200 de exemple), prezentate într-o manieră clară şi uşor accesibilă;
 3. Informaţii actualizate despre legislaţia naţională şi politicile publice ale Statelor Membre;
 4. Link-uri utile;
 5. Instrumente de suport, precum „găseşte un partener”;
 6. Informaţii despre surse de finanţare
 7. Ştiri şi evenimente actualizate în mod regulat

Cea de-a treia întâlnire a Forumului a avut loc la Bruxelles, în 24-25 iunie 2010, având ca temă principală participarea imigranţilor la viaţa socială şi politică şi rolul massmediei în modelarea percepţiilor asupra diversităţii. Organizaţiile din România care au fost prezente la acest Forum sunt: ARCA – Forumul Român pentru Refugiaţi şi Migranţi şi Institutul Intercultural Timişoara. Sesiunea de deschidere a forumului a fost prezidată de Mario Sepi, preşedintele Comitetului Economic şi Social European, care a subliniat creşterii solidarităţii şi respectului pentru drepturile tuturor celor care trăiesc în Europa, menţionând importanţa Tratatului de la Lisabona, în care se există, pentru prima oară o bază legală pentru acţiunile UE în domeniul integării migranţilor din afara UE.

„Solidaritatea şi incluziunea fac parte din AND-ul european”– Mario Sepi, Preşedintele Comitetului Social şi Economic European.

Cecilia Malmström, Comisarul European pentru Afaceri Interne a adus în discuţie Strategia EU 2020 recent adoptată, subliniind faptul că în situaţii de criză economică migranţii pot fi mai vulnerabili, dar pot, de asemenea, contribui la procesul de redresare economică. Următorii paşi în procesul de integrare sunt: devoltarea modulelor şi indicatorilor europeni, precum şi a mecanismului de coordonare prevăzut în Programul de la Stockholm.

Stavros Lambrinidis, Vicepreşedintele Parlamentului European, a subliniat legătura dintre caracterul local al integrării şi caracterul fundamental european, menţionând importanţa acţiunilor de la nivel local: „dacă integrarea la nivel local eşuează, efectele sale sunt pan-europene”.

Membrii Biroului Forumului European pentru Integrare, Lally Harpal Parwana şi Peter Verhaeghe, care au avut onoarea de a reprezenta Forumul în cadrul Conferinţei Ministeriale pentru Integrare de la Zaragoza, în aprilie 2010, au au atras atenţia asupra câtorva elemente cheie pentru o integrarea de succes:

 1. Acordarea unei atenţii sporite dreptulor sociale;
 2. Dezvoltarea de politici publice pentru combaterea discriminării;
 3. Creşterea participării la viaţa publică;
 4. Opotunităţi egale în domeniul educaţiei şi al muncii;
 5. Crearea de programe şi material informative pentru noii-veniţi.

Comisia Europeană va lansa în curând Carta Verde a reunificării familiale.

În cadrul Forumului s-au desfăşurat două ateliere pe temele: comunicarea migranţilor cu media şi apariţiile media cu şi despre migranţi. Dacă emisiunile de divertisment îi au pe migranţi atât ca audienţă, cât şi ca participanţi sau realizatori, departementele de ştiri omit în cea mai mare parte diversitatea, aşa cum este ea prezentă în societatea europeană, realizând prezentări stereotipe şi limitate cu privire la situaţia migranţilor.

Propunerile făcute în cadrul acestor ateliere au cuprins aspecte precum:

 1. Realizarea unui premiu în domeniul media pentru emisiunile cu şi despre migranţi, precum şi pentru reprezentativitatea migranţilor în cadrul personalului specializat;
 2. Angajamentul masmediilor publice de a avea emisiuni pe tematica migraţiei;
 3. Acţiuni afirmative pentru creşterea, în rândul jurnaliştilor, a numărului de migranţi, în general şi a numărului de femei migrante în special;
 4. Dezvoltarea competenţelor intercuturale ale jurnaliştilor şi ale personalului de conducere din media
 5. Implicarea migranţilor şi în emisuni cu tematici generale, nu doar în cele legate de subiectul migraţiei;
 6. Oferirea de resurse pentru ONGuri în scopul asigurării unei comunicări profesioniste cu mass-media şi oferirea de burse pentru a încuraja abordarea problematicii migranţiei în emisiuni de interes general.

În cadrul workshop-ului, regizorul Noureddine Erradi a prezentat filmul „Djeema El Fna” („Reversul medaliei”), un film care prezintă dificultăţile întâlnite de un grup de cetăţeni olandezi care încearcă să se integreze în Marrakech.

Pornind de la exemplul pozitiv al acestui Forum European, se urmăreşte înfiinţarea de forumuri naţionale. Deocamdată Statele Membre care au forumuri naţionale pentru integrare sunt încă o minoritate. În 2010, Comitetul Social şi Economic European elaborează un studiu cu privire la situaţia actuală a forumurilor naţionale pentru a încuraja crearea de noi forumuri. Forumurile naţionale sunt invitate în mod regulat să participe la Forumul European pentru Integrare.

Comisia Europeană pregăteşte o nouă Agendă Europeană pentru Integrare, care va fi discutată de Consiliul European şi de Parlamentul European în 2011. Este necesară dezvoltarea de instrumente specifice, precum module şi indicatori. Chiar dacă Tratatul de la Lisabona nu oferă posibilitatea realizării unei politici comună pentru integrare, permite o mai bună cooperare între Statele Membre şi între acestea şi UE.

Contribuţii la noua Agendă Europeană pentru Integrare pot fi transmise la adresa:ec-integration-forum@ec.europa.eu până la 31 august.

Rezumatul tuturor contribuţiilor va fi postat pe www.integration.eu şi pe www.migrant.ro