Categorii
Articole

Organizația Femeilor Refugiate în România (OFRR)

Mbela Nzuzi, Președinte, Organizația Femeilor Refugiate în România

Organizaţia Femeilor Refugiate în România (OFRR) este o organizaţie non-guvernamentală înfiinţată în anul 2000, în cadrul unui program finanţat de către Agenţia Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi, cu scopul de a promova şi de a susţine valorile democratice şi drepturile fundamentale ale omului, în special acelea ale femeilor şi copiilor refugiaţi şi migranţi pentru integrarea lor în societatea Românească.

Refugiaţii sunt persoane care au fost forţate să îşi părăsească ţările de origine de pe urmă unor temeri justificate de a fi persecutate pe motiv de rasă, religie, naţionalitate, apartenenţă la un grup social sau opinie politică. Ei beneficiază de protecţie internaţională oferită de către ţara care i-a găzduit: Ţara de azil. OFRR este singură organizaţie condusă de către refugiaţii şi alte persoane care au dobândit o formă de protecţie în România. O atenţie deosebită este acordată nevoilor femeilor refugiate.

Activităţi desfăşurate de noi cuprind: forumuri de discuţii, activităţi culturale şi evenimente de sensibilizare a opiniei publice, schimburi de experienţă, cursuri de instruire şi servicii de informare, grupuri de într-ajutorare li asistenţă umanitară, conferinţe, seminarii, mese rotunde şi dezbateri, dezvoltare de parteneriate şi activităţi comune cu instituţii similare.

Principalul nostru proiect în anul 2009 este finanţat de către Agenţia ONU pentru Refugiaţi şi urmăreşte sensibilizarea refugiaţilor şi a altor persoane de interes, despre virusul HIV/SIDA şi teme de interes precum igiena şi sănătatea reproducerii.

„Dezvoltarea comunitară şi de abilităţi ale refugiaţilor sunt principii de bază adresate prin activităţile noastre. Suntem convinşi că aceste aspect trebuie luate în considerare atunci când ne adresăm implicării active în procesul de integrare, pentru o integrare ușoară în societatea gazdă. Adresez mulţumiri deosebite refugiaţilor, partenerilor noştri şi sponsorilor pentru sprijinul acordat Organizaţiei Femeilor Refugiate în România. Dumnezeu să vă binecuvânteze!