Modul de lucru

Activitati si mod de lucru in cadrul proiectului Migrant in Romania

Proiectul contribuie la promovarea coeziunii si integrarii, pe baza principiilor unei democratii participative incluzive si urmareste obtinerea urmatoarelor rezultate concrete:

Grupurile de lucru locale


Ca rezultat al activitatilor desfasurate în 2009, au fost constituite 5 grupuri de lucru locale pentru integrarea RTT în Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta, Iasi si Timisoara. Acestea sunt formate din cetateni RTT, institutii si ONG si desemneaza un comitet local de coordonare, precum si reprezentanti în grupurile de lucru tematice nationale.
Grupurile de lucru locale au rolul de a facilita identificarea problemelor locale privind integrarea RTT, realizarea de actiuni comune si includerea RTT în procesele de consultare publica la nivel local.

Grupurile de lucru tematice nationale

1. Administrativ-juridic
2. Educatie – cultura – tineret 
3. Social (munca, sanatate, protectie sociala)

Grupurile tematice nationale vor analiza problemele si propunerile identificate la nivel local
Vor propune solutii sau initiative pentru îmbunatatirea situatiei
Vor comunica online si în cadrul unei întâlniri directe
Concluziile vor fi transmise autoritatilor centrale relevante si comunicate public

Revista „Migrant în România

Este o revista ce reflecta diferite aspecte ale problematicii migratiei si integrarii în România a cetatenilor RTT. Primele cinci numere au aparut în 2009, numarul 5 fiind distribuit la începutul anului 2010. Din 2010 revista are o aparitie trimestriala.
Comitetul de redactie urmareste ca revista sa reflecteze în mod echilibrat 
– Åžtiri si informatii de actualitate privind problematica migratiei si date de interes pentru RTT
– Informatii despre comunitatile RTT în România, atât sub forma unor prezentari privind aspecte culturale, social, etc, cât si prin prisma personala (interviuri, cazuri individuale etc)
– Analize ale unor tematici de interes general (participare publica, procesul de elaborare a unei politici europene privind migratia, combaterea discriminarii, eglitatea de gen, comunicarea interculturala, etc.)
Se acorda atentie reprezentarii echilibrate a diferitelor comunitati RTT, sub aspect al tarilor de origine, limbii, religiei etc. Revista încurajeaza exprimarea opiniilor beneficiarilor pe site; site-ul contine o sectiune unde se pot formula propuneri pentru continut al revistei.

Punctul national de contact cu comunitatile RTT

Functioneaza în cadrul OFRR, la Bucuresti. Are activitati curente de informare si consiliere administrativa pentru cetatenii RTT, precum si activitati tematice periodice. Organizeaza întâlniri ale RTT cu reprezentanti ai diferitelor institutii, ONG, etc.

Site-ul www.migrant.ro

Site-ul are 3 functii principale: 
– portal informativ ce ofera diferite tipuri de informatii privind fenomenul migratiei în România si la nivel european;
– instrument de promovare si de diseminare a rezultatelor proiectului (proiectul în general, baza de date, revista, grupurile de lucru locale si tematice)
– platforma de comunicare si consultare

Baza de date

Baza de date este accesibila public (pe acest site si la Punctul de National de Contact) si va fi actualizata periodic. Invitam pe toti cei ce detin informatii relevante sa ni le comunice.