Migrant în România 2010-iunie 2011

Institutul Intercultural Timisoara, în parteneriat cu Organizatia Femeilor Refugiate în România, a desfasurat în perioada mai 2010 – iunie 2011 proiectul Migrant în România, finantat prin Fondul European pentru Integrarea Resortisantilor Èšarilor Terte, gestionat în România de Oficiul Român pentru Imigrari.

Context

În perioada mai-decembrie 2009 Institutul Intercultural Timisoara a coordonat proiectul Integrare si coeziune sociala pentru resortisantii tarilor terte, proiect care a urmarit initierea unor mecanisme de consultare la nivel local si national între migranti, autoritati publice si societatea civila. Experienta din cadrul acestui proiect a relevat necesitatea dezvoltarii si consolidarii acestor mecanisme, pentru a facilita integrarea migrantilor în România. 

Obiectivul general al acestui proiect este dezvoltarea mecanismelor de consultare cu resortisantii tarilor terte (RTT) asigurând, în acelasi timp, o implicare a societatii civile si o deschidere catre publicul larg, contribuind la îmbunatatirea comunicarii între autoritatile locale si nationale cu competente în gestionarea fenomenului migratiei si strainii cu drept de sedere pe teritoriul României.

Proiectul se desfasoara în localitatile: Timisoara, Iasi, Constanta, Cluj-Napoca si Bucuresti, având ca grup tinta persoanele din afara Uniunii Europene, cu drept de sedere în România

Rezultate asteptate:
– Dezvoltarea portalului Migrant în România (www.migrant.ro) cu rol informativ si de facilitare a comunicarii la nivel national între toti actorii cu interese în domeniu;
– Dezvoltarea mecanismelor de consultare locale, cu implicarea RTT, a autoritatilor publice, precum si a societatii civile, în Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta, Iasi si Timisoara;
– Consolidarea grupurilor de lucru tematice nationale pentru discutarea principalelor categorii de probleme legate de integrarea RTT;
– Revista „Migrant în România”, cu aparitie trimestriala, al carei continut va fi elaborat de reprezentanti ai RTT, de membri ai unor ONG si de specialisti în domeniu;
– Rapoarte privind ocuparea fortei de munca a RTT, discriminarea si violenta fata de femeile RTT.

Prin atingerea acestor rezultate dorim sa asiguram un dialog deschis între autoritati, migranti si societatea civila, pentru a contribui la dezvoltarea unui mediu intercultural destinat sa faciliteze intgrarea si coeziunea sociala.