Categorii
Articole

Reîntregirea familiei

Puteţi obţine reîntregirea familiei ca cetăţean al unui stat din afara Uniunii Europene şi a Spaţiului Economic European doar dacă sunteţi în posesia unui permis de şedere temporară, al unui permis de şedere permanentă sau sunteţi beneficiar al statutului de refugiat ori al protecţiei subsidiare. Pot obţine reîntregirea familiei şi cetăţenii români, dar procedura este mult simplificată, în sensul că membrii de familie pot solicita direct obţinerea vizei de lungă şedere, nemaiavând nevoie de avizul prealabil al Oficiului Român pentru Imigrări.

Pentru cine puteţi solicita reîntregirea familiei

Ca sponsor, puteţi solicita reîntregirea familiei pentru soţ/soţie, pentru copiii dumneavoastră minori necăsătoriţi sau ai soţului/ soţiei, inclusiv cei adoptaţi şi care se află în întreţinerea dumneavoastră sau a soţului/soţiei. Pot veni pe reîntregirea familiei şi rudele dumneavoastră de gradul I în linie ascendentă sau ale soţului/soţiei, în cazul în care nu se pot întreţine singure şi nu se bucură de un sprijin familial adecvat în ţara de origine. De asemenea, reîntregirea familiei se poate face şi pentru copiii dumneavoastră adulţi necăsătoriţi sau ai soţului/soţiei, în cazul în care aceştia nu se pot întreţine singuri din motive medicale.

Pot solicita reîntregirea familiei şi minorii neînsotiţi, beneficiari ai statutului de refugiat sau ai protecţiei subsidiare, pentru rudele de gradul I în linie ascendentă sau tutorele legal, sau, atunci când aceştia nu există sau nu pot fi identificaţi, orice altă rudă a acestuia.

Situaţii speciale

Dacă sunteţi titular al unui drept de şedere în scop de studii puteţi solicita reîntregirea familiei pentru soţ/soţie şi copiii minori necăsătoriţi, cu condiţia ca data încheierii căsătoriei să fie anterioară obţinerii dreptului de şedere.

Ca beneficiar al statutului de refugiat sau al protecţiei subsidiare puteţi solicita reîntregirea familiei pentru soţ/soţie numai dacă data la care a fost încheiată căsătoria este anterioară obţinerii uneia dintre aceste forme de protecţie.

Dacă detineţi un permis de şedere pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică, puteţi solicita reîntregirea familiei, chiar dacă valabilitatea permisului de şedere este mai mică de un an.

Avizarea cererii de reîntregirea familiei

Primul pas pentru a vă aduce familia în România constă în obţinerea avizului din partea Oficiului Român pentru Imigrări. Pentru aceasta trebuie să depuneţi o serie de documente la formaţiunile teritoriale ale Oficiului Român pentru Imigrari din judeţul în care locuiţi. Lista acestor documente este disponibilă pe site-ul ORI (www.ori.mai.gov.ro)

Cererea va fi soluţionată în termen de maximum 3 luni de la data depunerii. Veţi primi răspunsul în scris, iar dacă cererea a fost aprobată veţi transmite comunicarea membrilor de familie care o vor prezenta la misiunea diplomatică sau la oficiul consular, împreună cu cererea de acordare a vizei române.

Cererea de reîntregire a familiei se aprobă daca sunt îndeplinite următoarele condiţii:

  1. nu există o stare de bigamie sau de poligamie;
  2. solicitantul deţine un spaţiu de locuit considerat normal pentru o familie similară din România;
  3. solicitantul posedă mijloace de întreţinere, pe lângă cele necesare pentru propria întreţinere, potrivit legii, în cuantum corespunzător salariului minim net pe economie pentru fiecare membru de familie.

Următorul pas este obţinerea vizei de lungă şedere pentru reîntregirea familiei, de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din statul în care membrii dumneavoastră de familie au reşedinţa.

Reîntregirea familiei pentru cetăţenii români

Cetăţenii români pot solicita şi ei reîntregirea familiei, fără a fi necesară avizarea cererii de catre ORI. Astfel, membrii de familie ai cetăţenilor români vor solicita direct misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României din statul în care au reşedinţa, viza de lungă şedere pentru reîntregirea familiei.

Cine poate solicita viza de lungă şedere ca membru de familie al unui cetăţean român

Pot solicita viza pentru reîntregirea familiei: străinii căsătoriţi cu cetăţeni români, străinii necăsătoriţi care convieţuiesc cu cetăţeni români necăsătoriţi, dacă au cel puţin un copil împreună, copiii cetăţeanului român, ai soţului/soţiei sau ai partenerului, inclusiv cei adoptaţi, care nu au împlinit vârsta de 21 de ani sau care se află în întreţinerea cetăţeanului român, a soţului/soţiei sau a partenerului, rudele de gradul I în linie ascendentă ale cetăţeanului român sau ale soţului/soţiei acestuia.

Viza de lungă şedere se acordă pentru o perioadă de 90 de zile, cu una sau mai multe călătorii. Taxa de viză este de 120 Euro şi se achită în statul în care faceţi solicitarea.

Permisul de ședere

După intrarea în România, membrii de familie trebuie să obţină un permis de şedere sau carte de rezidenţă, după caz, de la formaţiunile teritoriale ale Oficiului Român pentru Imigrări din judeţul în care locuiesc.