Categorii
Articole

Proiect.Indicele politicilor de integrare a migranților – Migrant Integration Policy Index – MIPEX III-

“Definirea unor obiective clare și stabilirea unor indicatori și mecanisme de evaluare sunt necesare pentru adaptarea politicilor, pentru evaluarea progreselor din domeniul integrării și pentru a face mai eficient schimbul de informații” (Principiul 11 dintre principiile fundamentale commune pentru politica de integrare a imigranților în Uniunea Europeană)

Politicile de integrare a migranților au devenit în ultimii ani una dintre temele recurente ale politicilor generale de migrație ale statelor europene și nu numai. Migranții au nevoie de oportunități reale pentru a participa pe deplin la viața țării lor de rezidență și a comunităților locale de care aparțin, într-un mediu lipsit de discriminare. În acest context, fiecare stat trebuie să își redefinească semnificația cetățeniei, regândită ca un instrument de construcție a conviețuirii într-o societate tot mai deschisă și diversă. 

Totodată, apare și necesitatea elaborării și implementării unor instrumente, standarde și etaloane precum și de a crește capacitatea de a evalua eficiența, eficacitatea, durabilitatea și impactul politicilor și practicilor de integrare a migranților.

Privită din perspectiva contribuției pentru dezvoltare, migrația este gestionată în beneficiul tuturor celor implicați: țara de origine, țara gazdă, migrantul și familia sa. 

Migrația nu este o problemă care necesită rezolvare, ci reprezintă un proces care trebuie gestionat de România ca o fundamentare a eforturilor sale de construcție a unei economii durabile și a progresului social, cu respectarea valorilor unei societăți incluzive și responsabile. În același timp, există o asumare normativ-legală în ceea ce privește integrarea migranților în România: „Integrarea socială reprezintă procesul de participare activă a străinilor la viața economică, socială și culturală a societății românești în vederea prevenirii și combaterii marginalizării sociale, și adaptarea la condițiile societății românești.” (OUG 44/2006)

PROIECTUL Outcome for Policy Change – Common European Monitoring, Analysis and Recommendations from the Migrant Integration Policy Index (MIPEX) indicators se desfășoară în perioada ianuarie 2010 – iunie 2011 și este implementat în cele 27 țări membre ale Uniunii Europene, precum și in Canada, SUA, Norvegia si Elveția. Proiectul beneficiază de susținerea financiară a Comisiei Europene prin Fondul de Integrare a Resortisantilor Țărilor Terțe. Coordonarea centrală a proiectului este realizată de catre British Council Bruxelles și Migration Policy Group.

Pentru România, MIPEX reprezintă o premieră. Fundația Soros, prin Programul Migrație și Dezvoltare este organizația națională parteneră iar implementarea în România a proiectului se deruleaza împreună cu Consiliul Britanic București.

Ce este Indicele Politicilor de Integrare a Migranților (MIPEX)

Indicele Politicilor de Integrare a Migranților (MIPEX) este un ghid de referință și un instrument în totalitate interactiv pentru evaluarea, compararea și îmbunătățirea politicilor de integrare. Acesta măsoară politicile de integrare a migranților din 31 de țări din Europa și America de Nord.

MIPEX utilizează peste 200 de indicatori pentru a releva o imagine comprehensivă şi multi-dimensională a oportunităţilor de participare a migranţilor în societăţile gazdă. 

MIPEX utilizează termenul de „migrant” cu referire la cetăţeni ai ţărilor terţe şi nu include solicitanți de azil sau refugiaţi, migranţi cu situaţia nereglementată, cetăţeni ai Uniunii Europene care-şi exercită dreptul de liberă circulaţie. 

Indicatori ai politicilor referitoare la:

 NOU: Educaţie

 Mobilitate pe piaţa muncii

 Reunificare familială

 Rezidenţa pe termen lung

 Participare politică

 Acces la cetăţenie

 Antidiscriminare

Date generale ce includ:

 Informaţii privind percepţia publică

 Contextul naţional

 Statistici şi indicatori suplimentari

 Obiective ale politicii

naţionale privind migraţia

 Calendarul schimbărilor

MIPEX acoperă șapte arii de politici care evidenţiază traseul migrantului până la obţinerea cetăţeniei complete: accesul la piaţa muncii, reunificarea familială, rezidenţă pe termen lung, participarea politică, accesul la naţionalitate, anti-discriminare, educație. 

Indicatorii obţinuţi pentru fiecare arie de politici sunt raportaţi la un standard european creat pe baza Convenţiilor Consiliului Europei ori a Directivelor Comunităţii Europene. Astfel, MIPEX reprezintă un instrument etalon (benchmarking) care permite măsurarea perfomanţei. 

Indicatorii permit realizarea unui clasament al țărilor: fiecare țară primește un punctaj care îi masoară performanța în integrarea străinilor. 

De exemplu, o imagine generală a ţării X arată punctele tari şi cele slabe şi schimbările în timp.

Ce aduce nou a treia ediţie a MIPEX?

Cea de-a treia ediţie a MIPEX acoperă mai multe ţări şi mai multe politici. Cu noua analiză în timp se pot identifica tendinţele de schimbare în politicile privind imigrația în Europa.

A treia ediţie adaugă noi state precum Bulgaria, România şi Statele Unite ale Americii; o nouă dimensiune a politicii de integrare privind educaţia copiilor migranţi; noi indicatori conformi noilor standarde ale Uniunii Europene referitoare la integrarea pe piaţa muncii; noi indicatori ai politicilor de implementare; “Obiectivul conferirii de drepturi, responsabilităţi şi oportunităţi pentru toţi se află în centrul cooperării europene privind integrarea.”; Programul de lucru 2010-2014 al Uniunii Europene privind Libertatea, Securitatea şi Justiţia

Cum puteți utiliza Indicele Politicilor de Integrare a Migranților – MIPEX?

Indicele Politicilor de Integare a Migranților reprezinta un instrument de advocacy în vederea unei mai bune legislații europene și naționale, în sensul îmbunătățirii capacității țărilor europene, Canadei și SUA de integrare a migranților și a managementului imigratiei.

MIPEX poate fi utilizat pentru:

  • a analiza şapte zone de politici ce conturează parcursul legal al unui cetăţean al unei ţări terţe până la obţinerea cetăţeniei
  • a examina modul în care politicile ţin cont de standardul drepturilor şi responsabilităţilor egale ale migranţilor
  • a vedea poziţia pe care se situează politicile unei ţări faţă de politici similare ale altor state
  • a urmări dacă politicile se îmbunătăţesc sau se înrăutăţesc în timp
  • a căuta exemple reale legate de modalităţile de îmbunătăţire a politicilor
  • a elabora şi a evalua în permanenţă legi şi propuneri referitoare la politicile de integrare

Datele MIPEX sunt publicate în formă tipărită şi sunt accesibile în același timp și ca resursă on-line complet interactivă la adresa www.mipex.eu

Lansare MIPEX III

MIPEX va fi lansat la nivel internațional la Bruxelles, în luna februarie 2011, lansarea fiind urmată de o serie de evenimente naționale. În România, evenimentul de lansare MIPEX care va cuprinde și profilul de țară ca publicație distinctă se va desfășura în luna aprilie 2011.