Categorii
Articole

Limba română – oportunitate pentru integrare socială şi culturală

Este unanim recunoscută importanţa cunoaşterii limbii oficiale a societăţii gazdă pentru reuşita integrării migranţilor. De câţiva ani, sub impulsul valului de migranţi dar şi al cerinţelor de conformare la cadrul european în acest domeniu, a început organizarea de cursuri de limba română pentru solicitanţii de azil şi refugiaţi, în centrele regionale ale actualului Oficiu Român pentru Imigrări. Din 2004, printr-o ordonanţă guvernamentală, accesul la cursuri gratuite de iniţiere în limba română a fost extins pentru toţi cetăţenii străini cu drept de şedere legală în România. Metodologiile pentru punerea în practică a acestor prevederi la scară naţională, sintetizate în paginile anterioare, au fost însă adoptate doar în noiembrie 2009.

În perioada ianuarie – iunie 2010 Institutul Intercultural Timişoara, în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara, Centrul Cultural Româno-Arab din Timişoara şi Asociaţia DiversEtica din Bucureşti, va implementa proiectul Limba română – oportunitate pentru integrare socială şi culturală. Proiectul este finanţat de Comisia Europeană prin Fondul European pentru Integrare, gestionat în România de Oficiul Român pentru Imigrări. Având în vedere rolul esenţial şi responsabilităţile structurilor ministerului educaţiei, activităţile proiectului se vor desfăşura în strânsă coordonare şi cooperare cu acestea.

Proiectul îşi propune elaborarea unei metodologii şi a unui ansamblu de suporturi didactice care să permită îmbunătăţirea calităţii cursurilor de limba română şi a sesiunilor de orientare culturală pentru cetăţenii străini rezidenţi în România. Pe baza acestora, şi în acord cu metodologia stabilită de ministerul educaţiei, 100 de cetăţeni străini din Bucureşti şi Timişoara vor beneficia de cursuri de limba română şi de sesiuni de orientare culturală în cadrul proiectului.

Procesul de elaborare a metodologiei şi a suporturilor didactice va porni între altele şi de la analiza unor experienţa europene relevante, pe baza colaborării cu Aline Gohard-Radenkovic, specialistă în predarea limbilor străine în perspectivă interculturală, precum şi a parteneriatului cu organizaţii din Spania şi Franţa, care oferă cursuri de limbă şi orientare socio-culturală.

Desigur, metodologia şi suporturile didactice elaborate în cadrul proiectului vor fi utilizate şi pe viitor, urmând ca în baza lor să se desfăşoare în anul şcolar 2010-2011 cursuri de limba română şi de orientare socio-culturală în diferite oraşe din ţară. Centrul Cultural Româno-Arab din Timişoara şi Asociaţia DiversEtica din Bucureşti vor avea un rol important în promovarea cursurilor şi în asigurarea unei relaţii de comunicare deschisă cu comunităţile de străini din Timişoara şi Bucureşti.

Pe lângă participanţii la cursurile ce vor fi organizate, orice doritor va putea să-şi îmbunătăţească nivelul de cunoaştere a limbii române, dar şi a societăţii şi culturii din România, prin studiu individual, pe baza materialelor multimedia ce vor fi disponibile online din primăvara anului 2010.

O sursă de inspiraţie: experienţe din Granada

Spania poate fi comparată în mai multe privinţe cu România din punctul de vedere al migraţiei. Dacă până în urmă cu aproximativ cincisprezece ani Spania era o ţară de emigraţie, pe fondul dezvoltării susţinute declanşate de aderarea la Uniunea Europeană, a devenit rapid o ţară de imigraţie, având în prezent unul dintre procentele cele mai ridicate de imigranţi. O parte a imigranţilor, îndeosebi cei proveniţi din America Latină, vorbesc limba spaniolă. Există însă şi numeroşi imigranţi, din Maroc şi alte ţări africane, sau din Europa de Est, spre exemplu, care ajung în Spania în căutarea unui loc de muncă şi care nu cunosc limba. Pentru aceştia, centrele de educaţie a adulţilor din Spania au inclus în oferta lor cursuri de limbă şi cultură, care să faciliteze integrarea imigranţilor.

Un exemplu elocvent este cel al reţelei de centre de educaţie a adulţilor din Granada şi zonele învecinate de pe Costa Tropical. Aici, cadre specializate oferă cursuri gratuite de limbă spaniolă pentru imigranţi, pe baza unor metde interactive, cu suporturi audiovizuale şi pornind de la nevoile curente ale vieţii în comunităţile în care aceste centre funcţionează.

Reprezentanţi ai Institutului Intercultural au vizitat câteva din aceste centre în luna octombrie şi au cules informaţii şi experienţe utile pentru elaborarea metodologiei şi a materialelor ce vor fi elaborate pentru cursurile de limba română şi de orientare socio-culturală pentru imigranţii din România. Colegii din Spania vor vizita la rândul lor Timişoara în primăvara anului 2010.