Categorii
Articole

Studiu. Vorbiți românește?Cursuri de limba română și orientare culturală pentru migranți-Oana Bajka

Aşa cum aţi putut citi în numărul 6 al revistei Migrant în România, Institutul Intercultural Timişoara desfăşoară în prezent proiectul Cursuri de limba română şi orientare socio-culturală pentru RTT, finanţat prin Fondul european de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe, gestionat în România de Oficiul Român pentru Imigrări. Prin acest proiect urmărim să continuăm şi să dezvoltăm direcţia iniţiată în 2010 de organizare a cursurilor pentru străinii din România. Faţă de proiectul anterior, cursurile sunt extinse la nivelul întregii ţări, iar profesorii care susţin cursurile au urmat un curs de formare autorizat.

Selecţia profesorilor care vor susţine cursurile a fost realizată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, partener în acest proiect. Sunt 20 de profesori de limba română din Bacău, Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Iaşi, Oradea, Suceava şi Timişoara care au absolvit în ianuarie 2011 cursul de formatori organizat de Institutul Intercultural Timişoara şi autorizat de Ministerul Muncii. Chiar dacă unii dintre profesori aveau deja certificat de formator şi unii dintre ei experienţă în lucrul cu adulţii, au participat cu toţii active la cursurile din această iarnă, care le-a oferit instrumente utile pentru activitatea de susţinere a cursurilor de limba română şi de orientare culturală pentru rezidenţii din ţări terţe cu drept de şedere în România. 

În cadrul cursului au fost propuse activităţi diverse, de la prezentarea manualului şi a metodelor de predare, la planificarea unor lecţii de limba română şi susţinerea efectivă a unor scurte sesiuni de formare de către profesori. S-a urmărit crearea unui mediu de lucru serios dar destins, în care formatorii au pus adesea accent pe interactivitate, subliniind importanţa acesteia şi pentru cursurile cu migranţii. Sesiunile de formare au cuprins şi teme legate de de mult timp aici. Alţii participaseră anul trecut la cursurile de limba română şi orientare culturală, iar unii doreau să afle mai multe informaţii despre cursuri şi să se înscrie pentru sesiunea următoare. Pornind de la prezentarea fiecăruia, discuţia s-a legat cu întrebări, răspunsuri şi comentarii despre provocările integrării în societatea românească, despre rolul acestor cursuri analiza nevoilor şi definirea obiectivelor de formare, construirea situaţiilor de învăţare, facilitare, feedback, stiluri de învăţare, rezolvarea conflictelor, dinamica de grup şi cooperare, dimensiunea interculturală în formare.

Mărturisesc că mi-am descoperit cu această ocazie o prejudecată legată de profesori. Chiar dacă încerc să nu generalizez, am descoperit că mi-i imaginam ca pe un grup de dascăli prăfuiţi care au impresia că ştiu ei cum e mai bine şi că nimeni nu mai are ce-i învăţa. Mă aşteptam să nu aibă atâta disponibilitate şi interes pentru un curs de formare. Dar cu bucurie am descoperit că sunt vibranţi şi receptivi, că participă şi îmbrăţişează educaţia non-formală. I-am văzut curioşi în legătură cu motivaţiile străinilor de a se integra în ţara noastră şi doritori să descopere la rândul lor cultura celor care vin din afara Europei. 

În ultima zi a cursului profesorii au participat la o întâlnire cu migranţi, ocazie cu care au intrat direct în contact cu grupul nostru ţintă. O parte dintre străinii prezenţi vorbeau bine româneşte şi au mărturisit că locuiesc de mult timp aici. Alţii participaseră anul trecut la cursurile de limba română şi orientare culturală, iar unii doreau să afle mai multe informaţii despre cursuri şi să se înscrie pentru sesiunea următoare. Pornind de la prezentarea fiecăruia, discuţia s-a legat cu întrebări, răspunsuri şi comentarii despre provocările integrării în societatea românească, despre rolul acestor cursuri şi despre asemănările şi compatibilităţile dintre culturile noastre.

Cred că este de o mare importanţă deschiderea acestor profesori, mai ales pentru că ei vor fi primii care să le spună unora dintre cursanţi „Bun venit în România!” M-a impresionat mai ales exclamaţia unuia dintre profesori care remarca: „Uite, abia acum devenim profesori de limba română!”, punctând atât de simplu cristalizarea rolului de profesor prin raportare la grupul căruia i se adresează.

„Abia aştept să vin la voi la cursuri!” mi-a spus de curând la telefon un domn originar din Ghana, care sunase pentru informaţii suplimentare despre cursurile de limba română şi orientare culturală. Adevărul este ca şi eu aştept cu nerăbdare să înceapă aceste cursuri şi să încep să primesc de la profesori veşti despre evoluţia cursanţilor. Dincolo de sarcinile administrative care într-un proiect trebuie luate ca atare, există şi lucrurile acestea care dau valoare oricărui efort – sentimentul că ceea ce fac este util, că există cineva care se bucură pentru activităţile pe care le pregătesc împreună cu colegii mei.

În luna februarie vor începe cursurile de limba română şi orientare socio-culturală în Bacău, Bucureşti, Braşov, Cluj- Napoca, Constanţa, Iaşi, Oradea, Suceava şi Timişoara, urmând ca evaluarea finală a cursanţilor să aibă loc în luna mai.

Cursurile sunt gratuite şi vor avea o durată de 148 de ore, din care 140 ore de limba română cu elemente de orientare culturală şi 8 ore intensive de orientare culturală. Orarul va fi stabilit de fiecare profesor cu grupa sa. Lista şcolilor în care se vor desfăşura cursurile este disponibilă pe www.migrant.ro, la meniul Cursuri de limba română. Locurile sunt limitate, aşadar admiterea la curs se realizează în ordinea înscrierilor.

Persoanele pe care le aşteptăm în continuare să se înscrie la cursurile de limba română şi de orientare culturală ar trebui să întrunească toate condiţiile următoare:

• Să nu aibă cetăţenia română,

• Să aibă drept de şedere în România,

• Să provină din state non-membre ale UE

• Să nu fi beneficiat de un alt curs gratuit de limba română

• Să nu aibă limba română ca limbă maternă şi

• Să nu fie studenţi, refugiaţi, solicitanţi de azil sau personae care au dobândit o formă de protecţie în România.

Pentru înscrierea la curs este suficientă completarea formularului de înscriere şi trimiterea lui prin email la oana.bajka@intercultural.ro sau prin fax la numărul 0256203942. Formularul se află de asemenea pe www.migrant.ro