Categorii
Articole

Proiecte europene: migraţia şi educaţia adulţilor

O punte interculturală între adulţi: un spaţiu de reflecţie privind migraţia, educaţia permanentă şi învăţarea limbilor la nivel european

Proiectul cu titlul de mai sus este realizat în cadrul programului Grundtvig al Comisiei Europene și implementat de Centro de Educacion Permanente Cehel din Spania în parteneriat cu Institutul Intercultural Timișoara, Associazione Interculturale Grammelot din Italia și Association Transcultures din Franța, în perioada septembrie 2009 – mai 2011.


Proiectul are în vedere o serie de schimburi de experienţe şi analiza de practici şi iniţiative care vizează:

  • încurajarea integrării sociale și culturale a imigranţilor, cu accent atât pe stimularea dezvoltării personale a acestora şi pe dimensiunea socială;
  • sensibilizarea populația majoritară cu privire la tematica imigrației.

Deşi este situat într-o zonă preponderent rurală din sudul Spaniei (Costa Tropical), unde sosirea migranţilor este un fenomen recent, centrul de educaţia adulţilor care a iniţiat şi coordonează acest proiect a acumulat deja o bogată experienţă în acest tip de proiecte. Centrul oferă o varietate de cursuri gratuite, de la cursuri de alfabetizare, până la cursuri de limba spaniolă sau de dezvoltare personală, toate adaptate nevoilor migranţilor.

În cadrul acestui proiect se vor realiza seminarii internaționale pe tematica migrației, dezbateri online pe această temă, precum și un studiu ce urmărește diagnosticarea situației sociale actuale a imigranților precum și exemple de practici pozitive din diferite ţări europene. Raportul acestui studiu va fi distribuit autorităţilor responsabile de problematica migraţiei, instituţiilor educative şi organizaţiilor cu preocupări în domeniu.

Migrația culturală prin autobiografie

Institutul Român de Educaţie a Adulţilor în parteneriat cu Gmünder Volkshochschule (Germania – coordonator), Libera Università per Adulti (Italia), Krakowska Szkoła Zarządzania i Administracji (Polonia), Malpils pagasta padome (Letonia) şi Escola Secundaria D. Sancho I (Portugalia) derulează proiectul Cultural Migration in Autobiography (CMA) – Migraţia Culturală prin Autobiografie. Şi acest proiect este co-finanţat de Comisia Europeană prin programul Grundtvig, privind educaţia adulţilor.

Proiectul propune utilizarea metodei autobiografiei în susţinerea procesului de integrare a migranţilor şi se adresează în mod deosebit celor care se confruntă cu excluderea socială, marginalizarea, fenomene răspândite atât în rândul tinerilor, cât mai ales al persoanelor în vârstă.

Autobiografia este un instrument important în înţelegerea vieţii individuale într-o societate în schimbare. Migraţia între naţiuni şi între diferitele culturi din Europa, precum şi imigraţia din străinătate a influenţat nu numai economia, ci şi fizionomia culturilor naţionale în Europa. Autobiografia migranţilor este un element cheie în înţelegerea dezvoltării europene şi totodată oferă posibilitatea cetăţenilor europeni să înveţe prin schimbul biografiilor interculturale.

Totodată, proiectul urmăreşte să susţină migranţi din ţările implicate în sensul:

  • îmbunătăţirii gradului de conştientizare a diferitelor medii culturale în cadrul societăţii;
  • recunoaşterii importanţei propriilor biografii multiculturale şi să a comunicării acestora către alte persoane şi comunităţi;
  • împărtăşirii acestor autobiografii cu persoane din alte ţări europene;
  • îmbunătăţirii abilităţilor şi competenţelor individuale (abilităţi de comunicare interculturală, TIC, scriere creativă).

Proiectul doreşte să formeze în toate țările participante, grupuri locale de câte 10 imigranți, care vor fi ghidaţi de tutori specializaţi în scrierea autobiografiilor şi prin intermediul cărora aceştia vor reflecta aspura propriei istorii; scriind vor deveni conştienţi de influenţele şi consecinţele acesteia. De asemenea, ei devin conştienţi şi de importanţa propriei tradiţii culturale, dar învaţă şi cum să abordeze şi să relaţioneze cu tradiţiile culturale ale comunităţilor în care locuiesc în prezent, prin intermediul întâlnirilor şi a comunicării interculturale.