Categorii
Articole

Exemple și bune practici europene de promovare a integrării imigranților în Irlanda

The Immigrant Council of Ireland Consiliul pentru Imigranţi din Irlanda (ICI) este o organizaţie nonguvernamentală, independentă, care lucrează cu şi pentru migranţi, oferindu-le informaţii şi suport. De asemenea, Consiliul desfăşoară activităţi de formare, cercetare, dezvoltare de politici şi proiecte. Serviciul de Informare şi Suport înfiinţat de Consiliu oferă informaţii despre migraţie tuturor celor care vin […]

Categorii
Articole

2010 – Anul European pentru Combaterea Sărăciei şi Excluziunii Sociale

Uniunea Europeană şi statele membre au declarat 2010 Anul European pentru Combaterea Sărăciei şi Excluziunii Sociale. Obiectivul principal este de creşte gradul de sensibilizare a opiniei publice cu privire la aceste probleme şi de a reînnoi angajamentul politic al UE şi al statelor membre de a combate sărăcia şi excluziunea socială. Aproape 80 de milioane […]

Categorii
Articole

Etnicitatea ca ubicuitate O ediţie cu TIR-uri

Acest articol se doreşte un semnal pentru cei ca mine, nativi care de generaţii se nasc şi trăiesc în România, majoritari pentru care etnicitatea poate fi doar un termen colorat dar fără nici o legătură cu rezistenţa sau cu lupta. Este încă un pas făcut în întâmpinarea celuilalt, cel pentru care etnicitatea a devenit ubicuitate. […]

Categorii
Articole

Corespondent de presă stabilit în România

Aflat în şedere legală si continuă în România de peste 20 ani, Viacheslav Samoshchin e unul dintre cei mai vechi corespondenţi străini de presă la ora actuală. De naţionalitate rus, Samoshchin se simte în siguranţă în România, ţară pe care o adoră. Aţi trăit pe viu revoluţia romană din 89? Bineînţeles, am văzut această revoluţie. […]

Categorii
Articole

Reîntregirea familiei

Puteţi obţine reîntregirea familiei ca cetăţean al unui stat din afara Uniunii Europene şi a Spaţiului Economic European doar dacă sunteţi în posesia unui permis de şedere temporară, al unui permis de şedere permanentă sau sunteţi beneficiar al statutului de refugiat ori al protecţiei subsidiare. Pot obţine reîntregirea familiei şi cetăţenii români, dar procedura este […]

Categorii
Articole

Poveste de succes: Johnny King

La un eveniment organizat de OFRR la Punctul Naţional de Contact pentru Resortisanţii Ţărilor Terţe, am avut parte de o surpriză extrem de placută. Ne-a vizitat un tânăr artist care a petrecut câţiva ani în România după care a plecat în lume. Pentru mine personal, povestea oaspetelui nostru este una de succes care merită promovată: […]

Categorii
Articole

De la inimă la inimă

“Omul este o trestie, cea mai fragilă în întreaga natură, dar este o trestie gânditoare” Blaise Pascal Pericolele vieţii ne pândesc în fiecare zi: atunci când traversăm strada, când ne prinde frigul dezbrăcaţi şi chiar atunci când bem un pahar cu apă. Dar am învăţat să le facem faţă şi ne considerăm puternici şi invincibili. […]

Categorii
Articole

Autoidentificare etnică şi Participare Politică

Studiul de față urmărește analiza unor interviuri ghidate pentru a stabili variaţia în timp a autoidentificării etnice în cazul tinerilor basarabeni din România, şi influenţa auto-identificării asupra participării la viaţa social-politică a ţării gazdă. Datele studiului provin din intervievarea a 24 de tineri basarabeni implicaţi în programe de studii universitare şi postuniversitare cu vârste cuprinse […]

Categorii
Articole

Africa în România:Conform calendarului internaţional ONU 25 mai este Ziua Internațională a Africii

Dorinţa comunităţilor africane de a se integra în societăţile gazdă şi fascinaţia exercitată de cultura africană asupra altor popoare este un prilej de organizare în această zi a numeroase conferinţe şi evenimente culturale în toată lumea. Şi în România trăieşte o comunitate africană mică dar variată compusă din migranţi, (refugiaţi, oameni de afaceri şi studenţi), […]

Categorii
Articole

Bun venit în România! Ghid de informare pentru cetățenii din state terțe

Conform Oficiului Român pentru Imigrări, „la data de 31.08.2009, în România se aflau înregistrați cu ședere legală 59.017 străini. Dintre aceștia, 49.497 cu ședere temporară și 9.520 cu ședere permanentă”. În acest context, al creșterii fenomenului imigrației în România, ARCA-Forumul Român pentru Refugiaţi şi Migranţi (ARCA-FRRM), împreună cu Asociaţia pentru Dezvoltarea Organizaţiei – SAH ROM […]